KIEKVIENĄ DIENĄ LAIMĖKITE

BILIETUS Į MUZIKOS FESTIVALIUS ARBA KINO TEATRĄ

Kad galėtumėte dalyvauti, užsiregistruokite kodą, kurį rasite po dangteliu!

Jei kyla problemų, siųskite el. laišką su savo kodu adresu coca-cola@cokeweb.eu

Kampanijos laikotarpis: nuo 2018 m. liepos 2 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.

Coca-Cola Fanta Sprite
Kampanija jau baigėsi. Mėgaukitės šios vasaros skoniu su „Coca-Cola“!

Kodas
užregistruotas!

Dėkojame. Loterija vyks rytoj 11 val.

Kad galėtumėte dalyvauti, užsiregistruokite kodą, kurį rasite po dangteliu!

Nugalėtojai Bottle cap CC bottle

#CocaColaVasara

Dalintis per Facebook

Coca-Cola vartotojų žaidimas „VASARA 2018“

 1. ORGANIZATORIUS

  Šį Coca-Cola vartotojų žaidimą „Vasara 2018“ (toliau – „Vartotojų žaidimas“) organizuoja UAB „Coca-Cola HBC Lietuva“, įmonės kodas 111484678, registruotos buveinės adresas: Šeimyniškių g. 21B, LT-09200 Vilnius, Lietuva, telefono nr. 8 800 26533, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre (toliau - „Organizatorius“). Vartotojų žaidimas organizuojamas pagal šias taisykles (toliau - „Taisyklės“). Organizatorius turi teisę pildyti ar keisti šias Taisykles iš anksto apie tai viešai pranešdamas mažiausiai prieš tris dienas iki jų pakeitimo nacionaliniame šalies dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir interneto svetainėje www.coca-cola.lt, tačiau Taisyklių pakeitimai negali pažeisti vartotojų, kurie atliko registraciją pagal Taisykles iki tokio pranešimo apie jų pakeitimą, teisių.

 2. VARTOTOJŲ ŽAIDIME DALYVAUJANTYS PRODUKTAI

  Vartotojų žaidime dalyvauja toliau nurodyti produktai:
  „Coca-Cola“, „Coca-Cola Zero“, „Coca-Cola Lime“, „Fanta Orange“, „Fanta Shokata“, „Fanta Dragonata“, „Sprite“ gėrimai 0,5 L plastikiniuose buteliuose, pažymėtuose specialia reklamine etikete ir kamšteliu (toliau – „Vartotojų žaidimo Produktas“), įsigyti Lietuvos Respublikos teritorijoje.

  Vartotojų žaidimo Produktų reklaminiai kamšteliai yra geltonos spalvos, o ant jų viršaus pateikiamas saulės simbolis bei tekstas „Võida!“ estų kalba, “Laimē! latvių kalba ir „Laimėk!“ lietuvių kalba (toliau – „Reklaminis kamštelis“). Kiekvienas Reklaminis kamštelis vidinėje pusėje turi unikalų kodą, sudarytą iš 10 skaitmenų ir raidės kombinacijos.

  Kork

  Organizatorius vartotojų žaidimui pateiks iki 2 820 000 produktų.

 3. TEISĖ DALYVAUTI VARTOTOJŲ ŽAIDIME

  Vartotojų žaidime gali dalyvauti visi 14 metų sulaukę ir vyresni fiziniai asmenys Lietuvos teritorijoje (asmenys, sulaukę 14 metų, bet jaunesni nei 18 metų gali dalyvauti ir atsiimti prizus tik su tėvų rašytiniu sutikimu ar dalyvaujant tėvams). Vartotojų žaidime dalyvauti negali Organizatoriaus darbuotojai, Vartotojų žaidimą aptarnaujančios reklamos agentūros darbuotojai bei kitų įmonių, kurias Organizatorius tiesiogiai ar netiesiogiai pasitelkė vartotojų žaidimo aptarnavimui, darbuotojai ir jų šeimos nariai.

 4. VARTOTOJŲ ŽAIDIMO TRUKMĖ

  Vartotojų žaidimo „VASARA 2018“ laikotarpis: 2018.07.02– 2018.08.31

  Vartotojų žaidimo Produktai bus parduodami iki 2018.08.31 arba iki kol jų bus prekyboje (Organizatorius dės pastangas, kad pateiktų pakankamą Produktų kiekį, tačiau gali būti, kad dėl didelio pirkėjų skaičiaus Vartotojų žaidimo Produktai bus išparduoti dar iki 2018.08.31.).

  Jei Vartotojų žaidimo Produktai nebus išpirkti iki 2018.08.31., jie gali būti toliau parduodami ir pasibaigus Vartotojų žaidimui, tačiau šių Produktų įsigijimas nesuteiks teisės dalyvauti Vartotojų žaidime ir pretenduoti į prizus.

  Prizai bus išlošiami kiekvieną dieną nuo 2018.07.03-2018.09.01. pagal žemiau aprašytą procedūrą.

  Unikalius kodus bus galima užregistruoti iki 2018.08.31. 23:59:59 val.

  Panaudoti laimėtus prizus galima iki jų galiojimo pabaigos.

