Coca-Cola Vasara akcijas beigusies. Paldies Tev par piedalīšanos!

Kods
reģistrēts!

Paldies tev, izloze notiks rītdien plkst. 11:00

#CocaColaVasara

Dalīties Facebook

Coca-Cola loterijai “VASARA 2017”
Atļauja Nr. 4342

 1. ORGANIZĒTĀJS

  Šo Coca-Cola 2017. gada preču loteriju „VASARA 2017” (turpmāk tekstā – „Preču loterija”) organizē Coca-Cola HBC Latvia SIA, reģistrācijas numurs 40003108882, juridiskā adrese Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021, tālruņa numurs 8000 2653 (turpmāk tekstā – „Organizētājs”). Preču loterija tiek veikta saskaņā ar šiem noteikumiem (turpmāk tekstā – „Noteikumi”). Organizētājam ir tiesības grozīt vai mainīt Noteikumus, iepriekš saskaņojot ar Finanšu ministrijas pārraudzībā esošo Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un publicējot publisku paziņojumu valsts dienas laikrakstā un tīmekļa vietnē www.coca-cola.lv.

 2. PREČU LOTERIJĀ IETVERTĀS PRECES

  Preču loterijā tiek ietvertas šādas preces:

  Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange un Sprite dzērieni 0,5l tilpuma plastmasas pudelēs ar attiecīgu Preču loterijas korķīti (turpmāk tekstā – „Loterijas preces”), kas nopirkti Latvijas teritorijā.

  Preču loterijas preču korķīši ir baltā krāsā, ar lidmašīnas simbolu un ar tekstu „Laimē!” latviešu, „Laimėk!“ lietuviešu un „Võida!“ igauņu valodā uz tā (turpmāk tekstā – „Loterijas korķītis”). Zem katra Loterijas korķīša ir unikāls kods, kas sastāv no 10 ciparu un burtu kombinācijas.

  Kork

  Organizētājs piedāvā Preču loterijas ietvaros līdz 3 485 000 Loterijas preču. Aptuvenās izredzes laimēt ir 3 485 000 pret 213.

 3. TIESĪBAS PIEDALĪTIES

  Preču loterijā var piedalīties visas fiziskas personas, kuras ir vecākas par 12 gadiem un kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas teritorijā.

 4. PREČU LOTERIJAS ILGUMS

  Preču loterija „VASARA 2017” ilgst no 2017. gada 20.aprīļa līdz 2017.gada 30.jūnijam.

  Loterijas preces būs pārdošanā līdz 2017.gada 29.jūnijam vai arī līdz tās būs pieejamas tirdzniecības vietās (ja Loterijas preces beidzas pirms 2017.gada 29.jūnija). Loterijas preces var būt pārdošanā arī pēc 2017. gada 29. jūnija, taču tās nedod tiesības piedalīties Laimestu izlozē, ja netiek ievēroti noteikumi par reģistrēšanos izlozei.

  Laimesti tiks izlozēti no 2017.gada 21.aprīļa līdz 30. jūnijam.
  Unikālo kodu var reģistrēt līdz 2017.gada 29.jūnijam pulksten 23:59:59.

  Laimestus varēs saņemt līdz 2017. gada 14.jūlijam.

 5. PREČU LOTERIJAS TERITORIJA

  Preču loterija tiek organizēta un veikta Latvijas teritorijā.

 6. NOTEIKUMI PAR PIEDALĪŠANOS PREČU LOTERIJĀ

  Lai piedalītos Preču loterijā, dalībniekam ir jānopērk Loterijas prece un jāreģistrē Loterijas korķīša unikālais kods oficiālajā tīmekļa vietnē www.coca-cola.lv
  Laimētājiem jāsaglabā Loterijas korķītis ar unikālo kodu līdz laimesta saņemšanai.

 7. LAIMESTI

  Preču loterijas laimestu fondu veido:

   (a) 71 ceļojuma dāvanu karte no Tūrisma aģentūras KOLUMBS 500 EUR vērtībā (kopējā šajā punktā minēto laimestu vērtība, ieskaitot PVN, ir EUR 35 500,00). Tūrisma aģentūras KOLUMBS dāvanu kartes ir derīgas 12 mēnešus no izsniegšanas brīža. Vairāk informācijas par dāvanu karšu noteikumiem: http://www.kolumbs.lv/davanu-kartes;

   (b) 71 POSITIVUS FESTIVAL 2017 trīs dienu biļete (kopējā šajā punktā minēto laimestu vērtība, ieskaitot PVN, ir EUR 4 526,25). POSITIVUS FESTIVAL 2017 norises laiks: 14.07-16.07.2017, Salacgrīvā, Latvijā;

   (c) 71 WEEKEND FESTIVAL BALTIC 2017 trīs dienu biļete (kopējā šajā punktā minēto laimestu vērtība, ieskaitot PVN, ir EUR 4 899,00). WEEKEND FESTIVAL BALTIC 2017 norises laiks: 03.08-05.08.2017, Pērnavā, Igaunijā.

  Kopējā laimestu fonda vērtība, ieskaitot PVN, ir EUR 44 925,25 (turpmāk tekstā – „Laimesti”).

 1. LAIMESTU PIEŠĶIRŠANAS UN IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

  Loterijas preces var iegādāties mazumtirdzniecības vietās Latvijas teritorijā.

  Lai piedalītos Preču loterijā, dalībniekam ir jāreģistrē Loterija korķīša unikālais kods oficiālajā Coca-Cola tīmekļa vietnē www.coca-cola.lv. Reģistrēšanās brīdī dalībniekiem būs jānorāda arī vārds, uzvārds, telefona numurs un e‑pasta adrese.

  Reģistrējoties dalībai Preču loterijā, dalībnieks piekrīt, ka Organizētājs apstrādā dalībnieka iesniegtos personas datus ar mērķi publicēt uzvarētāju vārdus un uzvārdus, kā arī organizatoriskiem nolūkiem (piemēram, saziņai ar uzvarētājiem, balvu nodošanas organizēšanai, sūdzību risināšanai). Dalībniekam ir Fizisko personu datu aizsardzības likumā paredzētās datu subjekta tiesības.

  Reģistrējoties, dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, ievadot informāciju.
  Reģistrējoties izmantotais kods vairs nebūs derīgs citam mēģinājumam.

  Ievadītais kods piedalīsies izlozē starp citiem tajā dienā laikā no pulksten 00:00:00 līdz 23:59:59 Coca-Cola mājaslapā www.coca-cola.lv ievadītajiem kodiem

  Katru dienu tiks izlozēti 3 laimesti:

  • 1 ceļojuma dāvanu karte no tūrisma aģentūras KOLUMBS 500 EUR vērtībā;
  • 1 POSITIVUS FESTIVAL 2017 trīs dienu biļete;
  • 1 WEEKEND FESTIVAL BALTIC 2017 trīs dienu biļete.

  Reģistrēšanās brīdī dalībnieks izvēlas konkrēto Laimestu, kā izlozē viņš vēlas piedalīties.
  Dienas 3 laimētāji tiks izlozēti katras nākamās dienas pulksten 11:00, ar datora programmas palīdzību izvēloties 3 nejaušus uzvarētājus.

  Viens persona (viens tālruņa numurs) vienā dienā var laimēt tikai vienu Laimestu

  Katru dienu, sākot no 2017.gada 21.aprīļa līdz 30.jūnijam (ieskaitot), tiks izlozēti 3 laimētāji. Izlozes notiks pēc šāda grafika:

  Izlozes datums un laiks

  Periods, par kura laikā reģistrētajiem kodiem notiek izloze

  Izlozes vieta

  Izlozējamo laimestu

  skaits

  21.04.2017. pl.11:00

  20.04.2017.

   pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  22.04.2017. pl. 11:00

  21.04.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  23.04.2017. pl. 11:00

  22.04.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  24.04.2017. pl. 11:00

  23.04.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  25.04.2017. pl. 11:00

  24.04.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  26.04.2017. pl. 11:00

  25.04.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  27.04.2017. pl. 11:00

  26.04.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  28.04.2017. pl. 11:00

  27.04.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  29.04.2017. pl. 11:00

  28.04.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  30.04.2017. pl. 11:00

  29.04.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  01.05.2017. pl. 11:00

  30.04.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  02.05.2017. pl. 11:00

  01.05.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  03.05.2017. pl. 11:00

  02.05.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  04.05.2017. pl. 11:00

  03.05.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  05.05.2017. pl. 11:00

  04.05.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  06.05.2017. pl. 11:00

  05.05.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  07.05.2017. pl. 11:00

  06.05.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  08.05.2017. pl. 11:00

  07.05.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  09.05.2017. pl. 11:00

  08.05.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  10.05.2017. pl. 11:00

  09.05.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  11.05.2017. pl. 11:00

  10.05.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  12.05.2017. pl. 11:00

  11.05.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  13.05.2017. pl. 11:00

  12.05.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  14.05.2017. pl. 11:00

  13.05.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  15.05.2017. pl. 11:00

  14.05.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  16.05.2017. pl. 11:00

  15.05.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  17.05.2017. pl. 11:00

  16.05.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  18.05.2017. pl. 11:00

  17.05.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  19.05.2017. pl. 11:00

  18.05.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  20.05.2017. pl. 11:00

  19.05.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  21.05.2017. pl. 11:00

  20.05.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  22.05.2017. pl. 11:00

  21.05.2017.

   pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  23.05.2017. pl. 11:00

  22.05.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  24.05.2017. pl. 11:00

  23.05.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  25.05.2017. pl. 11:00

  24.05.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  26.05.2017. pl. 11:00

  25.05.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  27.05.2017. pl. 11:00

  26.05.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  28.05.2017. pl. 11:00

  27.05.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  29.05.2017. pl. 11:00

  28.05.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  30.05.2017. pl. 11:00

  29.05.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  31.05.2017. pl. 11:00

  30.05.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  01.06.2017. pl. 11:00

