Coca-Cola vasaros akcija pasibaigė. Dėkojame už dalyvavimą!

Kodas
užregistruotas!

Dėkojame. Loterija vyks rytoj 11 val.

#CocaColaVasara

Dalintis per Facebook

Coca-Cola vartotojų žaidimas „VASARA 2017“

 1. ORGANIZATORIUS

  Šį Coca-Cola vartotojų žaidimą „Vasara 2017“ (toliau – „Vartotojų žaidimas“) organizuoja UAB „Coca-Cola HBC Lietuva“, įmonės kodas 111484678, registruotos buveinės adresas: Šeimyniškių g. 21B, LT-09200 Vilnius, Lietuva, telefono nr. 8 800 26533, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre (toliau - „Organizatorius“). Vartotojų žaidimas organizuojamas pagal šias taisykles (toliau - „Taisyklės“). Organizatorius turi teisę pildyti ar keisti šias Taisykles iš anksto apie tai viešai pranešdamas mažiausiai prieš tris dienas iki jų pakeitimo nacionaliniame šalies dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir interneto svetainėje www.coca-cola.lt, tačiau Taisyklių pakeitimai negali pažeisti vartotojų, kurie atliko registraciją pagal Taisykles iki tokio pranešimo apie jų pakeitimą, teisių.

 2. VARTOTOJŲ ŽAIDIME DALYVAUJANTYS PRODUKTAI

  Vartotojų žaidime dalyvauja toliau nurodyti produktai:

  „Coca-Cola“, „Coca-Cola Zero“, „Fanta Orange“, „Sprite“ gėrimai 0,5 L plastikiniuose buteliuose, pažymėtuose specialia reklamine etikete ir kamšteliu (toliau – „Vartotojų žaidimo Produktas“), įsigyti Lietuvos Respublikos teritorijoje.

  Vartotojų žaidimo Produktų reklaminiai kamšteliai yra baltos spalvos, o ant jų viršaus pateikiamas lėktuvo simbolis bei tekstas „Võida!“ estų kalba, “Laimē! latvių kalba ir „Laimėk!“ lietuvių kalba (toliau – „Reklaminis kamštelis“). Kiekvienas Reklaminis kamštelis vidinėje pusėje turi unikalų kodą, sudarytą iš 10 skaitmenų ir raidės kombinacijos.

  Kork

  Organizatorius vartotojų žaidimui pateiks iki 2 590 000 produktų.

 3. TEISĖ DALYVAUTI VARTOTOJŲ ŽAIDIME

  Vartotojų žaidime gali dalyvauti visi 14 metų sulaukę ir vyresni fiziniai asmenys Lietuvos teritorijoje (asmenys, sulaukę 14 metų, bet jaunesni nei 18 metų gali dalyvauti ir atsiimti prizus tik su tėvų rašytiniu sutikimu ar dalyvaujant tėvams). Vartotojų žaidime dalyvauti negali Organizatoriaus darbuotojai, Vartotojų žaidimą aptarnaujančios reklamos agentūros darbuotojai bei kitų įmonių, kurias Organizatorius tiesiogiai ar netiesiogiai pasitelkė vartotojų žaidimo aptarnavimui, darbuotojai ir jų šeimos nariai.

 4. VARTOTOJŲ ŽAIDIMO TRUKMĖ

  Vartotojų žaidimo „VASARA 2017“ laikotarpis: 2017 m. balandžio 20 d. – birželio 30 d.

  Vartotojų žaidimo Produktai bus parduodami iki 2017 m. birželio 29 d. arba iki kol jų bus prekyboje (Organizatorius dės pastangas, kad pateiktų pakankamą Produktų kiekį, tačiau gali būti, kad dėl didelio pirkėjų skaičiaus Vartotojų žaidimo Produktai bus išparduoti dar iki birželio 29 d.).

  Jei Vartotojų žaidimo Produktai nebus išpirkti iki 2017 m. birželio 29 d., jie gali būti toliau parduodami ir pasibaigus Vartotojų žaidimui, tačiau šių Produktų įsigijimas nesuteiks teisės dalyvauti Vartotojų žaidime ir pretenduoti į prizus.

  Prizai bus išlošiami kiekvieną dieną nuo 2017 m. balandžio 21 d. iki birželio 30 d. pagal žemiau aprašytą procedūrą.

  Unikalius kodus bus galima užregistruoti iki 2017 m. birželio 29 d. 23:59:59 val.

  Prizus bus galima atsiimti iki 2017 m. liepos 14 d.

 5. VARTOTOJŲ ŽAIDIMO TERITORIJA

  Vartotojų žaidimas rengiamas ir vykdomas Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 6. DALYVAVIMO VARTOTOJŲ ŽAIDIME TAISYKLĖS

  a) Asmuo, norintis dalyvauti Vartotojų žaidime, turi įsigyti Vartotojų žaidimo Produktų ir užregistruoti unikalų kodą, rastą po Reklaminiu kamšteliu oficialiame „Coca-Cola“ interneto svetainėje (www.coca-cola.lt).

  b) Po registracijos kiekvienas dalyvis privalo išsaugoti Reklaminį kamštelį su unikaliu kodu iki prizo išlošimo ir prizo atsiėmimo.

 7. PRIZAI

  Vartotojų žaidimo prizai (toliau - „Prizai“):

   a) 71 kelionių agentūros „Makalius.lt“ dovanų kuponas 500 Eur vertės;
   „Makalius.lt“ dovanų kuponai galios 12 mėnesių nuo atsiėmimo datos.
   Daugiau informacijos apie dovanų kuponus: http://www.makalius.lt/dovanu-kuponai/

   b) 71 trijų dienų bilietas į „POSITIVUS FESTIVAL 2017“
   „POSITIVUS FESTIVAL“ vyks 2017 m. liepos 14–16 dienomis Salacgrīva mieste, Latvijoje.
   Daugiau informacijos: https://www.positivusfestival.com/en/

   c) 71 trijų dienų bilietas į „WEEKEND FESTIVAL BALTIC 2017“
   „WEEKEND FESTIVAL BALTIC 2017“ vyks 2017 m. rugpjūčio 3–5 dienomis Pärnu mieste, Estijoje.
   Daugiau informacijos: https://www.weekendbaltic.com/

   d) 71 trijų dienų bilietas į „GRANATOS LIVE 2017“ festivalį
   „GRANATOS LIVE 2017“ vyks 2017 m. rugpjūčio 4–6 dienomis Lietuvos liaudies buities muziejuje, Rumšiškėse, Lietuvoje.
   Daugiau informacijos: http://granatos.lt/lt/

  Jei šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, Prizai į pinigus ar kitus daiktus nekeičiami. Už nepanaudotus ar neatsiimtus Prizus neatlyginama.

 1. PRIZŲ TEIKIMO IR ATSIĖMIMO PRINCIPAI

  Vartotojų žaidimo Produktų galima įsigyti mažmeninės prekybos vietose Lietuvos teritorijoje.

  Asmuo, norintis dalyvauti vartotojų žaidime, turi užregistruoti po Reklaminiu kamšteliu rastą unikalų kodą oficialiame „Coca-Cola“ interneto svetainėje www.coca-cola.lt.

  Registracijos metu dalyvis turės užpildyti formą, įrašydamas savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, mobilaus telefono numerį ir Reklaminio kamštelio unikalų kodą. Dalyvių asmeninė informacija bus naudojama tik šiose Taisyklėse numatytiems tikslams, t. y., dalyvavimui ir registracijai Vartotojų žaidime, laimėtojų skelbimui ir prizų teikimui.

  Registruodamasis dalyvis prisiima visišką atsakomybę už teisingos informacijos nurodymą ir jos tikslumą (siūloma rašyti pilną dalyvio vardą ir pavardę) bei rašymo klaidas įvedant informaciją.

  Kodas užregistruotas gali būti tik kartą. Unikalaus kodo pakartotinai registruoti negalima.

  Kiekvieną dieną nuo 2017 m. balandžio 21d. iki birželio 30 d. (imtinai) kasdien bus išrenkama po 4 (keturis) laimėtojus. Tokie 4 laimėtojai kasdien 11:00 val. bus išrenkami burtų keliu, naudojant specialią programą , iš visų praėjusią dieną (nuo 00:00:00 val. iki 23:59:59 val.) „Coca-Cola“ interneto svetainėje www.coca-cola.lt Registruotų kamštelių įvestų kodų.

  Kiekvieną dieną bus išdalinta:

   a) 500 Eur vertės kelionių agentūros „Makalius.lt“ dovanų kuponas (1 vnt.);

   b) trijų dienų bilietas į „POSITIVUS FESTIVAL 2017“ (1 vnt.);

   c) trijų dienų bilietas į „WEEKEND FESTIVAL BALTIC 2017“ (1 vnt.);

   d) trijų dienų bilietas į „GRANATOS LIVE 2017“ festivalį (1 vnt.).

  Vienas dalyvis (vienas telefono numeris) gali laimėti tik vieną prizą per dieną.

  Kiekvienas nugalėtojas gaus automatinį laišką į elektroninį paštą, kurį jis nurodė registruodamasis, apie laimėtą prizą.

  Laimėtojų vardai, pavardės ir Reklaminių kamštelių pirmieji trys skaitmenys/raidės iš 10 skaitmenų ir raidžių kombinacijos bus skelbiami kiekvieną dieną nuo balandžio 21 d. 11:00 „Coca-Cola“ oficialioje interneto svetainėje www.coca-cola.lt.

  Prizų atsiėmimas:

  • Kelioninį dovanų kuponą 500 Eur vertės iš kelionių agentūros „Makalius.lt“ laimėtojas gali asmeniškai atsiimti „Makalius.lt“ biuruose: Žygio g. 90, Vilnius, Lietuva; A. Domaševičiaus g. 3, Vilnius, Lietuva ar Laisvės al. 97A - 2, Kaunas, Lietuva.
   Norint atsiimti prizą, laimėtojas privalo pateikti tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasą, tapatybės kortelę ar vairuotojo pažymėjimą). Taip pat informuojame, kad žaidimo laimėtojų asmens duomenys prizų išdavimo tikslu bus perduoti UAB „TravelDeals LT“, kodas: 302583106, adresas: Žygio g. 90, LT-08242, Vilnius („Makalius.lt“).