 5. VARTOTOJŲ ŽAIDIMO TERITORIJA

  Vartotojų žaidimas rengiamas ir vykdomas Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 6. DALYVAVIMO VARTOTOJŲ ŽAIDIME TAISYKLĖS

  a) Asmuo, norintis dalyvauti Vartotojų žaidime, turi įsigyti Vartotojų žaidimo Produktų ir užregistruoti unikalų kodą, rastą po Reklaminiu kamšteliu oficialiame „Coca-Cola“ interneto svetainėje (www.coca-cola.lt).

  b) Po registracijos kiekvienas dalyvis privalo išsaugoti Reklaminį kamštelį su unikaliu kodu iki prizo išlošimo ir prizo atsiėmimo.

 7. PRIZAI

  Vartotojų žaidimo prizai (toliau - „Prizai“):

   a) 8 UAB „Baltic commerce“ (www.dovanusala.lt) 200 eurų vertės dovanų kuponai.

   b) 14 trijų dienų bilietas į „POSITIVUS FESTIVAL 2018“
   „POSITIVUS FESTIVAL“ 2018.07.20-2018.07.22 dienomis Salacgrīva mieste, Latvijoje.

   c) 11 trijų dienų bilietas į „WEEKEND FESTIVAL BALTIC 2018“
   „WEEKEND FESTIVAL BALTIC 2018“ 2018.08.16-2018.08.18 dienomis Pärnu mieste, Estijoje.

   d) 27 trijų dienų bilietas į „GRANATOS LIVE 2018“ festivalį
   „GRANATOS LIVE 2018“, kuris vyks 2018.08.03-2018.08.05 Lietuvos liaudies buities muziejuje, Rumšiškėse, Lietuvoje.

   e) 25 trijų dienų bilietas į „KARKLE 2018“ festivalį
   „KARKLE 2018“, kuris vyks 2018.08.17-2018.08.19 Lietuvoje, Klaipėdos r., Karklės kaime.

   f) 106 Forum Cinemas (www.forumcinemas.lt) vienkartiniai dovanų kuponai.

  Jei šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, Prizai į pinigus ar kitus daiktus nekeičiami. Už nepanaudotus ar neatsiimtus Prizus neatlyginama.

 1. PRIZŲ TEIKIMO IR ATSIĖMIMO PRINCIPAI

  Vartotojų žaidimo Produktų galima įsigyti mažmeninės prekybos vietose Lietuvos teritorijoje.

  Asmuo, norintis dalyvauti vartotojų žaidime, turi užregistruoti po Reklaminiu kamšteliu rastą unikalų kodą oficialioje „Coca-Cola“ interneto svetainėje www.coca-cola.lt.

  Registracijos metu dalyvis turės užpildyti formą, įrašydamas savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir Reklaminio kamštelio unikalų kodą. Dalyvių asmeninė informacija bus naudojama tik šiose Taisyklėse numatytiems tikslams, t. y., dalyvavimui ir registracijai Vartotojų žaidime, laimėtojų skelbimui ir prizų teikimui.

  Registruodamasis dalyvis prisiima visišką atsakomybę už teisingos informacijos nurodymą ir jos tikslumą (siūloma rašyti pilną dalyvio vardą ir pavardę) bei rašymo klaidas įvedant informaciją.

  Kodas užregistruotas gali būti tik kartą. Unikalaus kodo pakartotinai registruoti negalima.

  Prizų traukimas pradedamas 2018.07.03. Nuo pirmadienio iki šeštadienio, kiekvieną dieną, bus išrenkami 3 laimėtojai, o kiekvieną sekmadienį – 4 laimėtojai. Laimėtojai bus išrenkami naudojant automatinę sistemą iš visų dalyvių, suvedusių unikalų kodą konkrečią dieną prieš konkretų traukimą, tarp 00:00:00 ir 23:59:59, puslapyje www.coca-cola.lt.

  a) Kiekvieną dieną bus išrenkami: 3 laimėtojai, kurie laimės Forum Cinemas dovanų kuponą arba bilietą į vieną iš festivalių Weekend, Positivus, Granatos ir Karkle.

  b) Kiekvieną savaitę, sekmadieniais, papildomai bus išrenkamas www.dovanusala.lt dovanų kupono laimėtojas.

  Vienas dalyvis (vienas telefono numeris) gali laimėti tik vieną prizą per dieną.

  Kiekvienas nugalėtojas gaus automatinį laišką apie laimėtą prizą į elektroninį paštą, kurį jis nurodė registruodamasis.

  Laimėtojų vardai, pavardės ir Reklaminių kamštelių pirmieji trys skaitmenys/raidės iš 10 skaitmenų ir raidžių kombinacijos bus skelbiami kiekvieną dieną nuo 2018.07.03. 11:00 „Coca-Cola“ oficialioje interneto svetainėje www.coca-cola.lt.

  Prizų atsiėmimas:
  Laimėtojai prizus jų nurodytu el. paštu gaus elektroniniu būdu.

  Jei dėl kokios nors priežasties laimėtojas negautų pranešimo elektroniniu paštu su unikalia nuoroda ar negautų paties Prizo, laimėtojas per 7 dienas po laimėtojų paskelbimo oficialioje svetainėje www.coca-cola.lt dienos turi susisiekti su Organizatoriaus aptarnavimo centru rašydamas adresu cocacola@cokeweb.eu arba skambindamas telefonu Nr. 8 800 26533. Tokiu atveju laimėtojai privalo turėti galimybę pateikti Reklaminį kamštelį su unikaliu laimėjusiu kodu, kuris įrodytų laimėtojo teisę gauti Prizą. Organizatorius ar susiję asmenys turi teisę neįteikti prizo asmeniui, jei kyla pagrįstų abejonių, kad šio asmens pateiktas Reklaminis kamštelis yra neįskaitomas, perdarytas, dubliuotas, padirbtas, suklastotas, sugadintas ar bet kokiu kitu būdu pakeistas, arba jei Reklaminiai kamšteliai yra su mechaniniais arba kitokiais pažeidimais (toliau – „Kamštelių pažeidimai“).