  31.05.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  02.06.2017. pl. 11:00

  01.06.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  03.06.2017. pl. 11:00

  02.06.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  04.06.2017. pl. 11:00

  03.06.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  05.06.2017. pl. 11:00

  04.06.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  06.06.2017. pl. 11:00

  05.06.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  07.06.2017. pl. 11:00

  06.06.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  08.06.2017. pl. 11:00

  07.06.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  09.06.2017. pl. 11:00

  08.06.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  10.06.2017. pl. 11:00

  09.06.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  11.06.2017. pl. 11:00

  10.06.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  12.06.2017. pl. 11:00

  11.06.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  13.06.2017. pl. 11:00

  12.06.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  14.06.2017. pl. 11:00

  13.06.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  15.06.2017. pl. 11:00

  14.06.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  16.06.2017. pl. 11:00

  15.06.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  17.06.2017. pl. 11:00

  16.06.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  18.06.2017. pl. 11:00

  17.06.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  19.06.2017. pl. 11:00

  18.06.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  20.06.2017. pl. 11:00

  19.06.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  21.06.2017. pl. 11:00

  20.06.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  22.06.2017. pl. 11:00

  21.06.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  23.06.2017. pl. 11:00

  22.06.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  24.06.2017. pl. 11:00

  23.06.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  25.06.2017. pl. 11:00

  24.06.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  26.06.2017. pl. 11:00

  25.06.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  27.06.2017. pl. 11:00

  26.06.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  28.06.2017. pl. 11:00

  27.06.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  29.06.2017. pl. 11:00

  28.06.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  30.06.2017. pl. 11:00

  29.06.2017.

  pl. 00:00:00 – 23:59:59

  Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021

  1x Dāvanu karte 500 EUR vērtībā

  1x 3dienu biļete (POSITIVUS

   FESTIVAL 2017)

  1x 3dienu biļete (WEEKEND

   FESTIVAL BALTIC 2017)

  Laimētāju vārdi, uzvārdi un laimējušā unikālā koda pirmie 3 cipari/burti no 10 ciparu burtu kombinācijas tiks publicēti katru dienu pulksten 11:00 Coca-Cola mājaslapā www.coca-cola.lv.

  Katrs laimētājs saņems automātisku e-pasta paziņojumu par laimestu uz reģistrācijas brīdī norādīto e‑pasta adresi.

  Laimesta saņemšana:

  • Ceļojuma dāvanu karti no Tūrisma aģentūras KOLUMBS 500 EUR vērtībā laimētājs var saņemt personīgi SIA "Tūrisma aģentūra Kolumbs" jebkurā birojā Rīgā (Centra birojā: Elizabetes ielā 65-16; t/p “ALFA”, Brīvības gatve 372 vai t/c “SPICE”, Lielirbes iela 29)
   Lai saņemtu Laimestu, laimētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, personas apliecība), auto vadītāja apliecība vai cita veida personas apliecība un jānodod Loterijas korķītis ar laimējušo unikālo kodu. Laimests netiek izsniegts gadījumā, ja laimētājs nevar nodot Loterijas korķīti ar laimējušo unikālo kodu. Laimesta saņemšanas brīdī tiks parakstīts Laimesta nodošanas-pieņemšanas akts.
  • 3 dienu POSITIVUS FESTIVAL 2017 biļete vai 3 dienu WEEKEND FESTIVAL BALTIC 2017 biļete.
   Saņemtajā e-pasta paziņojumā būs norādīta unikāla hipersaite ar aicinājumu laimētājam apstiprināt savu laimestu, ievadot personu apliecinošus datus (personas kodu un personu apliecinoša dokumenta numuru).
   Pēc apstiprināšanas un personas datu ievadīšanas, Laimētājs varēs lejupielādēt laimestu (biļeti elektroniskā veidā). Laimestu būs iespējams lejupielādēt tikai vienu reizi.
   Unikālā hipersaite būs derīga līdz 2017. gada 14. jūlijam.

  Gadījumā, ja kāda iemesla dēļ laimētājs nav saņēmis unikālo hipersaiti vai nav saņēmis Laimestu, laimētājam 7 dienu laikā no dienas, kad laimētāja vārds publicēts Coca-Cola mājaslapā www.coca-cola.lv, ir jāsazinās ar Loterijas Organizētāju, rakstot uz palīdzības e-pastu: coca-cola@cokeweb.eu vai zvanot pa tālruni 8000 2653. Šādā gadījumā Loterijas dalībniekam ir jāvar uzrādīt Loterijas korķīti ar unikālo kodu, kas pamatotu Loterijas dalībnieka tiesības saņemt Laimestu. Loterijas korķīšus nepieņems, ja tie ir nesalasāmi, reproducēti, atdarināti, viltoti, koriģēti, bojāti vai jebkurā citā veidā mainīti, vai, ja Preču loterijas korķīšiem ir mehāniskas vai citas kļūdas (turpmāk tekstā - „Korķīšu defekti”).

  Preču loterijas Laimesti, kas netiks izlozēti (gadījumos, ja pieteikumu skaits dienas laikā būs mazāk nekā 3), loterijas Laimesti, kas netiks pieteikti līdz 2017. gada 14. jūlijam, kā arī Preču loterijas Laimesti, kas būs pieteikti, bet netiks izņemti līdz Laimesta saņemšanas perioda beigām, paliks pie loterijas Organizētāja.

 2. ORGANIZĒTĀJA ATBILDĪBA

  Drukas kļūdas vai Loterijas preces, ieskaitot Loterijas korķīti, nepareizības gadījumā The Coca-Cola Company, Organizētājs un to attiecīgie pārstāvji vai aģentūras neuzņemas nekādu atbildību. Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos Preču loterijā un Laimestu saņemšanu, sedz tikai Preču loterijas dalībnieki, un Organizētājs tos neatmaksā, izņemot, ja šajos Noteikumos norādīts citādi. Organizētājs un The Coca-Cola Company nav atbildīgs par jebkuru Laimestu nepiegādāšanu vai neizsniegšanu, ja tā iemesls ir Korķīšu defekti.

 3. SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

  Ikviena un visas sūdzības par Preču loteriju (īpaši tās sūdzības, kas ir saistītas ar Laimestu piešķiršanas veidu) dalībniekiem jāiesniedz rakstveidā līdz 2017. gada 14. jūlijam (ar pasta datuma zīmogu, kas ir noteicošais un norāda datumu, ne vēlāku kā 2017. gada 14. jūlijs), nosūtot uz šādu adresi: Ulbrokas ielā 40, Rīga, LV-1021, Latvija.
  Rakstveida sūdzībā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, pilna adrese un tālruņa numurs (ja tāds ir), kā arī detalizēts sūdzības izklāsts un pamatojums. Pēc noteiktā termiņa beigām iesniegtās sūdzības netiek izskatītas.

  Organizētājs izskata sūdzības 14 dienu laikā no to saņemšanas datuma. Sūdzības izskata komisija trīs personu sastāvā, ko ieceļ Organizētājs (turpmāk tekstā – „Komisija”). Komisija izskata dalībnieku iesniegtās sūdzības, balstoties uz šiem Noteikumiem un piemērojamiem tiesību aktiem

  Domstarpību gadījumā attiecībā uz Preču loterijas dalības apliecinājumu derīgumu vai īstumu Komisija pieņem lēmumu, balstoties uz Noteikumiem, Loterijas korķīša paraugu un uz informāciju par tā pārbaudāmajām īpašībām.

  Komisijas lēmumi attiecībā uz dalībnieku iesniegtajām sūdzībām tiek sniegti rakstveidā

  Komisijas lēmums attiecībā uz dalībnieka iesniegto sūdzību ir galīgs un saistošs. Komisijas lēmums var attiekties uz Noteikumu mērķi un/vai jautājumiem, kas nav ietverti Noteikumos.

  Organizētājs paziņo dalībniekiem par Komisijas lēmumu, nosūtot pa pastu ierakstītu vēstuli. Turklāt Organizētājam ir tiesības paziņot dalībniekam par Komisijas lēmumu arī pa tālruni.

 4. DAŽĀDI

  Organizētājs brīdina, ka reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

  Ar Laimestu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, Laimestu ieguvējiem netiek segti.

  Visos jautājumos, kurus neregulē šie Noteikumi, tiek piemērotas Latvijas likumu normas. Jebkuros jautājumos, kurus nenosaka šie Noteikumi, Organizētājs ir tiesīgs pieņemt vienpusēju lēmumu, balstoties uz likumiem un šiem Noteikumiem.

  Piedaloties šajā Preču loterijā, dalībnieki piekrīt ievērot un pildīt šos Noteikumus un Organizētāja lēmumus, kuri ir galīgi visos ar Preču loteriju saistītajos jautājumos. Laimests tiks izsniegts tikai tiem dalībniekiem, kuri ir ievērojuši šos Noteikumus.

  Ja vien Noteikumos nav noteikts citādi, Laimesti nav saņemami naudā vai apmaināmi pret citiem priekšmetiem. Neizņemto vai nepieprasīto Laimestu vērtība netiks atlīdzināta.

  Noteikumu būtiska pārkāpuma vai to ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā, vai sakarā ar nepārvaramas varas apstākļiem Organizētājam ir tiesības vienpusēji atcelt Preču loteriju jebkurā tās posmā, par to paziņojot, kā aprakstīts šo Noteikumu 1. punktā.

  Papildu informāciju par Preču loteriju dalībnieki var saņemt, zvanot pa tālruni 8000 2653 vai apmeklējot tīmekļa vietni: www.coca-cola.lv. Ar pilnu šo Noteikumu tekstu var iepazīties, apmeklējot tīmekļa vietni www.coca-cola.lv.