  Už kiekvieno nugalėtojo prizą bus sumokamas pajamų mokestis. Organizatorius deklaruos ir apmokės kiekvieną pajamų mokestį.

  Pajamų mokestis bus mokamas du kartus per mėnesį:

   a) Už dovanų kuponus, kurie nugalėtojams bus išdalinti laikotarpiu: balandžio 21 d. – balandžio 30 d. – pajamų mokestis turi būti sumokėtas gegužės 1 d.

   b) Už dovanų kuponus, kurie nugalėtojams bus išdalinti laikotarpiu: gegužės 1 d. – gegužės 14 d. – pajamų mokestis turi būti sumokėtas gegužės 15 d.

   c) Už dovanų kuponus, kurie nugalėtojams bus išdalinti laikotarpiu: gegužės 15 d. – gegužės 31 d. – pajamų mokestis turi būti sumokėtas birželio 1 d.

   d) Už dovanų kuponus, kurie nugalėtojams bus išdalinti laikotarpiu: birželio 1 d. – birželio 14 d. – pajamų mokestis turi būti sumokėtas birželio 15 d.

   e) Už dovanų kuponus, kurie nugalėtojams bus išdalinti laikotarpiu: birželio 15 d. – birželio 30 d. – pajamų mokestis turi būti sumokėtas liepos 1 d.


  • Trijų dienų bilietas į GRANATOS LIVE 2017 arba trijų dienų bilietas į POSITIVUS FESTIVAL 2017, arba trijų dienų bilietas į WEEKED FESTIVAL BALTIC 2017
   Elektroninio laiško pranešime bus pateikiama unikali nuoroda su kvietimu patvirtinti prizo laimėjimą pateikiant asmeninius indentifikavimo duomenis (asmens kodą bei asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numerį).
   Po asmeninės informacijos pateikimo bei jos patvirtinimo, Nugalėtojas turės galimybę atsisiųsti prizą (elektroninį bilietą). Prizą bus galima atsisiųsti tik vieną kartą.
   Unikali nuoroda galios iki 2017 m. liepos 14 d.

  Registruodamasis dalyvauti vartotojų žaidime, dalyvis sutinka su asmeninių duomenų naudojimu, kuriuos pateikė Organizatoriui tuo tikslu, jog būtų paskelbti laimėtojo vardas ir pavardė (susisiekiant su nugalėtojais, organizuojant Prizų atsiėmimą, nagrinėjant skundus ir t.t). Dalyviai turi teisę susipažinti su Organizatoriaus tvarkomais asmens duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų, bei kitas duomenų subjekto teises, numatytas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ar kituose taikytinuose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

  Jei dėl kokios nors priežasties laimėtojas negautų pranešimo elektroniniu paštu su unikalia nuoroda ar negautų paties Prizo, laimėtojas per 7 dienas po laimėtojų paskelbimo oficialioje svetainėje www.coca-cola.lt dienos turi susisiekti su Organizatoriaus aptarnavimo centru rašydamas adresu cocacola@cokeweb.eu arba skambindamas telefonu Nr. 8 800 26533. Tokiu atveju laimėtojai privalo turėti galimybę pateikti Reklaminį kamštelį su unikaliu laimėjusiu kodu, kuris įrodytų laimėtojo teisę gauti Prizą. Organizatorius ar susiję asmenys turi teisę neįteikti prizo asmeniui, jei kyla pagrįstų abejonių, kad šio asmens pateiktas Reklaminis kamštelis yra neįskaitomas, perdarytas, dubliuotas, padirbtas, suklastotas, sugadintas ar bet kokiu kitu būdu pakeistas, arba jei Reklaminiai kamšteliai yra su mechaniniais arba kitokiais pažeidimais (toliau – „Kamštelių pažeidimai“).

  Vartotojų žaidimo Prizai, kurie nebus išdalinti (pvz., dėl nedidelio unikalių kodų registracijos per dieną skaičiaus) ir Prizai, kurie nebus atsiimti šių Taisyklių 8 dalyje nurodytu laikotarpiu, bus grąžinami atgal Organizatoriui.

 2. ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ

  The Coca-Cola Company, Organizatorius ir jų atstovai bei atstovybės neprisiima jokios atsakomybės už spausdinimo klaidas registruojant unikalų kodą ir pateikiant asmeninę informaciją bei už Vartotojų žaidimo Produktų, įskaitant Reklaminius kamštelius, neatitikimus. Visas išlaidas, susijusias su dalyvavimu Vartotojų žaidime ir Prizų gavimu, padengia patys dalyviai, ir Organizatorius šių išlaidų neatlygina, nebent šiose Taisyklėse būtų nurodyta kitaip.

  Organizatorius ir The Coca-Cola Company neatsako už Prizo nepristatymą ar neįteikimą dėl Reklaminių kamštelių defektų.

 3. SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

  Bet kokius ir visus su Vartotojų žaidimu susijusius skundus (ypač tuos, kurie susiję su Prizų teikimo tvarka) dalyviai Organizatoriui turi pateikti raštu iki 2017 m. liepos 14 d. (lemiamos reikšmės turi data ant pašto antspaudo, kuri turi būti ne vėlesnė kaip 2017 m. liepos 14 d.) šiuo adresu: Šeimyniškių 21B, LT-09200 Vilnius, Lietuva.

  Rašytiniame skunde turi būti nurodytas dalyvio vardas, pavardė, tikslus adresas ir telefono numeris (jei taikoma), taip pat išsamus skundo pagrindo paaiškinimas. Šie asmens duomenys bus tvarkomi tik skundų administravimo tikslu ir kitais tikslais naudojami nebus. Skundai, pateikti po nurodyto galutinio termino, nebus svarstomi.

  Organizatorius skundus apsvarstys per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Skundus svarstys trijų Organizatoriaus paskirtų asmenų komisija (toliau – „Komisija“). Komisija tirs dalyvių pateiktus skundus vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir atitinkamais įstatymais.
  Kilus ginčui dėl dalyvavimo Vartotojų žaidime įrodymų galiojimo ar tikrumo, Komisija priima sprendimą remdamasi šiomis Taisyklėmis, Vartotojų žaidimo Reklaminio kamštelio modeliu ir informacija apie jo savybes, kuri įgalina nustatyti jo tikrumą.

  Komisijos sprendimai dėl dalyvių pateiktų skundų pateikiami raštu.

  Komisijos sprendimas dėl dalyvio pateikto skundo yra galutinis ir įpareigojantis. Komisijos sprendimas gali būti susijęs su Taisyklėmis ir (arba) Taisyklių nereguliuojamais aspektais. Tačiau tai jokiu būdu neapribojo vartotojo teisės ginti savo teises ir interesus teikiant skundus atitinkamoms vartotojų apsaugos institucijoms ar reiškiant ieškinius Lietuvos teismuose, ar kitais teisėtais būdais ginant savo teises.

  Organizatorius praneš atitinkamiems dalyviams apie Komisijos sprendimą registruotu laišku. Papildomai Organizatorius turi teisę pranešti dalyviui apie Komisijos sprendimą telefonu.

 4. KITOS SĄLYGOS

  Informacija, kuri yra pateikiama reklaminėje medžiagoje, yra pateikiama tik susipažinimo tikslu,

  Organizatorius laimėtojams nekompensuoja su Prizais susijusių papildomų išlaidų, nenurodytų šiose taisyklėse, pavyzdžiui, transporto išlaidų ar pokalbių telefonu išlaidų.

  Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai. Visais šiose Taisyklėse neaptartais klausimais Organizatorius gali priimti sprendimą vadovaudamasis įstatymais ir šiomis Taisyklėmis.

  Dalyvaudami šiame Vartotojų žaidime dalyviai sutinka laikytis ir įsipareigoja vadovautis šiomis Taisyklėmis bei Organizatoriaus sprendimais, kurie yra galutiniai visais su Vartotojų žaidimu susijusiais klausimais. Prizą dalyvis gaus tik tuo atveju, jei jis laikysis šių Taisyklių.

  Organizatorius turi teisę dėl nenumatytų esminių aplinkybių, įskaitant bet neapsiribojant, dėl nenugalimos jėgos ar masinio Taisyklių nesilaikymo, vienašališkai nutraukti Vartotojų žaidimą bet kuriame jo etape, paskelbdamas apie tai pagal šių Taisyklių 1 straipsnio nuostatas.

  Dalyviai gali gauti daugiau informacijos apie Vartotojų žaidimą paskambinę telefonu Nr. 8 800 26533 arba apsilankę interneto svetainėje www.coca-cola.lt. Visas Taisyklių tekstas skelbiamas interneto svetainėje www.coca-cola.lt.

Vartojimo terminai

 1. Naudodamiesi mūsų tinklapiu jūs sutinkate su šiomis nuostatomis
  Prisijungimas prie šios svetainės ir jos naudojimas yra susijęs su išvardytais naudojimo terminais bei visais galiojančiais teisės aktais bei nuostatomis. Prisijungdami prie šios svetainės ir ja naudodamiesi jūs be jokių išlygų ar apribojimų sutinkate su visomis naudojimo sąlygomis. Jūs taip pat pripažįstate, kad bet kokie kiti susitarimai tarp jūsų ir Coca Cola bendrovės yra antriniai šio susitarimo atžvilgiu. Jei jūs nesutinkate ir nepripažįstate be jokių išlygų ar apribojimų šių naudojimo sąlygų, prašome palikti šią svetainę.

 2. Turinio nuosavybė
  Interneto svetainės ir viso jos turinio, įskaitant, tačiau vien tik tuo neapsiribojant, visus publikuojamus tekstus ir iliustracijas ("Turinys"), autorinių teisių savininkė yra Coca Cola bendrovė ir kiti, kuriems taip pat gali priklausyti nurodytos autorinės teisės, jei nėra nustatyta kitaip. Bet koks turinys, kuris susijęs su prekės ženklu, logotipu arba paslaugų ženklu yra taip pat registruotas arba neregistruotas Coca Cola bendrovės ar kitų prekės ženklas. Jums draudžiama naudoti svetainės turinį kitaip, nei nurodyta šiose naudojimo nuostatose, nebent jūs turite raštu patvirtintą turinio savininko leidimą. Taip pat įspėjame, kad Coca Cola bendrovė atkakliai gins savo intelektualios nuosavybės teises ir sieks teisingumo visomis įmanomomis teisinėmis priemonėmis, įskaitant, jei to prireiktų, ir reikalavimą dėl baudžiamosios bylos kėlimo.