  Vartotojų žaidimo Prizai, kurie nebus išdalinti (pvz., dėl nedidelio unikalių kodų registracijos per dieną skaičiaus) ir Prizai, kurie nebus atsiimti šių Taisyklių 8 dalyje nurodytu laikotarpiu, bus grąžinami atgal Organizatoriui.

 2. PRIVATUMAS

  Organizatorius tvarko dalyvių asmens duomenis siekiant vykdyti susitarimą su dalyviu organizuojant Vartotojų žaidimą (susisiekiant su nugalėtojais, organizuojant Prizų atsiėmimą, nagrinėjant skundus ir atliekant kitus Vartotojų žaidimo vykdymo veiksmus). Organizatorius yra pateiktų dalyvio asmens duomenų valdytojas. Asmens duomenis organizatorius gali perduoti trečiosioms šalims – partneriams, kurie padeda organizatoriui vykdyti Vartotojų žaidimą (pvz., reklamos agentūros).

  Organizatorius saugo asmens duomenis Vartotojų žaidimo vykdymo metu ir laikotarpį, kol baigiasi terminai pateikti reikalavimus ar reikšti prieštaravimus ir skundus, kaip numatyta 11 ir 12 Taisyklių dalyse. Aktyvaus nagrinėjamo skundo atveju, Organizatorius gali asmens duomenis saugoti ir ilgesnį laikotarpį, kol bus išnagrinėtas skundas.

  Remiantis taikomais teisės aktais, dalyviai turi teisės aktuose numatytas duomenų subjekto teises. Dalyviai gali kreiptis su prašymu susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis; prašyti ištaisyti, ištrinti asmens duomenis ar apriboti tvarkymą; taip pat teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu. Dalyviai taip pat gali kreiptis su prašymu įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą. Naudojantis duomenų subjekto teisėmis ir Organizatoriui priimant sprendimus dėl teisių įgyvendinimo arba atsisakymo įgyvendinti, atsižvelgiama į taikomus teisės aktus.

  Jeigu dalyvis mano, jog jo, kaip duomenų subjekto, teisės yra pažeistos, dalyvis turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

 3. ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ

  The Coca-Cola Company, Organizatorius ir jų atstovai bei atstovybės neprisiima jokios atsakomybės už spausdinimo klaidas registruojant unikalų kodą ir pateikiant asmeninę informaciją bei už Vartotojų žaidimo Produktų, įskaitant Reklaminius kamštelius, neatitikimus. Visas išlaidas, susijusias su dalyvavimu Vartotojų žaidime ir Prizų gavimu, padengia patys dalyviai, ir Organizatorius šių išlaidų neatlygina, nebent šiose Taisyklėse būtų nurodyta kitaip.

  Organizatorius ir The Coca-Cola Company neatsako už Prizo nepristatymą ar neįteikimą dėl Reklaminių kamštelių defektų.

 4. SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

  Bet kokius ir visus su Vartotojų žaidimu susijusius skundus (ypač tuos, kurie susiję su Prizų teikimo tvarka) dalyviai Organizatoriui turi pateikti raštu iki 2018.09.30. (lemiamos reikšmės turi data ant pašto antspaudo, kuri turi būti ne vėlesnė kaip 2018.09.30) šiuo adresu: Šeimyniškių 21B, LT-09200 Vilnius, Lietuva.

  Rašytiniame skunde turi būti nurodytas dalyvio vardas, pavardė, tikslus adresas ir telefono numeris (jei taikoma), taip pat išsamus skundo pagrindo paaiškinimas. Šie asmens duomenys bus tvarkomi tik skundų administravimo tikslu ir kitais tikslais naudojami nebus. Skundai, pateikti po nurodyto galutinio termino, nebus svarstomi.

  Organizatorius skundus apsvarstys per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Skundus svarstys trijų Organizatoriaus paskirtų asmenų komisija (toliau – „Komisija“). Komisija tirs dalyvių pateiktus skundus vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir taikomais teisės aktais.

  Kilus ginčui dėl dalyvavimo Vartotojų žaidime įrodymų galiojimo ar tikrumo, Komisija priima sprendimą remdamasi šiomis Taisyklėmis, Vartotojų žaidimo Reklaminio kamštelio modeliu ir informacija apie jo savybes, kuri įgalina nustatyti jo tikrumą.

  Komisijos sprendimai dėl dalyvių pateiktų skundų pateikiami raštu.

  Komisijos sprendimas dėl dalyvio pateikto skundo yra galutinis ir įpareigojantis. Komisijos sprendimas gali būti susijęs su Taisyklėmis ir (arba) Taisyklių nereguliuojamais aspektais. Tačiau tai jokiu būdu neapriboja vartotojo teisės ginti savo teises ir interesus teikiant skundus atitinkamoms vartotojų apsaugos institucijoms ar reiškiant ieškinius Lietuvos teismuose, ar kitais teisėtais būdais ginant savo teises.