Lietošanas noteikumi

 1. Jūs piekrītat ievērot šos nosacījumus, izmantojot mājaslapu
  Uz piekļuvi mājaslapai un tās izmantošanu attiecas šie izmantošanas nosacījumi un spēkā esošie likumi un noteikumi. Atverot šo lapu un lietojot to, jūs pilnībā piekrītat šiem izmantošanas nosacījumiem un atzīstat, ka šajā jomā tie aizvieto visas citas vienošanās starp jums un uzņēmumu The Coca-Cola Company. Ja pilnībā nepiekrītat izmantošanas nosacījumiem, lūdzu, aizveriet lapu.

 2. Satura autortiesības
  Lapa un tās saturs, tostarp visi teksti un attēli, bet ne tikai ("Saturs") un to autortiesības pieder uzņēmumam The Coca-Cola Company vai citiem, un visas tiesības ir aizsargātas, ja vien nav norādīts citādi. Jebkurš saturs, kurš ir preču zīme, logo vai pakalpojumu zīme ir reģistrēta vai nereģistrēta uzņēmuma The Coca-Cola Company preču zīme. Jebkura satura izmantošana citiem mērķiem nekā norādīts izmantošanas nosacījumos, bez rakstiskas satura īpašnieka atļaujas ir stingri aizliegta. Jums arī ir darīts zināms, ka uzņēmums The Coca-Cola Company ir gatavs pilnā mērā izmantot visas intelektuālā īpašuma aizsardzības tiesības, tostarp ierosinot krimināllietu.

 3. Lapas izmantošana
  Uzņēmums The Coca-Cola Company atļauj izmantot lapu šādā veidā: • bez rakstiskas uzņēmuma The Coca-Cola Company atļaujas nedrīkst izplatīt, modificēt, kopēt, pārraidīt, eksponēt, atkārtoti izmantot, reproducēt, publicēt, licencēt, izmantot atvasinātu darbu radīšanai, nodot, pārdot vai citādi izmantot lapas saturu; • aizliegts izmantot lapu, lai publicētu vai pārsūtītu jebkādus aizskarošus, draudīgus, nepatiesus, maldinošus, apvainojošus, uzmācīgus, apmelojošus, neslavu ceļošus, vulgārus, piedauzīgus, skandalozus, uzbudinošus, pornogrāfiskus vai zaimojošus materiālus vai materiālus, kas varētu radīt vai provocēt rīcību, kas uzskatāma par kriminālnoziegumu, ir pamatā civillietas ierosināšanai vai citādi pārkāpj jebkuru likumu. Uzņēmums The Coca-Cola Company sadarbosies ar likumsargājošām iestādēm vai tiesu varu, kas lūgs vai pieprasīs uzņēmumam The Coca-Cola Company izpaust šādas informācijas vai materiālu izplatītāju identitāti; • aizliegts izmantot lapu reklāmas vai komerciālos nolūkos.

 4. Konfidencialitāte
  Uzņēmums The Coca-Cola Company apņemas izmantot visu veidu personas datus (piemēram, jūsu vārdu, adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi), kas ar elektroniskā pasta starpniecību vai citā veidā tiek nosūtīti uz lapu, saskaņā ar lapas Konfidencialitātes politiku. Visi pārējie paziņojumi vai materiāli, kas tiek nosūtīti uz lapu, piemēram, jautājumi, komentāri, ierosinājumi un tamlīdzīgi, tiks uzskatīti par nekonfidenciāliem un bez īpašuma tiesībām.

 5. Atruna par garantijām
  VISA INFORMĀCIJA VAR TIKT MAINĪTA UN TIEK NODOTA JUMS, KĀDA TĀ IR, BEZ NEKĀDA VEIDA IZPAUSTĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IETVEROT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIEŠAJĀM GARANTIJĀM PAR PIEPRASĪTĪBU, PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM VAI NEPĀRKĀPŠANU. Lūdzam ņemt vērā, ka dažās jurisdikcijās netiešo garantiju izslēgšana var nebūt atļauta, tāpēc daži no minētajiem izņēmumiem uz Jums var neattiekties. Neierobežojot iepriekš minēto, uzņēmums The Coca-Cola Company negarantē un neparedz, ka satura lietošana neradīs nevienas trešās puses tiesību pārkāpšanu, vai ka saturs būs precīzs, pilnīgs vai attiecīgajam brīdim atbilstošs. Bez tam attiecībā uz jebkāda veida diskusijām, čatiem, paziņojumiem, informācijas pārsūtīšanu, ziņojumu dēļiem un tamlīdzīgiem materiāliem, kas var būt lapā, uzņēmums The Coca-Cola Company neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par aizskarošiem, draudīgiem, nepatiesiem, maldinošiem, apvainojošiem, uzmācīgiem, apmelojošiem, neslavu ceļošiem, vulgāriem, piedauzīgiem, skandaloziem, uzbudinošiem, pornogrāfiskiem vai zaimojošiem materiāliem vai materiāliem, kas varētu radīt vai provocēt rīcību, kas uzskatāma par kriminālnoziegumu, ir pamatā civillietas ierosināšanai vai citādi pārkāpj jebkuru likumu un atrodas jebkurā lapas vietā.

 1. Atruna par saistībām
  LIETOJOT LAPU, JŪS UZŅEMATIES ATBILDĪBU PAR IESPĒJAMIEM RISKIEM. NE UZŅĒMUMS THE COCA-COLA COMPANY, NE TĀ MEITASUZŅĒMUMI, FILIĀLES, AMATPERSONAS VAI DIREKTORI, NE ARĪ TĀ AĢENTI VAI JEBKURA CITA LAPAS VEIDOŠANĀ, PRODUCĒŠANĀ VAI TEHNISKAJĀ NODROŠINĀŠANĀ IESAISTĪTĀ TREŠĀ PUSE NAV ATBILDĪGA PAR TIEŠU, NETIEŠU, REPRESĪVU, NEJAUŠU, TĪŠU, IZRIETOŠU VAI CITU BOJĀJUMU, KO IZRAISĪJUSI VAI CITĀ VEIDĀ PROVOCĒJUSI ŠĪS LAPAS VAI TĀS SATURA LIETOŠANA. Lūdzam ņemt vērā, ka dažās jurisdikcijās noteiktu bojājumu izslēgšana var nebūt atļauta, tāpēc daži no minētajiem izņēmumiem uz Jums var neattiekties.

 2. Saites uz trešo pušu lapām
  Lapā var būt saites uz lapām, kuras pieder vai kuru pārvaldītājas ir citas puses, nevis uzņēmums The Coca-Cola Company. Saites ir paredzētas tikai jūsu ērtībām. Uzņēmums The Coca-Cola Company nav atbildīgs par šo lapu saturu, konfidencialitātes politiku vai drošību, un nekontrolē to. Neierobežojot iepriekš minēto, uzņēmums The Coca-Cola Company īpaši atsakās no atbildības, ja šādas lapas: • pārkāpj jebkuras trešās personas intelektuālā īpašuma tiesības; • nav atbilstošas paredzētajam mērķim; • nenodrošina atbilstošu drošību; • satur vīrusus vai citus postošus objektus; • ir apmelojošas vai neslavu ceļošas. Tāpat uzņēmums The Coca-Cola Company nav saistīts ar šo lapu saturu vai tajās pieejamajiemizstrādājumiem vai pakalpojumiem. Ja atverat šādu lapu vai lapas, Jūs darāt to uz savu atbildību un bez uzņēmuma The Coca-Cola Company atļaujas.

 3. Eksporta kontrole
  Uz programmatūru un citiem materiāliem šajā lapā var attiekties Amerikas Savienoto Valstu eksporta kontrole. Amerikas Savienoto Valstu eksporta kontroles likumdošana aizliedz eksportēt noteiktus tehniskos datus un programmatūru uz noteiktām teritorijām. No šīs lapas nedrīkst lejupielādēt vai eksportēt nekādu programmatūru: • uz Kubu, Irāku, Lībiju, Ziemeļkoreju, Irānu, Sudānu, Sīriju vai citām valstīm, ar kurām Amerikas Savienotajām Valstīm ir tirdzniecības aizliegums (vai šo valstu pilsoņiem vai iedzīvotājiem); kā arī jebkurai personai, kas ietverta Amerikas Savienoto Valstu Finanšu ministrijas īpašajā sarakstā vai ASV Tirdzniecības departamenta sarakstā. Uzņēmums The Coca-Cola Company neatļauj veikt nekādas programmatūras vai tehnisko datu lejupielādi vai eksportēšanu no lapas ne uz vienu jurisdikciju, ko aizliedz Amerikas Savienoto Valstu eksporta likumdošana.

 4. Nosacījumu pārskatīšana
  Uzņēmums The Coca-Cola Company var jebkurā brīdi bez brīdinājuma mainīt lietošanas nosacījumus, koriģējot šo paziņojumu. Šādas izmaiņas jums ir saistošas, tāpēc laiku pa laikam jāapmeklē šī lapa, lai pārskatītu spēkā esošos lietošanas nosacījumus.

 5. Likumdošana un jurisdikcija
  Lietošanas nosacījumi un lapas lietošana ir pakļauta ASV Džordžijas štata likumdošanai. Visas domstarpības, kas radušās no vai ir saistītas ar šiem lietošanas nosacījumiemvai lapu, uz kuru tie attiecas, tiks risinātas ASV Džordžijas štata Fultonas apgabala vispārīgās jurisdikcijas tiesās.

Konfidencialitāte

Vispārīgi

Uzņēmums The Coca-Cola Company respektē visu mūsu mājas lapu apmeklētāju tiesības uz privātumu. Šī Privātuma politika apraksta kādu informāciju uzņēmums The Coca-Cola Company drīkst ievākt un kā mēs to drīkstam izmantot.