 3. Interneto svetainės naudojimas
  Coca Cola jums suteikia teisę naudoti šią interneto svetainę tokia tvarka: be Coca Cola raštu patvirtinto sutikimo interneto svetainėje esančią medžiagą jums draudžiama platinti, keisti, kopijuoti, transliuoti, reprodukuoti, publikuoti, licencijuoti, naudoti atliekant išvestinius darbus, perduoti, parduoti arba naudoti kitais tikslais; jums draudžiama naudoti interneto svetainę bet kokios antiistatymiškos, grėsmingos, melagingos, klaidinančios, užgaulios, su persekiojimu susijusios, šmeižikiškos, įžeidžiančios, vulgarios, nešvankios, skandalingos, nesantaiką kurstančios, pornografinės ar šventvagiškos informacijos siuntimo ar perdavimo tikslais. Taip pat draudžiama siųsti ar perduoti bet kokią medžiagą, kuri galėtų tapti kriminaliniu nusikaltimu įvardijamos veikos paskatinimu, užtrauktų civilinę atsakomybę arba kokiu nors kitu būdu pažeistų įstatymus. Coca Cola bendrovė visapusiškai bendradarbiaus su visomis teisėsaugos institucijomis ar teismais, kurie kreiptųsi į Coca Cola bendrovę prašydami atskleisti kiekvieno asmens, siuntusio arba perdavusio tokią informaciją arba medžiagą tapatybę; ir jums draudžiama naudoti šią interneto svetainę reklamuojant ar vykdant bet kokio pobūdžio komercinį persekiojimą.

 4. Slaptumas
  Bet kokią elektroniniu arba kitu būdu patenkančią į tinklapį privačią informaciją apie asmenį (pavyzdžiui, jūsų vardas, adresas, telefono numeris arba elektroninio pašto adresas) naudos tik Coca Cola bendrovė, laikydamasi visų Konfidencialumo nuostatuose įvardytų reikalavimų. Bet kuri kita jūsų atsiųsta į tinklapį medžiaga, tokia kaip klausimai, komentarai, pasiūlymai ar pan. bus traktuojama kaip nekonfidenciali ir nesaistoma nuosavybės teisėmis

 5. Garantinių įsipareigojimų paneigimas
  VISAS INTERNETO SVETAINĖS TURINYS GALI BŪTI KEIČIAMAS IR PATEIKIAMAS JUMS "TOKS, KOKS YRA”, BE JOKIŲ IŠSAKYTŲ AR NUMANOMŲ GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ, ĮSKAITANT, TAČIAU VIEN TIK TUO NEAPSIRIBOJANT, IR NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL PERKAMUMO, TIKSLINGUMO AR ĮSTATYMŲ NEATITIKIMO. Prašome įsidėmėti, kad kai kurios jurisdikcijos nepripažįsta numanomų garantinių įsipareigojimų paneigimo, taigi keletas aukščiau išvardytų išskyrimų nebus jums taikomi. Neapribodama aukščiau išvardytų dalykų Coca Cola kompanija nesiekia apsidrausti ar patvirtinti, kad naudodamiesi kokiu nors tinklapio turiniu nepažeisite kokios nors trečios šalies teisių ir neprisiima atsakomybės dėl publikuojamo Turinio tikslumo, išsamumo ar jo atnaujinimo. Be to, jei kalbama apie kokias nors diskusijas, pašnekesius, susirašinėjimą, persiuntimą, skelbimų lentas ir panašius dalykus, kurie gali būti skelbiami tinklapyje, Coca Cola bendrovė neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų dėl kokios nors šiose tinklapio dalyse publikuojamos antiistatymiškos, grėsmingos, melagingos, klaidinančios, užgaulios, su persekiojimu susijusios, šmeižikiškos, įžeidžiančios, vulgarios, nešvankios, skandalingos, nesantaiką kurstančios, pornografinės ar šventvagiškos informacijos, kuri galėtų tapti kriminaliniu nusikaltimu įvardijamos veikos paskatinimu, užtrauktų civilinę atsakomybę arba kokiu nors kitu būdu pažeistų įstatymus

 1. Išlygos dėl atsakomybės
  VISĄ ATSAKOMYBĘ UŽ ŠIO TINKLAPIO NAUDOJIMĄ PRISIIMATE JŪS PATYS. NEI COCA COLA KOMPANIJA, NEI KOKIA NORS JOS DUKTERINĖ BENDROVĖ, FILIALAS, JOS TARNAUTOJAI AR DIREKTORIAI, NĖ VIENAS IŠ BENDROVĖS AGENTŲ AR KOKIA NORS TREČIA ŠALIS, KURI DALYVAVO TINKLAPĮ KURIANT, SUDARANT AR PRISTATANT NĖRA ATSAKINGA UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, BAUDŽIAMUOSIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUS, IŠPLAUKIANČIUS AR KITUS NUOSTOLIUS, KYLANČIUS AR KOKIU NORS BŪDU SUSIJUSIUS SU ŠIO TINKLAPIO NAUDOJIMU AR JAME SKELBIAMA INFORMACIJA, JEI TAI NĖRA PATVIRTINTA SUTARTIMI, DELIKTU, GRIEŽTA ATSAKOMYBE AR KOKIU NORS KITU BŪDU, NET JEI YRA ĮSPĖJAMA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ. Prašome įsidėmėti, kad kai kurios jurisdikcijos nepripažįsta neabejotinų nuostolių neįtraukimo, taigi kelios iš aukščiau išvardytų išlygų jums nebus taikomos.

 2. Nuorodos į trečios šalies tinklapius
  Interneto svetainėje gali būti skelbiamos nuorodos į kitus tinklapius, kurie priklauso ir yra administruojami ne Coca Cola kompanijos. Šios nuorodos yra publikuojamos tik jūsų patogumui. Coca Cola bendrovė nekontroliuoja ir neatsako už šių svetainių saugumą ir su jomis susijusius konfidencialumo įsipareigojimus. Neapribodama aukščiau išvardytų dalykų Coca Cola, iš esmės atsiriboja nuo kokios nors atsakomybės už šiuos tinklapius, jei: jie pažeidžia kurios nors trečiosios šalies intelektualios nuosavybės teises; juose skelbiama informacija yra netiksli, neišsami ar klaidinanti; jie nesusiję su sklandžiu prekybiniu procesu ir neatitinka konkretaus tikslo; neužtikrinamas pakankamas saugumas; tinklapiai užkrėsti virusais, o juose patalpinta medžiaga gali pakenkti jūsų kompiuteriams; ir jei jie yra šmeižikiški ar įžeidžiantys. Coca Cola negali nei patvirtinti šių interneto svetainių turinio, nei atsakyti už jose pristatomas prekes ar paslaugas. Jei jūs norėsite sukurti nuorodą į šias ar į mūsų interneto svetainę, tai galite daryti tik savo paties rizika ir jums nereikalingas Coca Cola kompanijos leidimas.

 3. Eksporto kontrolė
  Šiame tinklapyje esanti programinė įranga ir kita medžiaga yra reglamentuojama Jungtinių Amerikos Valstijų eksporto įstatymų. JAV eksporto kontrolės įstatymai draudžia eksportuoti tam tikrus techninius duomenis ir programinę įrangą į tam tikras teritorijas. Iš šio tinklapio jūs negalėsite atsisiųsti programinės įrangos arba ją eksportuoti: į Kubą, Iraką, Libiją, Šiaurės Korėją, Iraną, Sudaną, Siriją arba į kitą valstybę (arba jei jūs esate šios valstybės pilietis ar gyventojas), kuriai Jungtinės Amerikos Valstijos yra paskelbusios ekonominį embargą; jūs taip pat negalėsite siųsti minėtos programinės įrangos tiems, kurie yra įtraukti į Jungtinių Valstijų Finansų departamento sudarytą specialų sąrašą arba įrašyti į JAV Ekonomikos departamento draudžiamų sandėrių registrą. Coca Cola bendrovė neautorizuoja jos svetainėje esančios programinės įrangos ar medžiagos siuntimo arba eksporto į visas Jungtinių Valstijų eksporto įstatymų uždraustas jurisdikcijas.

 4. Nuostatų pakeitimas
  Coca Cola bendrovė periodiškai ir be jokio išankstinio įspėjimo gali peržiūrėti šiuos naudojimo nuostatus ir juos atnaujinti. Jūs taip pat esate juridiškai susaistytas su visais padarytais pakeitimais ir periodiškai turite apsilankyti tame puslapyje, kuriame jie publikuojami, bei peržiūrėti visus pakeitimus.

 5. Įstatymai ir jurisdikcija
  Šie interneto svetainės naudojimo nuostatai ir jūsų prisijungimas yra reglamentuojami Džordžijos valstijos (JAV) įstatymų, neatsižvelgiant į jokius vėlesnius teisės aktų pakeitimus. Visuotinės jurisdikcijos teismo rūmai, kurių buveinė yra Fultono administraciniame padalinyje, Džordžijoje, JAV, turi išskirtines teises nagrinėti betkokius ginčus, susijusius su šio tinklapio naudojimo nuostatais, ir/arba tokius ginčus, kurių esmę sudaro šis dokumentas, ir/arba tai susiję su mūsų tinklapio naudojimu.

Konfidencialumas

Bendroji dalis

Coca-Cola bendrovė gerbia kiekvieno apsilankiusio bendrovės interneto svetainėje asmens privatumą. Konfidencialumo nuostatuose yra įvardyta, kokią informaciją Coca-Cola bendrovė gali kaupti ir kaip ją naudoti.

Asmeniniai duomenys

Coca-Cola bendrovė pasinaudodama savo interneto svetaine nekaups jokios Jūsų asmenį identifikuojančios informacijos (pvz., vardo, adreso, telefono numerio ar elektroninio pašto adreso ("asmeniniai duomenys"), jei Jūs patys savo valia jos nepateiksite. Jei nenorite, kad Jūsų asmeniniai duomenys mums būtų žinomi, prašome jų mums neteikti.