  Organizatorius praneš atitinkamiems dalyviams apie Komisijos sprendimą registruotu laišku. Papildomai Organizatorius turi teisę pranešti dalyviui apie Komisijos sprendimą telefonu.

 5. KITOS SĄLYGOS

  Informacija, kuri yra pateikiama reklaminėje medžiagoje, yra pateikiama tik susipažinimo tikslu.

  Organizatorius laimėtojams nekompensuoja su Prizais susijusių papildomų išlaidų, nenurodytų šiose taisyklėse, pavyzdžiui, transporto išlaidų ar pokalbių telefonu išlaidų.

  Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai. Visais šiose Taisyklėse neaptartais klausimais Organizatorius gali priimti sprendimą vadovaudamasis įstatymais ir šiomis Taisyklėmis.

  Dalyvaudami šiame Vartotojų žaidime dalyviai sutinka laikytis ir įsipareigoja vadovautis šiomis Taisyklėmis bei Organizatoriaus sprendimais, kurie yra galutiniai visais su Vartotojų žaidimu susijusiais klausimais. Prizą dalyvis gaus tik tuo atveju, jei jis laikysis šių Taisyklių.

  Organizatorius turi teisę dėl nenumatytų esminių aplinkybių, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl nenugalimos jėgos ar masinio Taisyklių nesilaikymo, vienašališkai nutraukti Vartotojų žaidimą bet kuriame jo etape, paskelbdamas apie tai pagal šių Taisyklių 1 straipsnio nuostatas.

  Dalyviai gali gauti daugiau informacijos apie Vartotojų žaidimą paskambinę telefonu Nr. 8 800 26533 arba apsilankę interneto svetainėje www.coca-cola.lt. Visas Taisyklių tekstas skelbiamas interneto svetainėje www.coca-cola.lt.

Naudojimosi sąlygos

 1. Naudodamiesi mūsų tinklapiu jūs sutinkate su šiomis nuostatomis
  Prisijungimas prie šios svetainės ir naudojimasis yra susijęs su išvardytomis naudojimosi sąlygomis bei visais galiojančiais teisės aktais ir nuostatomis. Prisijungdami prie šios svetainės ir ja naudodamiesi jūs be jokių išlygų ar apribojimų sutinkate su visomis naudojimosi sąlygomis. Jūs taip pat pripažįstate, kad bet kokie kiti susitarimai tarp jūsų ir Coca Cola bendrovės yra antriniai šio susitarimo atžvilgiu. Jei jūs nesutinkate ir nepripažįstate be jokių išlygų ar apribojimų šių naudojimo sąlygų, prašome palikti šią svetainę.

 2. Turinio nuosavybė
  Interneto svetainės ir viso jos turinio, įskaitant, tačiau vien tik tuo neapsiribojant, visus publikuojamus tekstus ir iliustracijas ("Turinys"), autorinių teisių savininkė yra Coca Cola bendrovė ir kiti, kuriems taip pat gali priklausyti nurodytos autorinės teisės, jei nėra nustatyta kitaip. Bet koks turinys, kuris susijęs su prekės ženklu, logotipu arba paslaugų ženklu yra taip pat registruotas arba neregistruotas Coca Cola bendrovės ar kitų prekės ženklas. Jums draudžiama naudoti svetainės turinį kitaip, nei nurodyta šiose naudojimosi nuostatose, nebent jūs turite raštu patvirtintą turinio savininko leidimą. Taip pat įspėjame, kad Coca Cola bendrovė atkakliai gins savo intelektualios nuosavybės teises ir sieks teisingumo visomis įmanomomis teisinėmis priemonėmis, įskaitant, jei to prireiktų, ir reikalavimą dėl baudžiamosios bylos kėlimo.

 3. Interneto svetainės naudojimas
  Coca Cola jums suteikia teisę naudoti šią interneto svetainę tokia tvarka: be Coca Cola raštu patvirtinto sutikimo interneto svetainėje esančią medžiagą jums draudžiama platinti, keisti, kopijuoti, transliuoti, reprodukuoti, publikuoti, licencijuoti, naudoti atliekant išvestinius darbus, perduoti, parduoti arba naudoti kitais tikslais; jums draudžiama naudoti interneto svetainę bet kokios antiįstatymiškos, grėsmingos, melagingos, klaidinančios, užgaulios, su persekiojimu susijusios, šmeižikiškos, įžeidžiančios, vulgarios, nešvankios, skandalingos, nesantaiką kurstančios, pornografinės ar šventvagiškos informacijos siuntimo ar perdavimo tikslais. Taip pat draudžiama siųsti ar perduoti bet kokią medžiagą, kuri galėtų tapti kriminaliniu nusikaltimu įvardijamos veikos paskatinimu, užtrauktų civilinę atsakomybę arba kokiu nors kitu būdu pažeistų įstatymus. Coca Cola bendrovė visapusiškai bendradarbiaus su visomis teisėsaugos institucijomis ar teismais, kurie kreiptųsi į Coca Cola bendrovę prašydami atskleisti kiekvieno asmens, siuntusio arba perdavusio tokią informaciją arba medžiagą tapatybę; ir jums draudžiama naudoti šią interneto svetainę reklamuojant ar vykdant bet kokio pobūdžio komercinį persekiojimą.The same as above.