Personas dati

Uzņēmums The Coca-Cola Company ar savu mājas lapu starpniecību neievāks nekādu personiski identificējošu informāciju par Jums (piemēram, Jūsu vārdu, adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi ("personas dati")), ja vien Jūs to nesniedzat mums brīvprātīgi. Ja Jūs nevēlaties, lai Jūsu personas dati tiktu ievākti, lūdzu, neiesniedziet tos mums.Kad Jūs sniedzat mums savus personas datus, ja vien nav norādīts citādi, mēs šo informāciju varam izmatot šādos veidos: mēs varam uzglabāt un apstrādāt šo informāciju, lai labāk izprastu Jūsu vajadzības un to kā mēs varētu uzlabot mūsu izstrādājumus un pakalpojumus; mēs (vai izpildošais uzņēmums, vai cita trešā persona, kas mūsu vārdā nodarbojas ar pārdošanas veicināšanas aktivitātēm) varam izmantot šo informāciju, lai sazinātos ar Jums; un/vai mēs varam sniegt citām trešajām personām apkopotu, bet ne individuālu informāciju par mūsu lapu apmeklētājiem un lietotājiem. Mēs nepārdodam, nepiedāvājam un neiznomājam Jūsu personas datus trešajām personām un negatavojamies to darīt.

Vecākiem jāapzinās, ka uzņēmuma The Coca-Cola Company Privātuma politika nosaka to kā mēs izmantojam personas datus, taču informāciju, ko bērni vai citas personas brīvprātīgi sniedz par sevi čatā, elektroniskajā sarakstē, ziņojumu dēļos vai tamlīdzīgi, citas personas var izmantot surogātpasta sūtīšanai. Uzņēmums The Coca-Cola Company aicina visus vecākus mācīt saviem bērniem lietot savus personas datus internetā drošā un atbildīgā veidā.

Īpaša piezīme vecākiem

Jūsu apmeklētā lapa ir viena no uzņēmuma The Coca-Cola Company lapām vispārīgai auditorijai. Laiku pa laikam īpaša, no vispārīgās apmeklētāju lapas atšķirīga privātuma politika attieksies uz kādu īpašu lapu, un tajā būs īpašas norādes attiecībā uz bērniem un privātumu.

Bērni

Uzņēmumam The Coca-Cola Company nav nolūka iegūt personas datus no personām, kas ir jaunākas par 13 gadiem. Kur nepieciešams, uzņēmums īpaši norādīs bērniem neiesniegt tādu informāciju mūsu mājas lapās un/vai veiks saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu vecāku piekrišanu tādu datu iesniegšanai. Vecākiem jāapzinās, ka uzņēmuma The Coca-Cola Company Privātuma politika nosaka to kā mēs izmantojam personas datus, taču informāciju, kuru bērni vai citas personas brīvprātīgi sniedz par sevi čatā, elektroniskajā sarakstē, ziņojumu dēļos vai tamlīdzīgi, citas personas var izmantot surogātpasta sūtīšanai. Uzņēmums The Coca-Cola Company aicina visus vecākus mācīt saviem bērniem lietot savus personas datus internetā drošā un atbildīgā veidā.

Automātiski ievāktā papildu informācija

Dažos gadījumos, kad Jūs atverat mūsu mājas lapu, mēs varam automātiski (tas ir, ne ar reģistrēšanās starpniecību) ievākt tehnisku informāciju, kura nav personiski identificējoša. Tāda informācija ir, piemēram, Jūsu lietotās interneta pārlūkprogrammas un operētājsistēmas veids un domēns, no kura Jūs atvērāt mūsu lapu.

Informācija, kas automātiski tiek ievietota Jūsu datorā - "cookies"

Kad Jūs skatāties kādu no mūsu mājas lapām, mēs varam saglabāt informāciju Jūsu datorā. Šī informācija būs "cookie" vai līdzīgā datnes formātā, un tā mums var daudzējādi palīdzēt. Piemēram, "cookies" ļauj mums pielāgot mājas lapu, lai tā labāk atbilstu Jūsu interesēm un vajadzībām. Ar lielāko daļu interneta pārlūkprogrammu,Jūs varat izdzēst "cookies" no Jūsu datora cietā diska, bloķēt visus "cookies" vai saņemt brīdinājumu pirms "cookie" tiek saglabāts. Lai uzzinātu vairāk par šīm funkcijām, lūdzam skatīt Jūsu pārlūkprogrammas instrukcijas vai palīdzības sadaļu.

Sīkdatnes (Cookies) noteikumi.

Lai uzlabotu interneta vietnes izmantošanu, „Coca-Cola” vēlas saglabāt sīkdatnes jūsu datorā.

Vairāk par sīkdatnēm mūsu interneta vietnē.

Jaunie ES tiesību akti nosaka, ka lietotājs ir jāinformē par sīkdatņu izmantošanu. Šajā tekstā esam izskaidrojuši savu sīkdatņu izmantojumu.

Mums ir svarīgi aizsargāt jūsu privātumu un atklāti informēt jūs par to kā izmantojam jūsu datus. Šī informācija paredzēta jūsu informēšanai un vietnes izmantošanas uzlabošanai.

Kas īsti ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek saglabāta datorā, kad apmeklējat kādu interneta vietni. Tās paredzētas tam, lai interneta vietnes varētu „atcerēties”, kādas darbības veicāt pagātnē. Tostarp noklikšķinājāt uz noteiktām saitēm, iegājāt noteiktās vietnēs, pieteicāties savā profilā vai lasījāt noteiktas lapas ­– pirms vairākiem mēnešiem vai pat gadiem.

Ir vairāki sīkdatņu veidi, un bez sīkdatnēm interneta vietnes nevar funkcionēt normālajā, jums ierastajā veidā.

Piemēram, ja netiktu izmantota sīkdatne, kas apstiprina jūsu pieteikšanos savā profilā, vietne nezinātu, ka tai jāatver jūsu profila lapa. Vai arī vietne katru reizi paziņotu „piedodiet, jums ir jāpiesakās savā profilā”, jo tā neatcerētos, kas jūs esat.

„Coca-Cola” interneta vietnē tiek izmantotas noteiktas sīkdatnes, kas nodrošina pēc iespējas labāku interneta vietnes darbību, turklāt mēs izmantojam tikai nepieciešamās un lietderīgās sīkdatnes.

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem mēs esam norādījuši šajā vietnē izmantotās sīkdatnes, lai jūs varētu izlemt, vai esat apmierināts(-a) ar to darbību, vai arī vēlaties dzēst esošās sīkdatnes vai pat vispār atspējot sīkdatņu izmantošanu, apmeklējot mūsu interneta vietnes.

Kāda veida sīkdatnes ”Coca-Cola” izmanto?

Obligātās sīkdatnes

Būtiskas sīkdatnes, ar kuru palīdzību jūs varat apskatīt interneta vietni un izmantot tās funkcijas, kā, piemēram, drošās vietnes sadaļas. Bez tām nav iespējams nodrošināt pieslēgšanos profilam vai pakalpojumu reģistrāciju. Šīs sīkdatnes nevāc par jums informāciju, kuru varētu izmantot mārketinga nolūkos, un nevāc informāciju par jūsu darbībām internetā.

Darbības uzlabošanas sīkdatnes

Šīs sīkdatnes vāc informāciju par to, kā jūs izmantojat interneta vietni, piemēram, kuras lapas jūs visbiežāk apmeklējat un vai jūs saņemat kļūdu paziņojumus. Sīkdatnes nevāc jūsu identifikācijas datus; visa informācija ir anonīma. Tās tiek izmantotas vienīgi interneta vietnes darbības uzlabošanai.

Funkcionālās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes „atceras” jūsu izvēles (piemēram, lietotāja vārdu, izvēlēto valodu vai reģionu, kurā atrodaties) un nodrošina individuālās funkcijas. Tās „atceras” arī jūsu veiktās izmaiņas interneta vietnē teskta izmēram, šriftam, un citām vietnes detaļām, kuras iespējams izmainīt. Tās arī nodrošina jūsu izvēlēto pakalpojumu veikšanu, kā, piemēram, video skatīšanos un komentāru pievienošanu. Iespējams norādīt, lai šādi iegūtā informācija būtu anonīma. Sīkdatnes nefiksē informāciju par citām interneta vietnēm, ko apmeklējat.

Mērķētās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes nodrošina reklāmas un paziņojumus, kas saistīti ar jums un jūsu interesēm. Tomēr, kā turpmākajā tekstā paskaidrots, mēs neizmantosim sīkdatnes, lai reklamētu produktus vai pakalpojumus. Reizēm mērķētās sīkdatnes ir saistītas ar citām interneta vietnēm, piemēram, „Facebook”, ja šajās vietnēs esat piekritis (-usi) šo sīkdatņu izmantošanai, piemēram, atzīmējot “patīk” kādai lapai, kā arī saskaņā ar sīkdatņu izmantošanas politiku šajās vietnēs.

Minēto četru veidu sīkdatnes iedala pagaidu sīkdatnēs (jeb „apmeklējuma sīkdatnēs”) un ilglaicīgajās sīkdatnēs (jeb „pastāvīgajās sīkdatnēs”).

Apmeklējuma sīkdatnes reģistrē jūsu darbības tikai vienā interneta vietnes lietošanas reizē. Apmeklējums sākas, kad atverat interneta vietni, un beidzas, kad aizverat to. Pēc tam sīkdatne uz visiem laikiem tiek dzēsta.

Pastāvīgās sīkdatnes tiek saglabātas jūsu tālrunī vai datorā noteiktu laika periodu. Tās tiek aktivētas automātiski, kad apmeklējat noteiktu interneta vietni.

Vēl sīkdatnes var būt pirmās puses sīkdatnes un trešās puses sīkdatnes. Pirmās puses sīkdatni jūsu apmeklējuma laikā saglabā „Coca-Cola” interneta vietne, savukārt trešās puses sīkdatni saglabā cita persona. „Coca-Cola” sniedz atļauju tikai apstiprinātām trešo pušu sīkdatnēm.

Sīkdatņu klasifikācija interneta vietnē www.coca-cola.com

Obligātās sīkdatnes

„Coca-Cola” izmanto obligātās sīkdatnes turpmāk minētajiem mērķiem.