Jei Jūs atskleidžiate savo asmeninius duomenis, mes, jei nėra nurodyta kitaip, galime jais naudotis šia tvarka: galime juos išsaugoti ir naudoti siekdami geriau suprasti Jūsų poreikius ir pagerinti savo gaminių bei teikiamų paslaugų kokybę; mes (arba kiti tretieji asmenys, kurie mūsų vardu vykdo reklamines akcijas) galime naudoti šią informaciją tam, kad su Jumis susisiektume; ir/arba mes galime trečiosioms šalims teikti bendro pobūdžio, nesusijusią su konkrečiu asmeniu, informaciją apie savo interneto tinklalapių lankytojus ar naudotojus. Mes neketiname Jūsų asmeninių duomenų parduoti, nuomoti ar perleisti trečiosioms šalims.

Tėvai turi žinoti, kad Coca-Cola bendrovės konfidencialumo nuostatai reglamentuoja asmeninių duomenų naudojimą, tačiau ta informacija, kurią savo laisva valia pašnekesių portaluose, susirašinėdami elektroniniu paštu, publikuodami savo skelbimus ar pan. pateikia vaikai ar kiti asmenys, gali pasinaudoti kitos trečiosios šalys ir siuntinėti nepageidaujamus elektroninius laiškus. Coca-Cola bendrovė pataria visiems tėvams paaiškinti savo vaikams apie saugų ir atsakingą asmeninių duomenų naudojimą naudojantis internetu.

Speciali pastaba tėvams

Interneto svetainė, prie kurios Jūs prisijungėte, yra viena iš bendrųjų Coca-Cola bendrovės svetainių. Periodiškai tam tikros interneto svetainės bus reglamentuojamos specialių konfidencialumo nuostatų , o ne bendrųjų konfidencialumo nuostatų, kuriuose gali būti įrašyti kitokie su vaikais bei privatumu susiję teiginiai.

Vaikai

Coca-Cola bendrovė neketina kaupti duomenų apie jaunesnius nei trylikos metų amžiaus asmenis. Tais atvejais, kai bus tinkama, bendrovė specialiai įspės vaikus nepateikinėti tokios informacijos savo tinklalapiuose ir/arba stengsis gauti tėvų sutikimą. Tėvai turi žinoti, kad Coca-Cola bendrovės konfidencialumo nuostatai reglamentuoja asmeninių duomenų naudojimą, tačiauta informacija, kurią savo laisva valia pašnekesių portaluose, susirašinėdami elektroniniu paštu, publikuodami savo skelbimus ar pan. pateikia vaikai ar kiti asmenys, gali pasinaudoti kitos trečiosios šalys ir siuntinėti nepageidaujamus elektroninius laiškus. Coca-Cola bendrovė pataria visiems tėvams paaiškinti savo vaikams apie saugų ir atsakingą asmeninių duomenų naudojimą naudojantis internetu.

Automatiškai gaunama papildoma informacija

Kai kuriais atvejais, kai Jūs prisijungiate prie interneto svetainės, mes automatiškai (t. y. be registracijos) gauname techninę informaciją, kuri nėra asmenį identifikuojanti informacija. Pavyzdžiui, tai gali būti Jūsų naudojamos interneto naršyklės ar kompiuterio operacinės sistemos tipas, tinklalapio, iš kurio Jūs patekote į mūsų svetainę domeno vardas.

Informacija, kuri automatiškai patenka į Jūsų kompiuterius - slapukai (cookies).

Kuomet Jūs peržiūrinėjate vieną iš mūsų interneto svetainių, mes galime Jūsų kompiuteryje išsaugoti šiek tiek informacijos. Ši informacija pateks į Jūsų kompiuterį slapukų arba panašių bylų pavidalu. Jie daugeliu atvejų mums padės. Pavyzdžiui, slapukai padeda mums pritaikyti interneto svetainę taip, kad ji geriau patenkintų Jūsų interesus bei poreikius. Daugelis interneto naršyklių turi galimybę ištrinti slapukus iš Jūsų kompiuterio atminties, užblokuoti jiems kelią ar įspėti apie juos prieš išsaugojimą. Prašome perskaityti Jūsų naršyklės aprašymą ar pasinaudoti pagalbos komandomis, jei norite apie šias funkcijas gauti daugiau informacijos.

Slapukų (Cookies) taisyklės.

Bendrovė „Coca-Cola“ įdės slapukus (angl. cookies) į Jūsų kompiuterį, kad Jums būtų patogiau naudotis mūsų interneto svetainėmis, nebent jūs juos išjungsite (skaityti toliau).

Laikydamiesi naujai priimtų ES teisės aktų, privalome Jums pranešti, kaip naudojame slapukus. Parengėme šį tekstą norėdami tai paaiškinti.

Manome, kad svarbu apsaugoti Jūsų privatumą ir atvirai kalbėti apie tai, kaip naudojame Jūsų duomenis. Šio teksto tikslas ‒ Jus informuoti ir padėti Jums maloniai naudotis mūsų interneto svetainėmis.

Kas yra slapukai?

Paprastai aiškinant, slapukas ‒ mažutė tekstinė rinkmena, kurią sudaro duomenų dalys, išsaugomos Jums apsilankius interneto svetainėje. Jo tikslas ‒ padėti interneto svetainėms prisiminti Jūsų veiksmus praeityje. Duomenys gali būti kaupiami, Jums paspaudus ant konkrečios nuorodos ar puslapių, prisijungus prie savo profilio ar skaičius puslapius svetainėje prieš kelis mėnesius ar net metus.

Slapukai gali būti skirtingų tipų ir be jų interneto svetainės negalėtų veikti taip, kaip esate įpratę.

Pavyzdžiui, nenaudojant slapuko, patvirtinančio jūsų prisijungimą, tinklapis nežinotų, jog reikia rodyti jūsų profilį. Arba tinklapis kas kartą pateiktų jums pranešimą “atsiprašome, jūs privalote prisijungti”, kadangi neprisimintų, kas jūs esate.

Bendrovės „Coca-Cola“ interneto svetainėse naudojami tam tikri slapukai, užtikrinantys vartotojams geriausią įmanomą naudojimo patirtį, bei tinklapio veikimo efektyvumą (įskaitant ir vartotojo įgalinimą naršyti iš puslapio į puslapį). Naudojame tik slapukus, kurie, mūsų manymu, yra būtini ir naudingi.

Laikydamiesi naujųjų teisės aktų, parengėme detalų šioje svetainėje naudojamų slapukų aprašymą, kad patys galėtumėte nuspręsti, ar Jus tai tenkina, ar verčiau panaikinti esančius slapukus, ar net visai išjungti slapukų naudojimą mūsų svetainėse

Kokios rūšies slapukai naudojami bendrovės „Coca-Cola“ svetainėse?

1. Griežtai būtini slapukai

Tai ‒ esminiai slapukai, leidžiantys naršyti svetainėje ir naudotis jos galimybėmis, pavyzdžiui įeiti į apsaugotas svetainės dalis. Be jų, prisijungimas, bei registracija neleidžiami. Šie slapukai nerenka jokios informacijos apie Jus, kuri galėtų būti naudojama rinkodaros tikslais arba siekiant įsiminti, kur Jūs lankėtės internete.

2. Veiklos slapukai

Šio tipo slapukai renka informaciją apie tai, kaip Jūs naudojatės svetaine, pavyzdžiui, kokius puslapius dažniausiai lankote ir ar gaunate klaidos pranešimų. Jie nerenka Jus identifikuojančios informacijos; visa informacija yra anoniminė. Slapukų išimtinė paskirtis ‒ pagerinti svetainės darbą.

3. Funkciniai slapukai

Šios rūšies slapukai prisimena Jūsų pasirinkimus (tokius, kaip pageidaujama kalba, jūsų vartotojo vardas, ar regionas, kuriame randatės) ir suteikia asmeninių bruožų. Jie gali prisiminti Jūsų atliktus pakeitimus svetainėje, pavyzdžiui teksto šriftai, jų dydis ir kitos svetainės dalys, kurias galite individualizuoti. Jie taip pat gali jums suteikti paslaugas, kurių reikalaujate, tokias, kaip video peržiūra ar komentaro rašymas bloge. Jų renkamą informaciją galima paversti anonimine. Šios rūšies slapukai negali atsekti, kokiose kitose svetainėse Jūs lankotės.

4. Tiksliniai slapukai

Šios rūšies slapukai parenka Jums aktualias ar Jūsų pomėgius atitinkančias reklamas ar pranešimus. Tačiau, kaip bus paaiškinta žemiau, mes nenaudosime slapukų, siekdami reklamuoti jums prekes ar paslaugas. Kartais tiksliniai slapukai siejami su kitomis svetainėmis, pavyzdžiui, Facebook, jeigu sutikote tose kitose svetainėse naudoti jų slapukus, pavyzdžiui paspaudę “Patinka” viename iš puslapių.

Šių keturių kategorijų slapukai dar skirstomi į laikinus (sesijos slapukus) ar ilgiau gyvuojančius slapukus (vadinamuosius išliekančius slapukus).

 • Sesijos slapukai sieja tiktai per vieną sesiją atliktus Jūsų veiksmus. Sesija prasideda atsidarius interneto svetainės puslapį ir baigiasi jį uždarius. Tuomet slapukas sunaikinamas visiems laikams.
 • Išliekantys slapukai yra tie, kurie išlieka Jūsų telefone ar kompiuteryje tam tikrą laiką. Jie įsijungia automatiškai, Jums apsilankius tam tikroje svetainėje.

Slapukai dar gali skirtis vieni nuo kitų, ar jie yra “pirmojo asmens slapukai”, ar “trečiojo asmens slapukai”. Pirmojo asmens slapukus nustato Jūsų lankoma „Coca-Cola“ svetainė, o trečiojo asmens slapukus nustato kažkas kitas. „Coca-Cola“ priima tik prekinio ženklo patvirtintus trečiojo asmens slapukus.

 

Slapukų skirstymas į kategorijas “Coca-Cola” svetainėse

1. Griežtai būtini slapukai

Bendrovė „Coca-Cola“ naudoja griežtai būtinus slapukus siekdama:

· Prisiminti tam tikrus duomenis, tokius kaip informacija, kurią įvedate, kai naršote tinklapyje

· Užtikrinti, kad Jūs prisijungiate prie reikiamos paslaugos mūsų svetainėje, kai atliekame pakeitimus svetainės darbe.