 4. Pranešimas dėl privatumo taikomas Asmens duomenims, tvarkomiems atsižvelgiant į www.coa-cola.lt.
  Bet kokią elektroniniu arba kitu būdu patenkančią į tinklapį privačią informaciją apie asmenį (pavyzdžiui, jūsų vardas, adresas, telefono numeris arba elektroninio pašto adresas) naudos tik Coca Cola bendrovė, laikydamasi visų Pranešimas dėl privatumo nuostatuose įvardytų reikalavimų. Bet kuri kita jūsų atsiųsta į tinklapį medžiaga, tokia kaip klausimai, komentarai, pasiūlymai ar pan. bus traktuojama kaip nekonfidenciali ir nesaistoma nuosavybės teisėmis.

 5. Garantinių įsipareigojimų paneigimas
  VISAS INTERNETO SVETAINĖS TURINYS GALI BŪTI KEIČIAMAS IR PATEIKIAMAS JUMS "TOKS, KOKS YRA”, BE JOKIŲ IŠSAKYTŲ AR NUMANOMŲ GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ, ĮSKAITANT, TAČIAU VIEN TIK TUO NEAPSIRIBOJANT, IR NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL PERKAMUMO, TIKSLINGUMO AR ĮSTATYMŲ NEATITIKIMO. Prašome įsidėmėti, kad kai kurios jurisdikcijos nepripažįsta numanomų garantinių įsipareigojimų paneigimo, taigi keletas aukščiau išvardytų išskyrimų nebus jums taikomi. Neapribodama aukščiau išvardytų dalykų Coca Cola kompanija nesiekia apsidrausti ar patvirtinti, kad naudodamiesi kokiu nors tinklapio turiniu nepažeisite kokios nors trečios šalies teisių ir neprisiima atsakomybės dėl publikuojamo turinio tikslumo, išsamumo ar jo atnaujinimo. Be to, jei kalbama apie kokias nors diskusijas, pašnekesius, susirašinėjimą, persiuntimą, skelbimų lentas ir panašius dalykus, kurie gali būti skelbiami tinklapyje, Coca Cola bendrovė neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų dėl kokios nors šiose tinklapio dalyse publikuojamos antiįstatymiškos, grėsmingos, melagingos, klaidinančios, užgaulios, su persekiojimu susijusios, šmeižikiškos, įžeidžiančios, vulgarios, nešvankios, skandalingos, nesantaiką kurstančios, pornografinės ar šventvagiškos informacijos, kuri galėtų tapti kriminaliniu nusikaltimu, įvardijamos veikos paskatinimu, užtrauktų civilinę atsakomybę arba kokiu nors kitu būdu pažeistų įstatymus.

 1. Išlygos dėl atsakomybės
  VISĄ ATSAKOMYBĘ UŽ ŠIO TINKLAPIO NAUDOJIMĄ PRISIIMATE JŪS PATYS. NEI COCA COLA KOMPANIJA, NEI KOKIA NORS JOS DUKTERINĖ BENDROVĖ, FILIALAS, JOS TARNAUTOJAI AR DIREKTORIAI, NĖ VIENAS IŠ BENDROVĖS AGENTŲ AR KOKIA NORS TREČIA ŠALIS, KURI DALYVAVO TINKLAPĮ KURIANT, SUDARANT AR PRISTATANT NĖRA ATSAKINGA UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, BAUDŽIAMUOSIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUS, IŠPLAUKIANČIUS AR KITUS NUOSTOLIUS, KYLANČIUS AR KOKIU NORS BŪDU SUSIJUSIUS SU ŠIO TINKLAPIO NAUDOJIMU AR JAME SKELBIAMA INFORMACIJA, JEI TAI NĖRA PATVIRTINTA SUTARTIMI, DELIKTU, GRIEŽTA ATSAKOMYBE AR KOKIU NORS KITU BŪDU, NET JEI YRA ĮSPĖJAMA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ. Prašome įsidėmėti, kad kai kurios jurisdikcijos nepripažįsta neabejotinų nuostolių neįtraukimo, taigi kelios iš aukščiau išvardytų išlygų jums nebus taikomos.

 2. Nuorodos į trečios šalies tinklapius
  Interneto svetainėje gali būti skelbiamos nuorodos į kitus tinklapius, kurie priklauso ir yra administruojami ne Coca Cola kompanijos. Šios nuorodos yra publikuojamos tik jūsų patogumui. Coca Cola bendrovė nekontroliuoja ir neatsako už šių svetainių saugumą ir su jomis susijusius konfidencialumo įsipareigojimus. Neapribodama aukščiau išvardytų dalykų Coca Cola, iš esmės atsiriboja nuo kokios nors atsakomybės už šiuos tinklapius, jei: jie pažeidžia kurios nors trečiosios šalies intelektualios nuosavybės teises; juose skelbiama informacija yra netiksli, neišsami ar klaidinanti; jie nesusiję su sklandžiu prekybiniu procesu ir neatitinka konkretaus tikslo; neužtikrinamas pakankamas saugumas; tinklapiai užkrėsti virusais, o juose patalpinta medžiaga gali pakenkti jūsų kompiuteriams; ir jei jie yra šmeižikiški ar įžeidžiantys. Coca Cola negali nei patvirtinti šių interneto svetainių turinio, nei atsakyti už jose pristatomas prekes ar paslaugas. Jei jūs norėsite sukurti nuorodą į šias ar į mūsų interneto svetainę, tai galite daryti tik savo paties rizika ir jums nereikalingas Coca Cola kompanijos leidimas.