 • Lai atcerētos informāciju, kuru esat ievadījis konkrētos laukos, kad pārvietojieties uz citām lapām vienā interneta pārlūkprogrammas izmantošanas reizē.
 • Lai atpazītu jūs, kad esat pierakstījies vietnē coca-cola.com
 • Lai nodrošinātu pieslēgšanos vajadzīgajam serverim, ja ir ieviestas izmaiņas interneta vietnes darbībā.

Tās sīkdatnes, kuras „Coca-Cola” klasificējis kā obligātās sīkdatnes, NETIEK izmantotas turpmāk minētajiem mērķiem.

·         Informācijas vākšanai, kas varētu tikt izmantota, lai jums reklamētu produktus vai pakalpojumus.

·         Lai „atcerētos” jūsu izvēles un lietotājvārdu ilgāk par pašreizējo apmeklējumu.

Ja lietojat mūsu interneta vietni, tad automātiski piekrītat arī mūsu obligāto sīkdatņu izmantošanai.
Ja liedzat šo sīkdatņu darbību, tad mēs nevaram garantēt jūsu drošību un paredzēt interneta vietnes darbības kvalitāti.

Turpmāk sniegts „ Coca-Cola” sīkdatņu saraksts, kuras klasificētas kā obligātās sīkdatnes interneta vietnē

Sīkdatnes nosaukums

Sīkdatnes veids

Sīkdatnes darbības laika beigas

Kategorija

Lietojums

Papildu informācija

ASP.NET_SessionId

Apmeklējuma sīkdatne

Aizverot pārlūku

Zema vai nav kategorijas

Apmeklējums

Šī sīkdatne atpazīst jūsu unikālo sesiju vietnes izmantošanas laikā.

WT_FPC

Pastāvīgā sīkdatne

10 gadi

Vidēja

Analīze

Šī ir Webtrends apmeklētāju sīkdatne un tiek izmantota, lai nodrošinātu pārlūka sesiju un apmeklētāju identifikāciju

_utma

Pastāvīgā sīkdatne

2 gadi

Vidēja

Analīze

Google analītika: Tiek izmantotas, lai iegūtu informāciju par to kā apmeklētāji izmanto mūsu interneta vietni. Sīkdatnes iegūst anonīmu informāciju, tai skaitā apmeklētāju skaitu, kā apmeklētājs nokļuvis vietnē, un lapas, kuras apskatītas.

_utmb

Pastāvīgā sīkdatne

30 minūtes

Vidēja

Analīze

Augstāk minētais

_utmc

Pastāvīgā sīkdatne

 

Zema vai nav kategorijas

Analīze

Augstāk minētais

_utmz

Pastāvīgā sīkdatne

6 mēneši

Vidēja

Analīze

Augstāk minētais

Darbības uzlabošanas sīkdatnes

„Coca-Cola” izmanto darbības uzlabošanas sīkdatnes turpmāk minētajiem mērķiem.

· Lai vāktu statistikas informāciju par mūsu interneta vietnes lietojumu.

· Lai uzlabotu interneta vietnes darbību, fiksējot novērotās kļūdas.

· Lai izmēģinātu dažādus interneta vietnes dizaina veidus.

Tās sīkdatnes, kuras „Coca-Cola” klasificējis kā darbības uzlabošanas sīkdatnes, NETIEK izmantotas turpmāk minētajiem mērķiem.

· Lai „atcerētos” jūsu izvēles un lietotājvārdu pēc pašreizējā apmeklējuma.

Dažu sīkdatņu pārvaldību mūsu vajadzībām veic citi uzņēmumi, taču mēs ļaujam tiem izmantot šīs sīkdatnes vienīgi iepriekš norādītajos nolūkos.

Ja lietojot mūsu interneta vietni, tad automātiski piekrītat arī mūsu darbības uzlabošanas sīkdatņu izmantošanai. Ja liedzat šo sīkdatņu darbību, tad mēs nevaram jums garantēt mūsu interneta vietnes darbības kvalitāti.

Turpmāk sniegtajā sarakstā norādītas trešo pušu sīkdatnes, kas klasificētas kā darbības uzlabošanas sīkdatnes.

Sīkdatnes nosaukums

Sīkdatnes veids

Sīkdatnes darbības laika beigas

Kategorija

Lietojums

 

_utma

Pastāvīgā sīkdatne

2 gadi

Potenciāla

Analīze

Google analītika: Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai iegūtu informāciju par to kā apmeklētāji izmanto mūsu interneta vietni. Mēs izmantojam šo informāciju, lai veidotu pārskatus un lai uzlabotu vietnes darbību. Sīkdatnes iegūst anonīmu informāciju, tai skaitā apmeklētāju skaitu, kā apmeklētājs nokļuvis vietnē, un lapas, kuras apskatītas.

_utmb

Pastāvīgā sīkdatne

30 minūtes

Potenciāla

Analīze

Augstāk minētais

_utmc

Pastāvīgā sīkdatne

 

Vidēja

Analīze

Augstāk minētais

_utmz

Pastāvīgā sīkdatne

6 mēneši

Potenciāla

Analīze

Augstāk minētais

uuid

Pastāvīgā sīkdatne

4 gadi

Potenciāla

Sociālie portāli

Tiek izmantota, lai izsekotu tam, ko apmeklētājs dara un kam uzklikšķina, pārvietojoties no vietnes uz vietni, izmantojot internetu. Laika gaitā, vientes kā xgraph.net var palīdzēt izveidot apmeklētāja interneta profilu, kurā iekļautas vietnes, kuras parasti tiek apmeklētas, kā izmantots meklētājs, pirkumi un citas darbības.

uvc

Pastāvīgā sīkdatne

1 diena, 9 stundas

Potenciāla

Sociālie portāli

Šīs sīkdatnes pievieno trešās personas pakalpojumu sniedzējs. Šo sīkdatni pievieno, lai ļautu mūsu apmeklētājiem dalīties ar vietnes saturu sociālajos portālos un epastā.

di

Pastāvīgā sīkdatne

2 gadi

Potenciāla

Sociālie portāli

Augstāk minētais

dt

Pastāvīgā sīkdatne

30 dienas, 9 stundas

Potenciāla

Sociālie portāli

Augstāk minētais

loc

Pastāvīgā sīkdatne

2 mēneši, 28 dienas

Potenciāla

Sociālie portāli

Augstāk minētais

psc

Pastāvīgā sīkdatne

2 gadi

Potenciāla

Sociālie portāli

Augstāk minētais

uid

Pastāvīgā sīkdatne

2gadi

Potenciāla

Sociālie portāli

Augstāk minētais

uit

Pastāvīgā sīkdatne

1diena, 9 stundas

Potenciāla

Sociālie portāli

Augstāk minētais

uvc

Pastāvīgā sīkdatne

2 gadi

Potenciāla

Sociālie portāli

Augstāk minētais

xtc

Pastāvīgā sīkdatne

2 gadi

Potenciāla

Sociālie portāli

Augstāk minētais

CokeURLsession

Apmeklējuma sīkdatne

 

Vidēja

Apmeklējums

Šī sīkdatne atpazīst jūsu unikālo sesiju vietnes izmantošanas laikā.

X-Mapping-fjhppofk

Apmeklējuma sīkdatne

 

Vidēja

Apmeklējums

Tiek izmantota slodzes līdzsvarošanai, t.i. tā savieno apmeklētāju ar konkrēto serveri (un vēl dažiem rezerves/slodzes līdzsvarotājiem), kas nodrošina saturu.

JSESSIONID

Apmeklējuma sīkdatne

 

Vidēja

Apmeklējums

Šī sīkdatne atpazīst jūsu unikālo sesiju vietnes izmantošanas laikā.

mc

Pastāvīgā sīkdatne

5 gadi

Potenciāla

Analīze

Izsekošanas sīkdatņu programma, kas var arī parādīt uzlecošās reklāmas

ACOOKIE

Pastāvīgā sīkdatne

3 gadi, 290 dienas

Potenciāla

Analīze

 

BID

Pastāvīgā sīkdatne

25 gadi, 10 mēneši

Potenciāla

Apmeklējums

Sīdatnes atpazīst jūs kā ticketmaster.co.uk lietotāju. Sīkdatnes ietaupa jūsu laiku, uzglabājot jūsu kontaktinformāciju.

BRAND

Apmeklējuma sīkdatne

 

Vidēja

Apmeklējums

Augstāk minētais

NDMA

Apmeklējuma sīkdatne

 

Vidēja

Apmeklējums

Augstāk minētais

SID

Apmeklējuma sīkdatne

 

Vidēja

Apmeklējums

Augstāk minētais

CFCLIENT_BDACMS

Pastāvīgā sīkdatne

30 gadi

Potenciāla

Apmeklējums

Nav zināms

CFGLOBALS

Pastāvīgā sīkdatne

30 gadi

Potenciāla

Apmeklējums

Nav zināms

CFID

Pastāvīgā sīkdatne

30 gadi

Potenciāla

Apmeklējums

Nav zināms

CFTOKEN

Pastāvīgā sīkdatne

30 gadi

Potenciāla

Apmeklējums

Nav zināms

ASPSESSIONIDACRBCQRR

Apmeklējuma sīkdatne

 

Vidēja

Apmeklējums

Šī sīkdatne atpazīst jūsu unikālo sesiju vietnes izmantošanas laikā.

icl_current_language

Pastāvīgā sīkdatne

1 diena, 9 studas

Potenciāla

Apmeklējums

Tiek izmantota, lai saglabātu izvēlēto valodu vietnes lietošanai, lai jums nebūtu atkārtoti jāmaina valodas iestatījumi.

2f73a5bbb927ec872d678cc9cfe7ffd0

Apmeklējuma sīkdatne

 

Vidēja

Apmeklējums

 

PHPSESSID

Apmeklējuma sīkdatne

 

Vidēja

Apmeklējums

Šī sīkdatne atpazīst jūsu unikālo sesiju vietnes izmantošanas laikā.