 

Slapukai, kuriuos bendrovė „Coca-Cola“ priskyrė griežtai būtinų slapukų kategorijai, NEBUS naudojami:

· Rinkti informacijai, kuri galėtų būti panaudota reklamuoti Jums prekes ar paslaugas;

· Prisiminti Jūsų pasirinkimams ar vartotojo vardui Jūsų esamai sesijai pasibaigus.

Laikoma, kad lankydamiesi mūsų svetainėje Jūs sutinkate su griežtai būtinų slapukų naudojimu.
Jei išjungsite šiuos slapukus, mes negalėsime užtikrinti Jūsų saugumo ar prognozuoti mūsų svetainės veikimo.

Toliau pateikiamas bendrovės Coca-Cola sukurtų slapukų svetainėse, priskiriamų griežtai būtinų slapukų kategorijai, sąrašas.

Slapuko pavadinimas

Slapuko rūšis

Slapuko galiojimas

Kategorija

Naudojimas

ASP.NET_Sessionid

Sesijos slapukas

Išnyksta uždarius naršyklę

Žema arba jokios

Šis slapukas atpažįsta jūsų unikalią naršymo tinklalapyje sesiją.

WT_FPC

Išliekantis slapukas

10 metų

Vidutinė

Šis slapukas renka duomenis apie web tendencijas ir yra naudojamas palaikyti sesiją bei identifikuoti vartotoją.

__utma

Išliekantis slapukas

2 metai

Vidutinė

Google Analytics: Renka informaciją, kaip lankytojai naudoja tinklapį. Slapukai surenka informaciją anonimine forma, įskaitant ir tinklapio lankytojų skaičių, iš kur lankytojai atėjo bei kokiuose puslapiuose apsilankė.

__utmb

Išliekantis slapukas

30 minučių

Vidutinė

Žr. aukščiau.

__utmc

Sesijos slapukas

Išnyksta uždarius naršyklę

Žema arba jokios

Žr. aukščiau.

__utmz

Išliekantis slapukas

6 mėnesiai

Vidutinė

Žr. aukščiau.

Veiklos slapukai

Bendrovė „Coca-Cola“ naudoja veiklos slapukus siekdama:

· Pateikti statistiką apie savo svetainės naudojimą;

· Patobulinti svetainę, atsižvelgus į atsirandančias klaidas;

· Patikrinti skirtingus mūsų svetainės apipavidalinimus.

Slapukai, kuriuos bendrovė „Coca-Cola“ priskyrė veiklos slapukų kategorijai, NEBUS naudojami:

· Prisiminti Jūsų pasirinkimams ar vartotojo vardui Jūsų esamai sesijai pasibaigus.

Kai kuriuos šių slapukų mūsų vardu tvarko kitos kompanijos, tačiau mes neleidžiame tokioms kompanijoms naudoti slapukų jokiems kitiems tikslams, išskyrus anksčiau išvardytuosius.

Laikoma, kad lankydamiesi mūsų svetainėje Jūs sutinkate su veiklos slapukų naudojimu. Jei juos išjungsite, negalėsime garantuoti sklandaus mūsų svetainės veikimo.

Toliau pateikiamas sąrašas trečiojo asmens slapukų, priskirtų veiklos slapukų kategorijai.

Slapuko pavadinimas

Slapuko rūšis

Slapuko galiojimas

Kategorija

Naudojimas

_utma

Išliekantis slapukas

2 metai

Potenciali

Google Analytics: Šie slapukai naudojami siekiant surinkti informaciją apie tinklapio lankytojų naršymo ypatumus. Naudojame šią informaciją, kuriant ataskaitas ir siekiant pagerinti tinklapį. Slapukai surenka informaciją anonimine forma, įskaitant ir tinklapio lankytojų skaičių, iš kur lankytojai atėjo bei kokiuose puslapiuose apsilankė.

_utmb

Išliekantis slapukas

30 minučių

Potenciali

Žr. aukščiau.

_utmc

Sesijos slapukas

 

Vidutinė

Žr. aukščiau.

_utmz

Išliekantis slapukas

6 mėnesiai

Potenciali

Žr. aukščiau.

uuid

Išliekantis slapukas

4 metai

Potenciali

Naudojama sekti jus, ką jūs naršote ir kur spaudžiate naršydami po tinklapius internete. Laikui bėgant, puslapiai, kaip xgraph.net, gali sudaryti jūsų internetinį profilį, kuriame dažniausiai atsispindi jūsų lankomi tinklapiai, paieškos, pirkiniai ir kiti veiksmai.

uvc

Išliekantis slapukas

1 diena, 9 valandos

Potenciali

Šiuos slapukus įtraukia trečiųjų šalių tiekėjas.  Leiskite naudoti šiuos slapukus, kad galėtumėte dalintis turiniu socialiniuose tinkluose ir elektroniniu paštu.

di

Išliekantis slapukas

2  metai

Potenciali

Žr. aukščiau.

dt

Išliekantis slapukas

30 dienų, 9 valandų

Potenciali

Žr. aukščiau.

loc

Išliekantis slapukas

2 mėnesiai, 28 dienos

Potenciali

Žr. aukščiau.

psc

Išliekantis slapukas

2 metai

Potenciali

Žr. aukščiau.

uid

Išliekantis slapukas

2 metai

Potenciali

Žr. aukščiau.

uit

Išliekantis slapukas

1 diena, 9 valandos

Potenciali

Žr. aukščiau.

uvc

Išliekantis slapukas

2 metai

Potenciali

Žr. aukščiau.

xtc

Išliekantis slapukas

2 metai

Potenciali

Žr. aukščiau.

CokeURLsession

Sesijos slapukas

 

Vidutinė

Šis slapukas atpažįsta jūsų unikalią sesiją viso naršymo po tinklapį metu.

X-Mapping-fjhppofk

Sesijos slapukas

 

Vidutinė

Naudojamas apkrovos balansavimui, t.y. prijungia lankytoją prie tam tikro serverio, kuris tiekia turinį.

JSESSIONID

Sesijos slapukas

 

Vidutinė

Šis slapukas atpažįsta jūsų unikalią sesiją viso naršymo po tinklapį metu.

mc

Išliekantis slapukas

5 metai

Potenciali

Sekimo slapukų programa, kuri taip pat gali parodyti reklamas iššokančiuose languose (pop-up).

ACOOKIE

Išliekantis slapukas

3 metai, 290 dienų

Potenciali

 

BID

Išliekantis slapukas

25 metai, 10 mėnesių

Potenciali

Slapukai atpažįsta jus, kaip ticketmaster.co.uk vartotoją. Slapukai taupo jūsų laiką išsaugodami jūsų kontaktinius duomenis.

BRAND

Sesijos slapukas

 

Vidutinė

Žr. aukščiau.

NDMA

Sesijos slapukas

 

Vidutinė

Žr. aukščiau.

SID

Sesijos slapukas

 

Vidutinė

Žr. aukščiau.

CFCLIENT_BDACMS

Išliekantis slapukas

30 metų

Potenciali

Nežinoma.

CFGLOBALS

Išliekantis slapukas

30 metų

Potenciali

Nežinoma.

CFID

Išliekantis slapukas

30 metų

Potenciali

Nežinoma.

CFTOKEN

Išliekantis slapukas

30 metų

Potenciali

Nežinoma.

ASPSESSIONIDACRBCQRR

Sesijos slapukas

 

Vidutinė

Šis slapukas atpažįsta jūsų unikalią sesiją viso naršymo po tinklapį metu.

icl_current_language

Išliekantis slapukas

1 diena, 9 valandos

Potenciali

Naudojamas išsaugoti jūsų naršymo kalbos pasirinkimą, kad jums nereikėtų kas kartą keitalioti kalbos nustatymų.

2f73a5bbb927ec872d678cc9cfe7ffd0

Sesijos slapukas

 

Vidutinė

 

PHPSESSID

Sesijos slapuas

 

Vidutinė

Šis slapukas atpažįsta jūsų unikalią sesiją viso naršymo po tinklapį metu.

CMPS

Sesijos slapukas

 

Vidutinė

Gali būti naudojami siekiant individualizuoti ir pagerinti vartotojo naršymo patirtį, taupyti laiką.

_canary

Išliekantis slapukas

5 mėnesiai, 3 savaitės

Potenciali

Twitter gauna prisijungimų duomenis iš apsilankymų svetainėse, kurios naudoja mūsų socialinius priedėlius (social widgets), tokius kaip mūsų “Tweet” ir “Follow” mygtukai. Šie duomenys gali apimti informaciją, tokią kaip IP adresai, naršyklės tipas, lankyti tinklapiai, slapukai ir kiti veiksmai, plačiau aptarti šiose privatumo nuostatose: https://twitter.com/privacy.

VISITOR_INFO1_LIVE

Išliekantis slapukas

7 mėnesiai, 3 savaitės

Potenciali

Kartais mes naudojame YouTube, kad įkelti video turinį. Lankydamiesi mūsų tinklapyje, kuriame patalpintas YouTube vaizdo įrašas, YouTube sukuria mažiausiai 3 slapukus: VISITOR_INFO1_LIVE, use_hitbox, ir PREF. Mūsų tinklapiuose talpinami vaizdo įrašai iš YouTube. To pasekoje, lankydamiesi viename iš puslapių, galite susidurti su slapukais iš YouTube, kurių mes nekontroliuojame. Daugiau informacijos apie YouTube slapukus rasite čia: www.google.com/policies/

 

3. Funkciniai slapukai

Bendrovė „Coca-Cola“ naudoja funkcinius slapukus siekdama:

· Prisiminti Jūsų pasirinktus nustatymus, tokius kaip pageidaujama kalba, išplanavimas, šrifto dydis, spalvos ir kiti nustatymai;

· Prisiminti, ar mes jau prašėme jūsų užpildyti apklausą;

· Parodyti jums, kada esate prisijungęs tinklapyje (jei aktualu);

· Dalytis informacija su savo partneriais, teikiančiais paslaugas svetainėje. Informacija, kuria dalijamės, yra naudojamai išskirtinai paslaugai, prekei ar funkcijai teikti ir jokiam kitam tikslui.

Slapukai, kuriuos bendrovė „Coca-Cola“ priskyrė funkcinių slapukų kategorijai, nebus naudojami:

· Nukreipti jus į reklamas mūsų ar kitose svetainėse.

Kai kuriuos šių slapukų mūsų vardu tvarko tretieji asmenys – tokiu atveju mes neleidžiame trečiajam asmeniui naudoti slapukų jokiems kitiems tikslams išskyrus anksčiau išvardytuosius.