 3. Eksporto kontrolė
  Šiame tinklapyje esanti programinė įranga ir kita medžiaga yra reglamentuojama Jungtinių Amerikos Valstijų eksporto įstatymų. JAV eksporto kontrolės įstatymai draudžia eksportuoti tam tikrus techninius duomenis ir programinę įrangą į tam tikras teritorijas. Iš šio tinklapio jūs negalėsite atsisiųsti programinės įrangos arba ją eksportuoti: į Kubą, Iraką, Libiją, Šiaurės Korėją, Iraną, Sudaną, Siriją arba į kitą valstybę (arba jei jūs esate šios valstybės pilietis ar gyventojas), kuriai Jungtinės Amerikos Valstijos yra paskelbusios ekonominį embargą; jūs taip pat negalėsite siųsti minėtos programinės įrangos tiems, kurie yra įtraukti į Jungtinių Valstijų Finansų departamento sudarytą specialų sąrašą arba įrašyti į JAV Ekonomikos departamento draudžiamų sandėrių registrą. Coca Cola bendrovė neautorizuoja jos svetainėje esančios programinės įrangos ar medžiagos siuntimo arba eksporto į visas Jungtinių Valstijų eksporto įstatymų uždraustas jurisdikcijas.

 4. Nuostatų pakeitimas
  Coca Cola bendrovė periodiškai ir be jokio išankstinio įspėjimo gali peržiūrėti šiuos naudojimo nuostatus ir juos atnaujinti. Jūs taip pat esate juridiškai susaistytas su visais padarytais pakeitimais ir periodiškai turite apsilankyti tame puslapyje, kuriame jie publikuojami, bei peržiūrėti visus pakeitimus.

 5. Įstatymai ir jurisdikcija
  Šie interneto svetainės naudojimo nuostatai ir jūsų prisijungimas yra reglamentuojami Džordžijos valstijos (JAV) įstatymų, neatsižvelgiant į jokius vėlesnius teisės aktų pakeitimus. Visuotinės jurisdikcijos teismo rūmai, kurių buveinė yra Fultono administraciniame padalinyje, Džordžijoje, JAV, turi išskirtines teises nagrinėti betkokius ginčus, susijusius su šio tinklapio naudojimo nuostatais, ir/arba tokius ginčus, kurių esmę sudaro šis dokumentas, ir/arba tai susiję su mūsų tinklapio naudojimu.

Pranešimas dėl privatumo

Bendroji dalis

Coca-Cola bendrovė gerbia kiekvieno apsilankiusio bendrovės interneto svetainėje asmens privatumą. Konfidencialumo nuostatuose yra įvardyta, kokią informaciją Coca-Cola bendrovė gali kaupti ir kaip ją naudoti.

Asmeniniai duomenys

Coca-Cola bendrovė pasinaudodama savo interneto svetaine nekaups jokios Jūsų asmenį identifikuojančios informacijos (pvz., vardo, adreso, telefono numerio ar elektroninio pašto adreso ("asmeniniai duomenys"), jei Jūs patys savo valia jos nepateiksite. Jei nenorite, kad Jūsų asmeniniai duomenys mums būtų žinomi, prašome jų mums neteikti.

Jei Jūs atskleidžiate savo asmeninius duomenis, mes, jei nėra nurodyta kitaip, galime jais naudotis šia tvarka: galime juos išsaugoti ir naudoti siekdami geriau suprasti Jūsų poreikius ir pagerinti savo gaminių bei teikiamų paslaugų kokybę; mes (arba kiti tretieji asmenys, kurie mūsų vardu vykdo reklamines akcijas) galime naudoti šią informaciją tam, kad su Jumis susisiektume; ir/arba mes galime trečiosioms šalims teikti bendro pobūdžio, nesusijusią su konkrečiu asmeniu, informaciją apie savo interneto tinklalapių lankytojus ar naudotojus. Mes neketiname Jūsų asmeninių duomenų parduoti, nuomoti ar perleisti trečiosioms šalims.

Tėvai turi žinoti, kad Coca-Cola bendrovės konfidencialumo nuostatai reglamentuoja asmeninių duomenų naudojimą, tačiau ta informacija, kurią savo laisva valia pašnekesių portaluose, susirašinėdami elektroniniu paštu, publikuodami savo skelbimus ar pan. pateikia vaikai ar kiti asmenys, gali pasinaudoti kitos trečiosios šalys ir siuntinėti nepageidaujamus elektroninius laiškus. Coca-Cola bendrovė pataria visiems tėvams paaiškinti savo vaikams apie saugų ir atsakingą asmeninių duomenų naudojimą naudojantis internetu.

Speciali pastaba tėvams

Interneto svetainė, prie kurios Jūs prisijungėte, yra viena iš bendrųjų Coca-Cola bendrovės svetainių. Periodiškai tam tikros interneto svetainės bus reglamentuojamos specialių konfidencialumo nuostatų , o ne bendrųjų konfidencialumo nuostatų, kuriuose gali būti įrašyti kitokie su vaikais bei privatumu susiję teiginiai.