CMPS

Apmeklējuma sīkdatne

 

Vidēja

Apmeklējums

Savieno tirgotāju apmaksas pakalpojumus: var izmantot sīkdatnes, lai personalizētu un uzlabotu pakalojuma izmantošanas pieredzi, ietaupītu laiku.

_canary

Pastāvīgā sīkdatne

5 mēneši, 3 nedēļas

Potenciāla

Analīze

Portāls Twitter saņem pierakstīšanās datus no mūsu mājas lapu apmeklējumiem, kuros izmantoti mūsu sociālie logrīki, kā, piemēram, Tweet un Sekot pogas. Šajos datos ietilpst tāda informācija kā IP adrese, pārlūkprogrammas veids, attiecīgās vietnes adrese, izmantotās lapas, sīkdatnes un citas darbības ar pogām vai logrīkiem, kā norādīts mūsu privātuma politikā: https://twitter.com/privacy

VISITOR_INFO1_LIVE

Pastāvīgā sīkdatne

7 mēneši, 3 nedēļas

Potenciāla

Mediji

Mēs varam izmantot Youtube, lai ievietotu video materiālus. Kad mūsu vietnē skatāties lapu, kurā ievietots Youtube video, Youtube izveido vismaz trīs sīkdatnes: VISITOR_INFO1_LIVE, use_hitbox, un PREF. Mūsu vietnes ievieto video materiālus no Youtube. Tādējādi, kad apmeklējat kādu no šīm lapām, jūs nonākat saskarē ar Youtube sīkdatnēm, kuras mēs nepārvaldām.  Vairāk informācijas par Youtube sīkdatņu izmantošanu pieejams šeit: www.google.com/policies/

Funkcionālās sīkdatnes

„Coca-Cola” izmanto funkcionālās sīkdatnes turpmāk minētajiem mērķiem.

· Lai „atcerētos” jūsu norādītos iestatījumus, piemēram, valodas izvēli, izvēles, teksta izmēru, izkārtojumu un krāsas.

 • Ja tas nepieciešams, norādītu, ka esat pierakstījies vietnē.
 • Lai „atcerētos” vai iepriekš esam piedāvājuši aizpildīt anketu.
 • Lai kopīgotu informāciju ar mūsu partneriem, kuri sniedz noteiktus pakalpojumus interneta vietnē. Kopīgotā informācija tiek izmantota vienīgi attiecīgā pakalpojuma, produkta vai funkcijas nodrošināšanai, bet nekādiem citiem mērķiem.

Tās sīkdatnes, kuras „Coca-Cola” klasificējis kā funkcionālās sīkdatnes, NETIEK izmantotas turpmāk minētajiem mērķiem.

· Lai jums adresētu reklāmas mūsu interneta vietnē, kā arī citās interneta vietnēs.

Dažu sīkdatņu pārvaldību mūsu vajadzībām veic citi uzņēmumi – šādā gadījumā mēs ļaujam trešajām pusēm izmantot šīs sīkdatnes vienīgi iepriekš norādītajos nolūkos.

Jūs varat izlemt, vai atļaut šo sīkdatņu izmantošanu, taču to apturēšana var būt saistīta ar dažu pakalpojumu nepieejamību. Turklāt to apturēšanas gadījumā mēs nevaram saglabāt informāciju par to, ka esat atteikušies no kādiem pakalpojumiem.

Turpmāk sniegts sīkdatņu saraksts, kuras klasificētas kā funkcionālās sīkdatnes.

Sīkdatnes nosaukums

Sīkdatnes veids

Sīkdatnes darbības laika beigas

Kategorija

Lietojums

Language

Pastāvīgā sīkdatne

6 mēneši

Zema

Valodas izvēle

Cookie_policy

Pastāvīgā sīkdatne

6 mēneši

Vidēja

Saglabā informāciju par sīkdatņu noteikumu izskatīšanu

visited

Pastāvīgā sīkdatne

6 mēneši

Zema

Saglabā informāciju par spēles spēlēšanu – izmanto spēles noteikumu uzlecošā loga atveidei

Mērķētās sīkdatnes

Kau arī mēs dažkārt izmantojam mērķētās sīkdatnes, mēs neizmantojam nekāda veida reklāmas sīkdatnes.

Coca-Cola izmanto mērķētās sīkdatnes turpmāk minētajiem mērķiem:

· Lai veidotu savienojumu ar tādiem sociālajiem portāliem kā Facebook. Pastāv iespēja, ka sociālie portāli šo informāciju izmantos reklāmas nolūkos.

Jūs varat izlemt, vai atļaut šo sīkdatņu izmantošanu, taču to apturēšana var būt saistīta ar dažu pakalpojumu nepieejamību. Visas šīs sīkdatnes pārvalda citi uzņēmumi, tāpēc to apturēšanai iespējams izmantot viņu piedāvātos rīkus.

Sīkdatņu dzēšana

Ja neesat apmierināts(-a) ar sīkdatņu izmantošanu mūsu interneta vietnē, tad tās var vienkārši dzēst no sīkdatnēm paredzētās mapes jūsu interneta pārlūkā.  Pārlūka iestatījumos var arī bloķēt sīkdatnes vai norādīt, lai pirms sīkdatnes saglabāšanas datorā tiktu parādīts brīdinājuma paziņojums.

Tā kā interneta pārlūki ir ļoti dažādi, mēs nepiedāvājam instrukcijas tiem visiem, taču jūs varat apmeklēt ‘All About Cookies’ vietni, lai iegūtu papildu informāciju.

Ja izmantojat „Windows Explorer”, veiciet šādas darbības:

· noklikšķiniet uz „Windows Explorer”,

· rīkjoslā nospiediet pogu „Search” (Meklēt),

· izvēlieties opciju „Folders and Files” (mapes un datnes) un meklēšanas laukā ierakstiet „cookie” (sīkdatne),

· nolaižamajā izvēlnē „Look In” (Meklēšanas vieta) izvēlieties opciju „My Computer”,

· noklikšķiniet uz „Search Now” (Sākt meklēšanu),

· iezīmējiet un atveriet atrastās mapes,

· uzklikšķiniet, lai iezīmētu sīkdatni,

· nospiediet pogu „Delete” (Dzēst), lai dzēstu sīkdatni.

Ja nelietojat „Windows Explorer”, starta izvēlnē noklikšķiniet uz opcijas „Help” (Palīdzība) un meklējiet informāciju, kā atrast „cookies” jeb sīkdatnes.

Dzēšot sīkdatnes, jums var nebūt pieejami noteikti pakalpojumi mūsu interneta vietnē vai citur.

Coca‑Cola kontakti:

Ja jums rodas jebkādi jautājumi par mūsu izmantotajām sīkdatnēm, sazinieties ar mums elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi ccgb_cic_team@coca-cola.com.

Google Analītika:

Šī vietne izmanto Google Analītiku, interneta analītikas pakalpojumu, ko piedāvā trešās personas uzņēmums (“Google”). Google instalē sīkdatnes, kuras atzīmētas augstāk redzamajā tabulā, lai palīdzētu mums analizēt, kā tiek izmantota vietne. Informāciju, ko sīkdatnes apkopo saistībā ar šīs vietnes izmantojumu, jūsu pārlūkprogramma pārraidīs Google, un tā tiks saglabāta serveros Amerikas Savienotajās Valstīs un citur. Google mūsu vārdā šo informāciju izmantos, lai novērtētu kā jūs izmantojat mūsu vietni, sastādot ziņojumus par vietnes aktivitāti, kā arī nodrošinot mums citus pakalpojumus saistībā ar vietnes aktivitāti un interneta izmantošanu. IP adreses, kuras apkopo Google Analītika, netiks saistītas ar jebkādiem citiem datiem, kuri ir Google rīcībā. Jūs varat izvēlēties apturēt vai bloķēt Google sīkdatņu darbību, izvēloties attiecīgos iestatījumus jūsu pārlūkprogrammā. Ja izvēlaties to darīt, jums var nebūt pieejamas visas šīs vietnes funkcijas.  Jūs varat lejupielādēt un instalēt šeit pieejamo Google Analytics Opt-out pārlūkprogrammas rīku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

IP adreses

IP adrese is numurs, kas atpazīst datoru vai citu ierīci, kas tiek izmantota, lai piekļūtu internetam. Parasti interneta serveris automātiski iegūst IP adresi un to izmanto vietnes administrēšanai.  IP adreses parasti tiek izmantotas sasaistē ar sīkdatnēm, lai “atcerētos” datorus vai citas ierīces, kas tiek izmantotas, lai piekļūtu šai vietnei. Šī Vietne izmanto IP adreses sasaistē ar sīkdatnēm.

Papildinformācija

Vairāk informācijas par sīkdatnēm var iegūt turpmāk minētajās interneta vietnēs.