Jūs galite nuspręsti, ar šie slapukai gali būti naudojami, tačiau juos išjungus, tai gali reikšti, kad mes ne visuomet galėsime Jums suteikti kai kurias paslaugas. Taip pat įmanoma, kad juos išjungus, mes negalėsime prisiminti, kad Jūs nepageidavote tam tikros paslaugos.

4. Tiksliniai slapukai

Nepaisant to, jog mes kartais naudojame tikslinius slapukus, mes nenaudojame jokių reklaminių slapukų.

 

Bendrovė “Coca-Cola” naudoja tikslinius slapukus siekdama:

 • Prisijungti prie socialinių tinklų, tokių kaip Facebook. Tada jie gali panaudoti surinktą informaciją reklaminiais tikslais.

Jūs galite nuspręsti, ar šie slapukai gali būti naudojami, tačiau juos išjungus, tai gali reikšti, kad mes ne visuomet galėsime Jums suteikti kai kurias paslaugas. Visi šie slapukai yra administruojami kitų kompanijų, taigi jūs taip pat galite naudoti jų įrankius, kad išjungti slapukus.

 

Slapukų naikinimas

Jei nusprendžiate, kad Jūs nepageidaujate slapukų naudojimo šioje svetainėje, Jūs galite juos lengvai pašalinti iš  Jūsų naršyklėje esančio slapukų aplanko.  Jūs taipogi galite pasirinkti nustatymus savo naršyklėje, kurie blokuotų slapukus arba siųstų įspėjimą prieš išsaugant slapuką Jūsų kompiuteryje.

Kadangi egzistuoja daugybė skirtingų naršyklių, mes nepateikiame instrukcijų visoms naršyklėms, bet galite apsilankyti All About Cookies, kur rasite daugiau informacijos.

Jei naudojate naršyklę Windows Explorer, atlikite šiuos veiksmus:

· Atsidarykite naršyklę Windows Explorer

· Pasirinkite "Search” (“Ieškoti”) mygtuką įrankių juostoje

· Paieškos laukelyje įveskite žodį “cookie” (slapukas) “Folders and Files” (“Aplankų ir failų“) paieškoje

· Pasirinkite "My Computer” (“Mano kompiuteris”) "Look In" ("Žiūrėti") išsiskleidusioje meniu

· Paspauskite “Search Now” (“Ieškoti dabar”) mygtuką

· Pasirinkite ir atsidarykite rastus aplankus

· Paspauskite, siekiant pažymėti norimą slapuko failą

· Paspaukite “Delete” ("Trinti") mygtuką, norėdami ištrinti konkretų slapuko failą.

Jei nenaudojate naršyklės Windows Explorer, paspauskite "Help“ („Pagalba")  savo „Start“ („Pradžios“) meniu ir ieškokite „slapukų", kur galėtumėte rasti informacijos kaip surasti slapukų aplanką.

Tai padarius, Jūs galbūt nebegalėsite naudotis kai kuriomis paslaugomis mūsų svetainėje, arba kitose svetainėse.

 

Jeigu turite kokių nors klausimų apie tai, kaip mes naudojame slapukus, prašome susisiekti su mumis el. paštu ccgb_cic_team@coca-cola.com.

Google Analytics

Bendrovės “Coca-Cola” tinklapiai naudoja Google Analytics, interneto duomenų analizės paslaugą, kurią suteikia trečioji šalis (“Google”). Google įdiegia slapukus, aprašytus aukščiau esančiose lentelėse, siekdama pagelbėti mums analizuojant šio tinklapio naudojimą. Šių slapukų surinkta informacija, susijusi su šio tinklapio naudojimu, jūsų naršyklės bus perduota ir saugoma bendrovės Google, jos serveriuose Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse. Google naudos šią informaciją mūsų vardu, kad galėtų įvertinti, kaip jūs naudojote mūsų tinklapį, taip pat užpildyti tinklapio aktyvumo ataskaitas ir suteikti mums kitų paslaugų, susijusių su tinklapio aktyvumu bei interneto naudojimu. IP adresai, kuriuos išsaugos Google, nebus niekaip susieti su kita Google saugoma informacija. Jūs galite išjungti ar užblokuoti Google slapukus, pasirinkdami tam tikrus nustatymus savo naršyklėje. Jeigu nuspręsite tai padaryti, jūs galite prarasti galimybę visokeriopai naudotis visomis šio tinklapio galimybėmis. Galite parsisiųsti ir įdiegti Google Analytics slapukų išjungimo priedėlį čia: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

IP adresai

IP adresas yra numeris, kurio pagalba yra atpažįstamas kompiuteris ar kitas įrenginys, naudojamas prisijungiant prie interneto. Dažniausiai, serveris automatiškai surenka IP adresus ir naudoja juos administruojant svetainę. IP adresai dažniausiai yra naudojami kartu su slapukais, kad “atsiminti” kompiuterį arba kitus prietaisus, naudojamus prisijungiant į šį tinklapį. Ši svetainė naudoja IP adresus kartu su slapukais.

Papildoma informacija

Norėdami daugiau informacijos apie slapukus, galite apsilankyti žemiau išvardintuose Interneto puslapiuose:

Naudingos informacijos apie slapukus galima rasti:
http://www.allaboutcookies.org

Internet Advertising Bureau

Instrukcijos dėl privatumo internete ir elgesio reklamos, kuriamos Interneto reklamos pramonėje:

http://www.youronlinechoices.eu

„Coca-Cola“ žaidimas „Vasara 2017“. DŪK (dažniausiai užduodami klausimai)

ŽAIDIMO PRODUKTAI
Klausimas: Kokie produktai įtraukti į „Coca-Cola“ žaidimą „Vasara 2017“?
Atsakymas: Į „Coca-Cola“ žaidimą „Vasara 2017“ įtraukti šie produktai: „Coca-Cola“, „Coca-Cola Zero“, „Fanta Orange“ ir „Sprite“, supilstyti į 0,5l talpos plastikinius buteliukus. Visi žaidimui skirti produktai turi baltos spalvos kamštelį, ant kurio yra lėktuvo simbolis ir užrašas „Laimėk!“.
Klausimas: Kur rasti žaidimo kodą?
Atsakymas: Žaidimo kodą rasite po kamšteliu (kamštelio viduje). Kodą sudaro 10 ženklų – skaičių ir raidžių.
KorkKork
ŽAIDIMO PRIZAI
Klausimas: Kokius prizus galima laimėti „Coca-Cola“ žaidime „Vasara 2017“?
Atsakymas: Kasdien galima laimėti kelionių agentūros „Makalius.lt“ 500 eurų vertės dovanų kortelę, festivalio „Granatos Live 2017“ 3 dienų bilietą, festivalio „Positivus 2017“ 3 dienų bilietą arba festivalio „Weekend Festival Baltic 2017“ 3 dienų bilietą.
Klausimas: Ar galima laimėtą prizą iškeisti į kitą prizą?
Atsakymas: Ne, prizai negali būti keičiami į pinigus ar kitus prizus.
Klausimas: Ar galima prizą iškeisti į pinigus?
Atsakymas: Ne, prizai negali būti keičiami į pinigus ar kitus prizus.
Klausimas: Laimėjau kelionių agentūros dovanų kortelę, tačiau jos galiojimo trukmė baigiasi. Ar galiu pratęsti jos galiojimą?
Atsakymas: Ne, pratęsti laimėtojos dovanų kortelės galiojimo negalima. Be to, su dovanų kortele negalima įsigyti naujos dovanų kortelės.
Klausimas: Kaip sužinoti, kad laimėjau prizą?
Atsakymas: Kiekvienas laimėtojas gaus patvirtinimą elektroniniu paštu, kurį nurodė registruodamas žaidimo kodą. Nugalėtojų vardai, pavardės ir jų užregistruoto kamštelio kodo pirmieji 3 ženklai (skaičiai/raidės) bus skelbiami kasdien nuo balandžio 21 dienos 11.00 val. „Coca-Cola“ kompanijos oficialiame puslapyje internete www.coca-cola.lt, skiltyje „Laimėtojai“.
Klausimas: Laimėjau bilietą į festivalį! Kaip jį atsiimti?
Atsakymas: Gausite pranešimą apie laimėjimą elektroniniu paštu, kurį nurodėte žaidimo kodo registracijos metu. Pranešime rasite unikalią nuorodą. Patvirtinti prizo gavimą galėsite įvesdami savo asmens kodą ir asmens dokumento numerį. Tai padarę galėsite atsisiųsti elektroninį bilietą. Atsisiųsti bilietą galima tik vieną kartą.
Klausimas: Laimėjau 500 eurų kelionių agentūros dovanų kortelę. Kaip ją atsiimti?
Atsakymas: Gausite pranešimą apie laimėjimą elektroniniu paštu, kurį nurodėte žaidimo kodo registracijos metu. 500 eurų vertės dovanų kortelę turite atsiimti kelionių agentūros „Makalius.lt“ biure iki šių metų liepos 14 dienos. Biurai įsikūrę: Žygio g. 90, Vilnius, A. Domaševičiaus g. 3, Vilnius ir Laisvės pr. 97A-2, Kaunas. Biurų darbo valandos: pirmadienis-penktadienis, 08.00-19.00 val. Tel. nr. 8 639 96 444.
Norėdami atsiimti prizą, turėsite pateikti asmens tapatybės dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą) bei kamštelį su laimėjimo kodu.
Klausimas: Laimėjau kelionių agentūros dovanų kortelę. Kada galiu keliauti?
Atsakymas: Kelionių agentūros dovanų kortelė galioja 12 mėnesių nuo jos gavimo datos. Kelionė privalo būti užsakyta dovanų kortelės galiojimo metu. Daugiau informacijos apie dovanų kortelę: www.makalius.lt/dovanu-kuponai
ŽAIDIMO TAISYKLĖS
Klausimas: Kokiu laikotarpiu gali būti vykdoma registracija žaidime?
Atsakymas: Žaidimo trukmė – nuo balandžio 20 dienos iki birželio 30 dienos. Užregistruoti unikalų kodą, rastą po žaidime dalyvaujančio gėrimo buteliuko kamšteliu, galima nuo balandžio 20 dienos 00:00:01 iki birželio 29 dienos 23:59:59.
Klausimas: Kaip galima dalyvauti žaidime?
Atsakymas: Norint dalyvauti žaidime reikia įsigyti „Coca-Cola“, „Coca-Cola Zero“, „Fanta Orange“ arba „Sprite“ gėrimą, supilstytą į 0.5l plastikinį buteliuką ir užregistruoti unikalų kodą, kurį rasite po kamšteliu bei savo kontaktinius duomenis „Coca-Cola“ kompanijos oficialiame puslapyje internete wwww.coca-cola.lt.
LAIMĖK KIEKVIENĄ DIENĄ!
Klausimas: Kiek kartų galima dalyvauti žaidime?
Atsakymas: Viso žaidimo metu galima dalyvauti tiek kartų, kiek norite.
Vienas dalyvis (vienas telefono numeris) gali laimėti tik vieną prizą per dieną.
Kiekvienas „Coca-Cola“, „Coca-Cola Zero“, „Fanta Orange“ ir „Sprite“ žaidimo kamštelis turi unikalų kodą. Kiekvienas unikalus kodas gali būti registruojamas tik vieną kartą.
Klausimas: Negavote elektroninio laiško dėl prizo pristatymo?
Atsakymas: Prašome susisiekti su mumis per 7 dienas elektroniniu paštu coca-cola@cokeweb.eu, nurodydami savo duomenis ir 10 ženklų kodą, kuris buvo registruotas žaidime.
Klausimas: Interneto naršyklė nustojo veikti paskutiniame registracijos etape?
Atsakymas: Prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu coca-cola@cokeweb.eu, nurodydami savo duomenis ir 10 ženklų kodą, kurį mėginote užregistruoti žaidime.
Klausimas: Ką daryti, jei pamečiau kamštelį?
Atsakymas: Jūs privalote išsaugoti kamštelį su unikaliu laimėjimo kodu, kuris įrodytų Jūsų teisę gauti prizą.
Klausimas: Neatsisiunčiau laimėto festivalio bilieto nurodytu laiku. Ar vis dar galiu gauti prizą?
Atsakymas: Prašome susisiekti su mumis per 7 dienas elektroniniu paštu coca-cola@cokeweb.eu, nurodydami savo duomenis ir 10 ženklų kodą, kuris buvo registruotas žaidime.
Klausimas: Laimėjau festivalio bilietą, tačiau nuoroda, atsiųsta į mano elektroninį paštą, neveikia.
Atsakymas: Prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu coca-cola@cokeweb.eu, nurodydami savo duomenis ir 10 ženklų kodą, kuris buvo registruotas žaidime.
Klausimas: Laimėjau 500 eurų kelionių agentūros dovanų kortelę. Ar turėsiu sumokėti gyventojų pajamų mokestį už šį prizą?
Atsakymas: Visus su kampanijos prizais susijusius mokesčius apmokės Organizatorius.
Užduoti klausimą