Vaikai

Coca-Cola bendrovė neketina kaupti duomenų apie jaunesnius nei trylikos metų amžiaus asmenis. Tais atvejais, kai bus tinkama, bendrovė specialiai įspės vaikus nepateikinėti tokios informacijos savo tinklalapiuose ir/arba stengsis gauti tėvų sutikimą. Tėvai turi žinoti, kad Coca-Cola bendrovės konfidencialumo nuostatai reglamentuoja asmeninių duomenų naudojimą, tačiau ta informacija, kurią savo laisva valia pašnekesių portaluose, susirašinėdami elektroniniu paštu, publikuodami savo skelbimus ar pan. pateikia vaikai ar kiti asmenys, gali pasinaudoti kitos trečiosios šalys ir siuntinėti nepageidaujamus elektroninius laiškus. Coca-Cola bendrovė pataria visiems tėvams paaiškinti savo vaikams apie saugų ir atsakingą asmeninių duomenų naudojimą naudojantis internetu.

Automatiškai gaunama papildoma informacija

Kai kuriais atvejais, kai Jūs prisijungiate prie interneto svetainės, mes automatiškai (t. y. be registracijos) gauname techninę informaciją, kuri nėra asmenį identifikuojanti informacija. Pavyzdžiui, tai gali būti Jūsų naudojamos interneto naršyklės ar kompiuterio operacinės sistemos tipas, tinklalapio, iš kurio Jūs patekote į mūsų svetainę domeno vardas.

Informacija, kuri automatiškai patenka į Jūsų kompiuterius - slapukai (cookies).

Kai Jūs peržiūrinėjate vieną iš mūsų interneto svetainių, mes galime Jūsų kompiuteryje išsaugoti šiek tiek informacijos. Ši informacija pateks į Jūsų kompiuterį slapukų arba panašių bylų pavidalu. Jie daugeliu atvejų mums padės. Pavyzdžiui, slapukai padeda mums pritaikyti interneto svetainę taip, kad ji geriau patenkintų Jūsų interesus bei poreikius. Daugelis interneto naršyklių turi galimybę ištrinti slapukus iš Jūsų kompiuterio atminties, užblokuoti jiems kelią ar įspėti apie juos prieš išsaugojimą. Prašome perskaityti Jūsų naršyklės aprašymą ar pasinaudoti pagalbos komandomis, jei norite apie šias funkcijas gauti daugiau informacijos.

Slapukų (Cookies) taisyklės.

Bendrovė „Coca-Cola“ įdės slapukus (angl. cookies) į Jūsų kompiuterį, kad Jums būtų patogiau naudotis mūsų interneto svetainėmis, nebent jūs juos išjungsite (skaityti toliau).

Laikydamiesi naujai priimtų ES teisės aktų, privalome Jums pranešti, kaip naudojame slapukus. Parengėme šį tekstą norėdami tai paaiškinti.

Manome, kad svarbu apsaugoti Jūsų privatumą ir atvirai kalbėti apie tai, kaip naudojame Jūsų duomenis. Šio teksto tikslas ‒ Jus informuoti ir padėti Jums maloniai naudotis mūsų interneto svetainėmis.

Kas yra slapukai?

Paprastai aiškinant, slapukas ‒ mažutė tekstinė rinkmena, kurią sudaro duomenų dalys, išsaugomos Jums apsilankius interneto svetainėje. Jo tikslas ‒ padėti interneto svetainėms prisiminti Jūsų veiksmus praeityje. Duomenys gali būti kaupiami, Jums paspaudus ant konkrečios nuorodos ar puslapių, prisijungus prie savo profilio ar skaičius puslapius svetainėje prieš kelis mėnesius ar net metus.

Slapukai gali būti skirtingų tipų ir be jų interneto svetainės negalėtų veikti taip, kaip esate įpratę.

Pavyzdžiui, nenaudojant slapuko, patvirtinančio jūsų prisijungimą, tinklapis nežinotų, jog reikia rodyti jūsų profilį. Arba tinklapis kas kartą pateiktų jums pranešimą “atsiprašome, jūs privalote prisijungti”, kadangi neprisimintų, kas jūs esate.

Bendrovės „Coca-Cola“ interneto svetainėse naudojami tam tikri slapukai, užtikrinantys vartotojams geriausią įmanomą naudojimo patirtį, bei tinklapio veikimo efektyvumą (įskaitant ir vartotojo įgalinimą naršyti iš puslapio į puslapį). Naudojame tik slapukus, kurie, mūsų manymu, yra būtini ir naudingi.

Laikydamiesi naujųjų teisės aktų, parengėme detalų šioje svetainėje naudojamų slapukų aprašymą, kad patys galėtumėte nuspręsti, ar Jus tai tenkina, ar verčiau panaikinti esančius slapukus, ar net visai išjungti slapukų naudojimą mūsų svetainėse

Kokios rūšies slapukai naudojami bendrovės „Coca-Cola“ svetainėse?

1. Griežtai būtini slapukai

Tai ‒ esminiai slapukai, leidžiantys naršyti svetainėje ir naudotis jos galimybėmis, pavyzdžiui įeiti į apsaugotas svetainės dalis. Be jų, prisijungimas, bei registracija neleidžiami. Šie slapukai nerenka jokios informacijos apie Jus, kuri galėtų būti naudojama rinkodaros tikslais arba siekiant įsiminti, kur Jūs lankėtės internete.

2. Veiklos slapukai

Šio tipo slapukai renka informaciją apie tai, kaip Jūs naudojatės svetaine, pavyzdžiui, kokius puslapius dažniausiai lankote ir ar gaunate klaidos pranešimų. Jie nerenka Jus identifikuojančios informacijos; visa informacija yra anoniminė. Slapukų išimtinė paskirtis ‒ pagerinti svetainės darbą.