Noderīga informācija atrodama šeit: http://www.allaboutcookies.org

„Internet Advertising Bureau” (Interneta reklāmas birojs)

Interneta reklāmas nozarē sagatavots šāds ceļvedis jautājumos par uz ieradumiem mērķēto reklāmu un informācijas privātumu tiešsaistē. http://www.youronlinechoices.eu

Papildu informācija latviešu valodā:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=lv&answer=95647

http://lv.wikipedia.org/wiki/S%C4%ABkdatne

Coca-Cola VASARAS loterija 2017 – Jautājumi un atbildes

PRODUKTS
Jautājums: Kādi dzērieni piedalās loterijā?
Atbilde: Coca-Cola VASARAS loterijā 2017 piedalās Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange un Sprite dzērieni 0,5l plastmasas pudelēs. Visām Coca-Cola pudelēm, kas piedalās loterijā, ir baltas krāsas korķīši un uz pudeles ir lidmašīnas simbols ar uzrakstu “Laimē!”.
Jautājums: Kur es varu atrast kodu?
Atbilde: Loterijas kods atrodas pudeles korķīša iekšpusē. Tas sastāv no 10 ciparu un burtu kombinācijas.
KorkKork
BALVAS
Jautājums: Kādas balvas es varu laimēt Coca-Cola VASARAS Loterijā 2017?
Atbilde: Katru dienu tu vari laimēt dāvanu karti 500 eur vērtībā no ceļojumu aģentūras “KOLUMBS”, 3 dienu biļeti uz POSITIVUS FESTIVĀLU 2017 vai 3 dienu biļeti uz WEEKEND FESTIVAL BALTIC 2017.
Jautājums: Vai es varu iemainīt savu balvu pret kādu citu?
Atbilde: Nē, balvas nevar iemanīt pret naudu, nedz arī pret citu balvu.
Jautājums: Vai es varu iemainīt savu balvu pret naudu?
Atbilde: Nē, balvas nevar iemanīt pret naudu, nedz arī pret citu balvu.
Jautājums: Esmu laimējis ceļojumu aģentūras dāvanu karti, bet neesmu to vēl izmantojis, un drīz tai beigsies derīguma termiņš. Vai varu pagarināt savu dāvanu karti?
Atbilde: Dāvanu karte jāizlieto līdz norādītajam termiņam, to nav iespējams pagarināt. To nav iespējams arī apmainīt pret jaunu dāvanu karti.
Jautājums: Kā es uzzināšu, ja esmu laimējis loterijā?
Atbilde: Uzvarētāji tiks informēti, saņemot ziņu uz e-pastu, ko tie ir norādījuši, reģistrējot savu loterijas kodu. Turklāt uzvarētāju vārdus, uzvārdus un uzvarētā loterijas koda pirmos 3 simbolus katru dienu, sākot no 21. aprīļa plkst. 11.00, publicēsim Coca-Cola oficiālajā mājaslapā www.coca-cola.lv sadaļā “Uzvarētāji”.
Jautājums: Esmu laimējis festivāla biļeti. Kā varu to saņemt?
Atbilde: Sākumā tu saņemsi paziņojumu savā e-pastā, ko esi norādījis, reģistrējot loterijas kodu. Festivāla biļete tev tiks nosūtīta e-pastā kopā ar saiti, kurā tev būs jāapstiprina balvas saņemšana, ievadot savu personas kodu un personu apliecinošā dokumenta numuru. Pēc tam varēsi lejupielādēt elektronisko festivāla biļeti. Ņem vērā, ka lejupielādēt biļeti iespējams tikai vienu reizi!
Jautājums: Esmu laimējis ceļojumu aģentūras dāvanu karti 500 eur vērtībā. Kā es varu to saņemt?
Atbilde: Tu saņemsi paziņojumu savā e-pastā, ko esi norādījis, reģistrējot loterijas kodu. Dāvanu karti 500 eur vērtībā varēsi saņemt ceļojumu aģentūras “KOLUMBS” birojā Elizabetes ielā 65-16, Rīgā, līdz 2017.gada 14.jūlijam. Biroja darba laiks ir plkst. 9:00-19:00 no pirmdienas līdz piektdienai. Kontakttālrunis ir 67212121. Lai iegūtu balvu, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, ID karte vai vadītāja apliecība) un korķīti ar loterijas kodu.
Jautājums: Esmu laimējis ceļojumu aģentūras dāvanu karti. Kad es varu doties ceļojumā?
Atbilde: Ceļojumu aģentūras dāvanu karte būs derīga 12 mēnešus no tās saņemšanas brīža. Ceļojums ir jārezervē norādītajā dāvanu kartes derīguma termiņā.
AKCIJAS NOTEIKUMI
Jautājums: Kad norisinās akcija?
Atbilde: Akcija norisinās no 20. aprīļa līdz 30. jūnijam. Savu kodu var reģistrēt no 20. aprīļa plkst. 00:00:01 līdz 2017. gada 29. jūnija plkst. 23:59:59. Izloze notiek katru dienu no 21. aprīļa līdz 30. jūnijam.
Jautājums: Kā es varu piedalīties izlozē?
Atbilde: Lai piedalītos izlozē, jāiegādājas Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange vai Sprite dzēriens 0,5l plastmasas pudelē un jāreģistrē unikālais kods, kas atrodas vāciņa iekšpusē, kā arī savi personas dati Coca-Cola oficiālajā mājaslapā - www.coca-cola.lv.
Laimē katru dienu!
Jautājums: Cik reizes es varu piedalīties šajā loterijā?
Atbilde: Loterijas norises laikā vari piedalīties tik daudz reižu, cik pats vēlies.
Viena persona (viens tālruņa numurs) vienā dienā var laimēt tikai vienu Laimestu.
Katrā Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange un Sprite loterijas pudeles vāciņā ir 1 unikālais kods. Katru kodu var izmantot tikai vienu reizi.
Jautājums: Es neesmu saņēmis paziņojuma e-pastu par balvas saņemšanu.
Atbilde: Lūdzu, sazinies ar atbalsta dienestu (coca-cola@cokeweb.eu) 7 dienu laikā, sniedzot informāciju par sevi un uzvarējušo 10 simbolu kodu.
Jautājums: Mana interneta pārlūkprogramma aizvērās pirms aizpildīju reģistrācijas pēdējo posmu.
Atbilde: Lūdzu, sazinies ar atbalsta dienestu (coca-cola@cokeweb.eu), sniedzot informāciju par sevi un uzvarējušo 10 simbolu kodu.
Jautājums: Ko darīt, ja esmu pazaudējis pudeles korķīti?
Atbilde: Lai saņemtu balvu, tev būs jāparāda pudeles korķītis ar uzvarējušo unikālo kodu, kas apstiprinās tavas tiesības saņemt balvu.
Jautājums: Es neesmu lejupielādējis laimēto festivāla biļeti laikā. Vai es joprojām varu saņemt savu balvu?
Atbilde: FUnikālā saite elektroniskās biļetes lejupielādei ir aktīva līdz 2017. gada 14. jūlijam. Ja neesi lejupielādējis biļeti norādītajā laikā, lūdzu, sazinies ar atbalsta dienestu (coca-cola@cokeweb.eu), sniedzot informāciju par sevi un uzvarējušo 10 simbolu kodu.
Jautājums: Esmu vinnējis festivāla biļeti, bet e-pastā atsūtītā saite nedarbojas.
Atbilde: Lūdzu, sazinies ar atbalsta dienestu (coca-cola@cokeweb.eu), sniedzot informāciju par sevi un uzvarējušo 10 simbolu kodu.
Uzdod savu jautājumu

Uzvarētāji

21.04.2017

Dzonijs Helde

Semjons Tovmasjans

Elīna Cvetkova

 

H3JXXXXXXX

BZHXXXXXXX

J3LXXXXXXX

22.04.2017

Inuta Ļeonova

ARTŪRS SMAGURS

Justīne Novicka

 

PSFXXXXXXX

83YXXXXXXX

V2TXXXXXXX

23.04.2017

Laine Jekuma

IGORS ŠABANOVS

Linda Rumba

 

ES5XXXXXXX

XSWXXXXXXX

VX3XXXXXXX

24.04.2017

Rudolfs Andrejevs

Taisija Bulbakova

Eduards Leimanis

 

7SUXXXXXXX

MS6XXXXXXX

FWUXXXXXXX

25.04.2017

Pāvels Juško

Arnis Jānis Jarutis

Evita Pole

 

9L8XXXXXXX

396XXXXXXX

X5RXXXXXXX

26.04.2017

Raimonds Mikalauskis

Sņežana Stefanoviča

Madara Zavadska

 

R2VXXXXXXX

YM3XXXXXXX

WDJXXXXXXX

27.04.2017

Kaspars Amoliņš

Raivo Bārītis

Jevgenijs Domracevs

 

3J7XXXXXXX

CTGXXXXXXX

87EXXXXXXX

28.04.2017

Marks Blumfelds

Erīna Lankša

Māra Bērziņa

 

CH7XXXXXXX

KVSXXXXXXX

E3AXXXXXXX

29.04.2017

Ronalds Semjonovs

Jānis Tauriņš

Sandis Balsevics

 

L2CXXXXXXX

36PXXXXXXX

7C9XXXXXXX

30.04.2017

Elmars Abelitis

Edgars Gasparovičs

Rūdolfs Kuncītis

 

WNFXXXXXXX

CKAXXXXXXX

8DZXXXXXXX

01.05.2017

Marika Turla

Ieva Pliča

Ieva Bartasus

 

WCYXXXXXXX

BJHXXXXXXX

ZLCXXXXXXX

02.05.2017

Katrina Daudisa

Mārtiņš Suksis

Kristīne Vijupe

 

8CFXXXXXXX

K7KXXXXXXX

ZJUXXXXXXX

03.05.2017

Inese Brūvere

INITA KEINE

Anatolijs Jurjkovskis

 

64KXXXXXXX

YUGXXXXXXX

756XXXXXXX

04.05.2017

LINDA VABULNIECE

Kārlis Mednis

Ivars Gansons

 

WDZXXXXXXX

EX4XXXXXXX

CWXXXXXXXX

05.05.2017

Kristaps Roga

Agnese Seile

Rūta Kānīte

 

BZJXXXXXXX

JXRXXXXXXX

49BXXXXXXX

06.05.2017

Līga Trumare

Ingus Bogdanovs

Jānis Pētersons

 

S7WXXXXXXX

JUEXXXXXXX

6MSXXXXXXX

07.05.2017

Linda Elīna Austruma

Raivis Ziemelis

Vēsma Asja Kurzemniece

 

B9KXXXXXXX

VEHXXXXXXX

TPWXXXXXXX

08.05.2017

Ina Benta

Megija Damberga

Kristīne Ņikuļina

 

FHYXXXXXXX

H98XXXXXXX

UT5XXXXXXX

09.05.2017

Sanita Sidorane

Didzis Sauskājs

Raimonds Liepiņš

 