Laimėtojai

21.04.2017

Gvidas Denesevičius

Raminta Vaitkevičiūtė

Gitana Vejiene

Martynas Lukoševičius

 

Y3RXXXXXXX

PXVXXXXXXX

XAMXXXXXXX

DCGXXXXXXX

22.04.2017

Galina Mataitiene

Diana Brovkaitė

Solida Jonušaitė

Irena Šemetienė

 

N6PXXXXXXX

UNXXXXXXXX

XMSXXXXXXX

YNLXXXXXXX

23.04.2017

Loreta Velykytè-Švedienė

Gintaras Mingela

Dainius Česnulevičius

Deividas Janusas

 

GDBXXXXXXX

T9LXXXXXXX

LRNXXXXXXX

BRGXXXXXXX

24.04.2017

vaida lioranciene

Ema Degimaitė

RASA Paulioniene

Nina Jankauskaitė

 

8JSXXXXXXX

TLTXXXXXXX

K4WXXXXXXX

4YZXXXXXXX

25.04.2017

Nojus Navickas

ŽIVILĖ MILAŠEVIČIENĖ

Kamilė Suchodolska

Karolina Kniukstaite

 

JUNXXXXXXX

SH4XXXXXXX

6DTXXXXXXX

W62XXXXXXX

26.04.2017

VYTAUTAS Saulius

Justas Levcenka

Adomas Janulevičius

Inga Žilinskienė

 

FV9XXXXXXX

2G7XXXXXXX

9CSXXXXXXX

YTWXXXXXXX

27.04.2017

Alfredas Kaminskis

Jurgita Laurusonyte

Viktorija Kairyte

Gintarė Bružinskytė

 

VLUXXXXXXX

RNLXXXXXXX

AKPXXXXXXX

V87XXXXXXX

28.04.2017

Lesek Buzan

ORESTAS REZGEVICIUS

Kristina Ivanovaitė

DOVILE DAUGNORAITE

 

K7PXXXXXXX

LU3XXXXXXX

UJFXXXXXXX

EXPXXXXXXX

29.04.2017

Vladas Rutkauskas

Audra Jezukevičiūtė

Gytis Petreikis

Ramūnas Statkus

 

AK7XXXXXXX

56ZXXXXXXX

RFPXXXXXXX

L32XXXXXXX

30.04.2017

Diana Gribauskiene

Arunas Meskys

Milena Stepanova

Judita Abucevičienė

 

9KCXXXXXXX

RPTXXXXXXX

3VSXXXXXXX

DSLXXXXXXX

01.05.2017

Ingrida Rakstyte

Aistė Gučaitė

Marius Zujevas

Denisas Sancenko

 

E8EXXXXXXX

BXKXXXXXXX

AMFXXXXXXX

DZ7XXXXXXX

02.05.2017

Kotryna Kuskyte

Edgaras Juskys

Darius Ambrasas

ANDREJ KOVALENKO

 

3NUXXXXXXX

5PWXXXXXXX

M82XXXXXXX

7BTXXXXXXX

03.05.2017

Valentyna Jodko

Audrius Sakalauskas

Nedas Lukosevicius

MARGARITA ANCEVICIUTE

 

N5GXXXXXXX

PZGXXXXXXX

HW3XXXXXXX

URDXXXXXXX

04.05.2017

Rūta Mingailaitė

gintautas krikstulis

Andžela Rekst

Justinas Mačionis

 

FUSXXXXXXX

FZ2XXXXXXX

N4SXXXXXXX

9M5XXXXXXX

05.05.2017

Danuta Racinskaja

Algirdas Ramonas

Mindaugas Macas

Saidas Skrielius

 

AREXXXXXXX

CZ2XXXXXXX

X2NXXXXXXX

4RCXXXXXXX

06.05.2017

Karolis Jukna

Michail Gaidarov

Paulius Kanarskas

Juris balciunas

 

VRMXXXXXXX

XMHXXXXXXX

JKRXXXXXXX

DUBXXXXXXX

07.05.2017

Andrius Pajarskas

Julija Stonytė

Dominykas Mickevicius

Vidmantas Pauža

 

8T3XXXXXXX

85FXXXXXXX

DGRXXXXXXX

3EGXXXXXXX

08.05.2017

Simona Stasiuleviciute

Gintarė Vaivadaitė

Simonas Pikūnas

Kamilė Žukauskaitė

 

DZEXXXXXXX

MPMXXXXXXX

93CXXXXXXX

YARXXXXXXX

09.05.2017

Kamile Kambleviciute

Vaidotas Masas

Lukas Matusevičius

Gabija Petrošiūtė

 

EXCXXXXXXX

XW5XXXXXXX

78YXXXXXXX

5TDXXXXXXX

10.05.2017

Jurgita Kanapickiene

Aušra Kaminskaitė

Gediminas Kerys

Ramune Povilaityte

 

E9WXXXXXXX

2RKXXXXXXX

RSEXXXXXXX

9DGXXXXXXX

11.05.2017

Laurynas Beleckas

Agnė Šeškevičiūtė

Skirmantas Šikšnys

Gediminas Bareika

 

B7DXXXXXXX

VNUXXXXXXX

K37XXXXXXX

8SGXXXXXXX

12.05.2017

Olga Valentynovic

Jolanta Šilgalienė

Zenonas Gricius

JŪRATĖ PAGOJŪTĖ

 

XVWXXXXXXX

56AXXXXXXX

WL5XXXXXXX

NETXXXXXXX

13.05.2017

Mindaugas bab

Augustas Dragūnas

Alina Brazdeikienė

Ramunas Bielys

 

JA4XXXXXXX

4KFXXXXXXX

VZSXXXXXXX

E2UXXXXXXX

14.05.2017

ZYDRUNAS VINCKEVICIUS

Kamilė Akockaitė

Virginija Patribavičienė

Deividas Aukštuolis

 

R78XXXXXXX

EB6XXXXXXX

8C9XXXXXXX

AWXXXXXXXX

15.05.2017

Arturas Knutariovas

Sintė Mažeikaitė

Edvinas Peskovas

dovydas juknelis

 

EYLXXXXXXX

S43XXXXXXX

34CXXXXXXX

WP5XXXXXXX

16.05.2017

Robertas Liepa

Mintautas Baigys

GABRIELĖ MILIŪTĖ

Liucija Pliaukštaitė

 

6C9XXXXXXX

4KLXXXXXXX

3YLXXXXXXX

RWEXXXXXXX

17.05.2017

Vaidotas Buteikis

Mindaugas Abarius

Eimantas Stundžia

Monika Gerikaitė

 

RJ2XXXXXXX

SWKXXXXXXX

3MSXXXXXXX

C5LXXXXXXX

18.05.2017

Andrej Vrublevskij

Skirmantas steponavicius

Jana Piepolytė

Diana Vasiliauskaite

 

YTVXXXXXXX

ZWGXXXXXXX

UA3XXXXXXX

94XXXXXXXX

19.05.2017

Dileta Simanavičiūte

Rolandas Čeikus

Girius Gadonas

Erika Mažonavičienė

 

98PXXXXXXX

HZSXXXXXXX

8NSXXXXXXX

BHMXXXXXXX

20.05.2017

Vidas Brazauskas

JURGITA BŪTĖNIENĖ

Tomas Puida

Gytis Sviglinskis

 

79BXXXXXXX

DRUXXXXXXX

8BCXXXXXXX

HJYXXXXXXX

21.05.2017

Gintarė Vaivadaitė

Gediminas Siaulys

Rugilė Kutytė

VIRGINIJUS JOKUBAITIS

 