Y65XXXXXXX

VZ2XXXXXXX

VSUXXXXXXX

10.05.2017

Ieva Zilaisgaile

RUDĪTE BEĶERE

Anna Silare

 

HC3XXXXXXX

CU3XXXXXXX

E52XXXXXXX

11.05.2017

Aleksandrs Novikovs

SANTA ĀBOLA

Karina Vanaga-Duka

 

C8VXXXXXXX

RE7XXXXXXX

G79XXXXXXX

12.05.2017

Ieva Dubulte

MARINA LIPNICKA

Kristīne Vjakse

 

EYAXXXXXXX

NB7XXXXXXX

E89XXXXXXX

13.05.2017

KALVIS LIKS

Jelizaveta Razina

Uldis Liberts

 

5F9XXXXXXX

9XBXXXXXXX

MS4XXXXXXX

14.05.2017

Gunta Lankovska

Aleksandrs Sniedzāns

Amanda Balode

 

YU5XXXXXXX

D87XXXXXXX

9ZXXXXXXXX

15.05.2017

Roberts Trumars

Rūdolfs Brants

Helvijs Priede

 

TR9XXXXXXX

5WKXXXXXXX

W9HXXXXXXX

16.05.2017

Toms Lakatiņš

Polina Busarova

Artūrs Zujs

 

SLKXXXXXXX

MUDXXXXXXX

Z6VXXXXXXX

17.05.2017

Ēriks Boja

Rodrigo Lorencis

Artūrs Bērziņš

 

YDLXXXXXXX

LELXXXXXXX

67XXXXXXXX

18.05.2017

Agnese Liepiņa

Dina Suhanova

Viktors Liniņš

 

F7XXXXXXXX

PAYXXXXXXX

WLPXXXXXXX

19.05.2017

Aija Jakušonoka

Matīss Kļava

Evija Kasparāne

 

W9ZXXXXXXX

RHXXXXXXXX

MU3XXXXXXX

20.05.2017

Gints Dzelzkalējs

Kaspars Fogels

Lāsma Alksnīte

 

36PXXXXXXX

2D2XXXXXXX

7BUXXXXXXX

21.05.2017

Aleksandrs Šušunovs

Laura Skrodele

Dainis Pudelis

 

9VSXXXXXXX

VRZXXXXXXX

8UDXXXXXXX

22.05.2017

Melisa Kimberlija Apele

Sandis Rutins

Ieva Ābola

 

7CRXXXXXXX

ZA5XXXXXXX

EZLXXXXXXX

23.05.2017

Andrejs Rijkuris

Sindija Kļaviņa

Samanta Balode

 

LSEXXXXXXX

C5GXXXXXXX

P3AXXXXXXX

24.05.2017

Daina Hūna

Lauma Panova

Viktorija Petrova

 

XPGXXXXXXX

EJGXXXXXXX

M9BXXXXXXX

25.05.2017

Dace Čauna

Arnis Karasevs

Santa Samanta Ozola

 

5DWXXXXXXX

VBTXXXXXXX

6EWXXXXXXX

26.05.2017

Jānis Saimens

Niks Ignats

Aivis Pušpurs

 

2HNXXXXXXX

WY4XXXXXXX

HYLXXXXXXX

27.05.2017

Andrejs Ļeņovs

Nikolajs Nikitjuks

LAURA ĒVALDE

 

4GNXXXXXXX

43JXXXXXXX

Z4YXXXXXXX

28.05.2017

Rihards Zunde

Gints Sevčuns

Dmitrijs Matvejevs

 

SJVXXXXXXX

D9HXXXXXXX

H3HXXXXXXX

29.05.2017

Antra Adiene

Elizabete Millere

Artūrs Mucenieks

 

PM5XXXXXXX

C93XXXXXXX

8CDXXXXXXX

30.05.2017

Misela Hristovska

Elza Muižniece

Kitija Tomsone

 

4TPXXXXXXX

PRLXXXXXXX

4V5XXXXXXX

31.05.2017

Egija Dace Lapa

Gusts Jermacāns

Andis Veidmanis

 

NTRXXXXXXX

F7NXXXXXXX

7F8XXXXXXX

01.06.2017

Sanda Mieze

Emīls Vilciņš

Līga Miglāne

 

DSTXXXXXXX

YEXXXXXXXX

SPLXXXXXXX

02.06.2017

Andris Bodnieks

Aleksejs Voronkovs

Edgars Burens

 

ZBJXXXXXXX

CVDXXXXXXX

5Z7XXXXXXX

03.06.2017

Artjoms Kovaļevskis

Madara Rancāne

VIKTORS ZARCINSKIS

 

8PSXXXXXXX

R5LXXXXXXX

MNGXXXXXXX

04.06.2017

MĀRCIS SIDERS

Matīss Miezis

Evija Vascenko

 

US8XXXXXXX

586XXXXXXX

AXUXXXXXXX

05.06.2017

Kitija Jēkabsone

Aleksejs Jurjkovskis

Evelīna Beizītere

 

4YCXXXXXXX

C7LXXXXXXX

F68XXXXXXX

06.06.2017

Kristīne Lapiņa

Viktorija Verjovkina

Natālija Korāle

 

GD6XXXXXXX

GJNXXXXXXX

R3ZXXXXXXX

07.06.2017

Ita Sukure

Deniss Agapovs

Eduards Krumovics

 

84GXXXXXXX

GN9XXXXXXX

S58XXXXXXX

08.06.2017

Inese Grīsle

Toms Vilks

arvids riters

 

E94XXXXXXX

SMGXXXXXXX

VMDXXXXXXX

09.06.2017

svetlana leonova

RAIVIS ŠŪTELIS

Marcis Meidrops

 

5MEXXXXXXX

Z28XXXXXXX

47BXXXXXXX

10.06.2017

Māris Sindrūns

Anita Rasmane

Ineta Raga

 

HEKXXXXXXX

KHCXXXXXXX

VR4XXXXXXX

11.06.2017

SANTA JOHANSONE

Viktorija Verbicka

Arturs Abols

 

F5HXXXXXXX

J4KXXXXXXX

K4XXXXXXXX

12.06.2017

Diana Kokkonena

Lāsma Vaivode

Kristaps Pinsters

 

UW5XXXXXXX

2WEXXXXXXX

NRGXXXXXXX

13.06.2017

Renārs Šprunks

DĀVIS DŪMIŅŠ

GINTS KLAIPS

 

2E6XXXXXXX

5CFXXXXXXX

FH9XXXXXXX

14.06.2017

AIVARS STRŪKA

Krišjānis Polis

Ingus Staugis

 

UJ2XXXXXXX

JABXXXXXXX

VD4XXXXXXX

15.06.2017

Māris Vizla

Līga Šāvēja

Luīze Nagle

 

VHFXXXXXXX

HELXXXXXXX

X8FXXXXXXX

16.06.2017

Lelde Kūle

Kitija Petrovska

Davids Latvelis

 

MLSXXXXXXX

DS6XXXXXXX

BP9XXXXXXX

17.06.2017

Andra Lejiņa

Andra Vaičulena

MĀRA BĒRZIŅA

 

4UZXXXXXXX

HWFXXXXXXX

BANXXXXXXX

18.06.2017

Inese Biksone

Andris Rozenbergs

Sergejs Fedotovs

 

VARXXXXXXX

Z4VXXXXXXX

NGPXXXXXXX

19.06.2017

Daiga Miķelsone

ZAIGA ROBEŽNIECE

Edijs Saliņš

 

4KXXXXXXXX

JA8XXXXXXX

7LDXXXXXXX

20.06.2017

Kevins Kopštāls

Terēza Kazimirjonoka

Valērijs Sičovs

 

WBCXXXXXXX

2YUXXXXXXX

8XJXXXXXXX

21.06.2017

Lauris Rimaševskis

Romualds Grumbins

Miko Švenis

 

UZTXXXXXXX

HACXXXXXXX

753XXXXXXX

22.06.2017

Līga Rudzīte

Rūdolfs Nažinskis

Andrejs Romanovs

 

AZXXXXXXXX

KJPXXXXXXX

8ZXXXXXXXX

23.06.2017

Karīna Čandere

adreana kire

Einārs Upmalis

 

UJHXXXXXXX

Z4PXXXXXXX

DPNXXXXXXX

24.06.2017

Malva Eihentāle

Ričards Brants

Andrejs Gromovs

 

FLJXXXXXXX

MKNXXXXXXX

AG4XXXXXXX

25.06.2017

Emīls Blumfelds

Laura Gutāne

MĀRCIS SIDERS

 

WTZXXXXXXX

4UZXXXXXXX

AZDXXXXXXX

26.06.2017

Valērija Makare

Ingars Engelsons

Alina Aleksejeva

 

MJ4XXXXXXX

GBCXXXXXXX

4EGXXXXXXX

27.06.2017

Diāna Gaile

Beatrise Berkolte

Inese Nagle

 

A5GXXXXXXX

ZS5XXXXXXX

9HGXXXXXXX

28.06.2017

Zane Grunska

Jānis Andrasons

Niklāvs Gintauts

 

FSFXXXXXXX

6MYXXXXXXX

L7EXXXXXXX

29.06.2017

VIKTORIJA BELOVA

Kamilla Šterna

Kristaps Sārs

 

DLDXXXXXXX

C68XXXXXXX

G76XXXXXXX

30.06.2017

Mihails Djačenko

INGA ZAUERE

Elīna Putniņa

 

LXMXXXXXXX

LK3XXXXXXX

Y2YXXXXXXX

Kontakti

Coca-Cola Balti Jookide AS

Mustamäe tee 16
Tallina 10617 Igaunija
Tālrunis: +372 6817 100
Fakss: +372 6817 101

Informācija presei:

Nele Normak
Mob. tālr.: +372 58 651 441
E-pasts: nnormak@coca-cola.com