ZPJXXXXXXX

LMNXXXXXXX

6WYXXXXXXX

69AXXXXXXX

22.05.2017

Simonas Sedbaras

Akvilė Kurtinytė

TOMAS KUBILIUS

Agnė Žilinskaitė

 

CJKXXXXXXX

5Z7XXXXXXX

XBZXXXXXXX

CPLXXXXXXX

23.05.2017

Rokas Narkus

Gabriele Baltrukonyte

Erika Gasiūnaitė

Joana Grigiene

 

4RKXXXXXXX

Y7KXXXXXXX

TEBXXXXXXX

GK8XXXXXXX

24.05.2017

SIGITAS MATROSOVAS

Migle Morkunaite

Salvijus Ramanauskas

Karolina Kniukstaite

 

85SXXXXXXX

497XXXXXXX

XDNXXXXXXX

JU3XXXXXXX

25.05.2017

Benediktas Vytas

Rolandas Zelionka

Kamilė Jakutavičiūtė

Aleksejus Bogdanovas

 

9Y7XXXXXXX

CUCXXXXXXX

567XXXXXXX

27TXXXXXXX

26.05.2017

Tadas Matulis

Jovita Kvederavičiūtė

Gabija Šerelytė

Donatas Ališauskas

 

JLXXXXXXXX

8MUXXXXXXX

ER2XXXXXXX

NCVXXXXXXX

27.05.2017

Paulius Narbutas

Birute Smigelskiene

tadas bajorinas

Greta Iliuk

 

KUBXXXXXXX

WVXXXXXXXX

7B9XXXXXXX

736XXXXXXX

28.05.2017

Regina Vysocka

Živilė Dorofiejeva

Vitas Masiulis

Neringa Bitinienė

 

KN4XXXXXXX

D4AXXXXXXX

LR8XXXXXXX

V4KXXXXXXX

29.05.2017

Augustė Karnauskaitė

Arturas Almiasev

Darius Jankauskas

Markas Karpovas

 

FZPXXXXXXX

EUVXXXXXXX

VLAXXXXXXX

X9SXXXXXXX

30.05.2017

Dovilė Sirtautaitė

Marija Dočilovaitė

Rasa Dobiliauskaite

Agnė Rimavičiūtė

 

NM8XXXXXXX

U4VXXXXXXX

5NMXXXXXXX

SXBXXXXXXX

31.05.2017

Justas Greičius

Tomas Puida

Mantas Kasiliauskis

Tatjana Klačok

 

K3BXXXXXXX

RFBXXXXXXX

MWHXXXXXXX

5PLXXXXXXX

01.06.2017

Saulė Rykovaitė

Karolina Stimburytė

Grigorij Romadin

Brigita Adameitiene

 

MF3XXXXXXX

HZ2XXXXXXX

JPCXXXXXXX

2PBXXXXXXX

02.06.2017

Laima Žičkienė

SIMONAS Bružas

Modestas Kapustinskas

Aušra Besasparytė

 

G5RXXXXXXX

K3SXXXXXXX

K69XXXXXXX

ZT5XXXXXXX

03.06.2017

Vytautas Kuzma

Igor Fiodorov

Gintarė Mikalauskaitė

Irena Turkevičienė

 

ZBJXXXXXXX

6LVXXXXXXX

HC2XXXXXXX

HPTXXXXXXX

04.06.2017

Laura Prokofjeva

Neda Balnanosytė

Juras Šulcas

Jolanta Kurklietienė

 

EX3XXXXXXX

K3HXXXXXXX

B43XXXXXXX

4R6XXXXXXX

05.06.2017

Austėja Matiušinaitė

Rolandas Ladyginas

Benediktas Vytas

JURIJ DURKO

 

ZMUXXXXXXX

KTHXXXXXXX

L4SXXXXXXX

P3TXXXXXXX

06.06.2017

Saulius Matjosaitis

Gediminas Starevičius

Elzė Drūlytė

Gintare Petkeviciute

 

5K7XXXXXXX

E95XXXXXXX

UCMXXXXXXX

ZEVXXXXXXX

07.06.2017

Robert Bovševič

Kazimieras Staišiūnas

Ausra Demeniene

Vaidas Paulikas

 

N58XXXXXXX

JV6XXXXXXX

9L8XXXXXXX

7FYXXXXXXX

08.06.2017

Laura Mikužytė

Aistė Varanavičiūtė

Roman Tarasov

Edgaras Narkus

 

LT9XXXXXXX

U2KXXXXXXX

T7BXXXXXXX

LSDXXXXXXX

09.06.2017

Rokas Kudirka

Povilas Riauba

Kristina Sabačiauskaitė

Aurėja Balčiūnaitytė

 

7JYXXXXXXX

9VWXXXXXXX

ZFGXXXXXXX

TV3XXXXXXX

10.06.2017

Neringa Štempelienė

Asta F.

Aurimas Pėža

Arturas Patasonka

 

BYCXXXXXXX

K6TXXXXXXX

Z5MXXXXXXX

SR6XXXXXXX

11.06.2017

Tomas Buikus

Rasa Čepulionienė

Lukas Urbonavičius

Darius Matutis

 

BVUXXXXXXX

PK3XXXXXXX

XAWXXXXXXX

7JAXXXXXXX

12.06.2017

Nijolė KOLESNIKIENĖ

justina gvaizdikaite

Vakarė Armonaitė

Saulė Grigienė

 

C7KXXXXXXX

EDSXXXXXXX

YNMXXXXXXX

7XLXXXXXXX

13.06.2017

Viktorija Andriulionytė

JURIJ DURKO

Paulius Gausa

Vytautas Saulius

 

TUJXXXXXXX

BPMXXXXXXX

B3BXXXXXXX

VYJXXXXXXX

14.06.2017

ROBERTA ŠIMKAITYTĖ-PAŠKAUSKIENĖ

Skirmantė Klapatauskaitė

Diana Barčytė

Remigijus Kalašnykas

 

T5ZXXXXXXX

AW6XXXXXXX

7ESXXXXXXX

JC6XXXXXXX

15.06.2017

Ligita Bačiulytė

Lina Krasauskienė

ineta kudzijevaite

Darius Cizas

 

NVLXXXXXXX

Y9FXXXXXXX

XZ3XXXXXXX

TPSXXXXXXX

16.06.2017

Elvyra Lukošiūtė

Tatjana Symon

Gabija Karoblytė

Julija Stonkutė

 

3XDXXXXXXX

9EYXXXXXXX

VYVXXXXXXX

FCSXXXXXXX

17.06.2017

Markas Rubašius

Urtė Rinkevičiūtė

Domantas Miliauskas

Neringa Kavaliauskaitė

 

6Z9XXXXXXX

GZJXXXXXXX

2CVXXXXXXX

PKJXXXXXXX

18.06.2017

Ignat Plavskij

LIVETA ŽUKAUSKAITĖ

Violeta Razulevičiūtė

Lina Kerpienė

 

MV7XXXXXXX

UAXXXXXXXX

PKGXXXXXXX

8T8XXXXXXX

19.06.2017

Giedre Buivydaite

Aurimas Mockevičius

Milda Budaite

Ineta Miknevičiūtė

 

DP4XXXXXXX

K2KXXXXXXX

G6HXXXXXXX

PHFXXXXXXX

20.06.2017

Jurgita Gasiuniene

Karolina Danišauskaitė

Rimantas Latvys

Juozas Vaitkevičius

 

SLKXXXXXXX

6UDXXXXXXX

JK6XXXXXXX

DCRXXXXXXX

21.06.2017

Beata Bartaševič

Valdas Jonaitis

Algirdas Abukavicius

Jokubas Reklys

 

YUDXXXXXXX

3HAXXXXXXX

ZPNXXXXXXX

JYRXXXXXXX

22.06.2017

Arturas Ciuzas

Andrius Kazlauskis

Rasa Mikailienė

Alma Vanickiene

 

SJWXXXXXXX

MWCXXXXXXX

KVTXXXXXXX

9S6XXXXXXX

23.06.2017

Gražvilė Daukantaitė

Rimantas Nenartavičius

Asta Bielienė

Simona Kikutytė

 

H9LXXXXXXX

RFCXXXXXXX

ZN9XXXXXXX

G6DXXXXXXX

24.06.2017

Tomas Lapinskas

Vytenis Maliejus

Samanta Masliukovaitė

Gintare Sedbariene

 

LSMXXXXXXX

TLYXXXXXXX

ZHPXXXXXXX

CFYXXXXXXX

25.06.2017

Agnius Kekstas

Arunas Z.

Edvard Vasilevski

Meda Grigonytė

 

RDGXXXXXXX

L7DXXXXXXX

AHFXXXXXXX

HFCXXXXXXX

26.06.2017

Darius Narušis

Egle Butvydaite

Edvinas Pranckūnas

Viktorija Lucenko

 

X8ZXXXXXXX

8KAXXXXXXX

24ZXXXXXXX

EXEXXXXXXX

27.06.2017

Indrė Žemgulytė

Gabrielius Gricius

Arnoldas Paplauskas

Rūta Pečiulaitytė

 

ATCXXXXXXX

JGCXXXXXXX

WPUXXXXXXX

EWMXXXXXXX

28.06.2017

Liudas Laniauskas

Mindaugas Montrimas

Brigita Virsilaite

Donatas Javaišis

 

HZKXXXXXXX

CFNXXXXXXX

SCMXXXXXXX

CXZXXXXXXX

29.06.2017

Vytautas Vitkevicius

Darius Zavackis

Šarūnas Merkevičius

Lina Žemgulytė

 

NS2XXXXXXX

MDXXXXXXXX

CV3XXXXXXX

5KMXXXXXXX

30.06.2017

Laura Liugaite

Aiste Čelkūnaitė

lINA kANISAUSKIENE

rokas klimasauskis

 

TN5XXXXXXX

JGSXXXXXXX

FZ5XXXXXXX

U4JXXXXXXX

Kontaktai

Kontakti

El. paštas: coca-cola@cokeweb.eu
DUK

Coca-Cola Balti Jookide AS

Mustamäe tee 16
Tallina 10617 Estija
Tel: +372 6817 100
Faks.: +372 6817 101

Viešųjų ryšių ir komunikacijos vadovė:

Nele Normak
Mob. Tel.: +372 58 651 441
El. paštas: nnormak@coca-cola.com