3. Funkciniai slapukai

Šios rūšies slapukai prisimena Jūsų pasirinkimus (tokius, kaip pageidaujama kalba, jūsų vartotojo vardas, ar regionas, kuriame randatės) ir suteikia asmeninių bruožų. Jie gali prisiminti Jūsų atliktus pakeitimus svetainėje, pavyzdžiui teksto šriftai, jų dydis ir kitos svetainės dalys, kurias galite individualizuoti. Jie taip pat gali jums suteikti paslaugas, kurių reikalaujate, tokias, kaip video peržiūra ar komentaro rašymas bloge. Jų renkamą informaciją galima paversti anonimine. Šios rūšies slapukai negali atsekti, kokiose kitose svetainėse Jūs lankotės.

4. Tiksliniai slapukai

Šios rūšies slapukai parenka Jums aktualias ar Jūsų pomėgius atitinkančias reklamas ar pranešimus. Tačiau, kaip bus paaiškinta žemiau, mes nenaudosime slapukų, siekdami reklamuoti jums prekes ar paslaugas. Kartais tiksliniai slapukai siejami su kitomis svetainėmis, pavyzdžiui, Facebook, jeigu sutikote tose kitose svetainėse naudoti jų slapukus, pavyzdžiui paspaudę “Patinka” viename iš puslapių.

Šių keturių kategorijų slapukai dar skirstomi į laikinus (sesijos slapukus) ar ilgiau gyvuojančius slapukus (vadinamuosius išliekančius slapukus).

 • Sesijos slapukai sieja tiktai per vieną sesiją atliktus Jūsų veiksmus. Sesija prasideda atsidarius interneto svetainės puslapį ir baigiasi jį uždarius. Tuomet slapukas sunaikinamas visiems laikams.
 • Išliekantys slapukai yra tie, kurie išlieka Jūsų telefone ar kompiuteryje tam tikrą laiką. Jie įsijungia automatiškai, Jums apsilankius tam tikroje svetainėje.

Slapukai dar gali skirtis vieni nuo kitų, ar jie yra “pirmojo asmens slapukai”, ar “trečiojo asmens slapukai”. Pirmojo asmens slapukus nustato Jūsų lankoma „Coca-Cola“ svetainė, o trečiojo asmens slapukus nustato kažkas kitas. „Coca-Cola“ priima tik prekinio ženklo patvirtintus trečiojo asmens slapukus.

 

Slapukų skirstymas į kategorijas “Coca-Cola” svetainėse

1. Griežtai būtini slapukai

Bendrovė „Coca-Cola“ naudoja griežtai būtinus slapukus siekdama:

· Prisiminti tam tikrus duomenis, tokius kaip informacija, kurią įvedate, kai naršote tinklapyje

· Užtikrinti, kad Jūs prisijungiate prie reikiamos paslaugos mūsų svetainėje, kai atliekame pakeitimus svetainės darbe.

 

Slapukai, kuriuos bendrovė „Coca-Cola“ priskyrė griežtai būtinų slapukų kategorijai, NEBUS naudojami:

· Rinkti informacijai, kuri galėtų būti panaudota reklamuoti Jums prekes ar paslaugas;

· Prisiminti Jūsų pasirinkimams ar vartotojo vardui Jūsų esamai sesijai pasibaigus.

Laikoma, kad lankydamiesi mūsų svetainėje Jūs sutinkate su griežtai būtinų slapukų naudojimu.
Jei išjungsite šiuos slapukus, mes negalėsime užtikrinti Jūsų saugumo ar prognozuoti mūsų svetainės veikimo.

Toliau pateikiamas bendrovės Coca-Cola sukurtų slapukų svetainėse, priskiriamų griežtai būtinų slapukų kategorijai, sąrašas.

Slapuko pavadinimas

Slapuko rūšis

Slapuko galiojimas

Kategorija

Naudojimas

ASP.NET_Sessionid

Sesijos slapukas

Išnyksta uždarius naršyklę

Žema arba jokios

Šis slapukas atpažįsta jūsų unikalią naršymo tinklalapyje sesiją.

WT_FPC

Išliekantis slapukas

10 metų

Vidutinė

Šis slapukas renka duomenis apie web tendencijas ir yra naudojamas palaikyti sesiją bei identifikuoti vartotoją.

__utma

Išliekantis slapukas

2 metai

Vidutinė

Google Analytics: Renka informaciją, kaip lankytojai naudoja tinklapį. Slapukai surenka informaciją anonimine forma, įskaitant ir tinklapio lankytojų skaičių, iš kur lankytojai atėjo bei kokiuose puslapiuose apsilankė.

__utmb

Išliekantis slapukas

30 minučių

Vidutinė

Žr. aukščiau.

__utmc

Sesijos slapukas

Išnyksta uždarius naršyklę

Žema arba jokios

Žr. aukščiau.

__utmz

Išliekantis slapukas

6 mėnesiai

Vidutinė

Žr. aukščiau.

Veiklos slapukai

Bendrovė „Coca-Cola“ naudoja veiklos slapukus siekdama:

· Pateikti statistiką apie savo svetainės naudojimą;

· Patobulinti svetainę, atsižvelgus į atsirandančias klaidas;

· Patikrinti skirtingus mūsų svetainės apipavidalinimus.

Slapukai, kuriuos bendrovė „Coca-Cola“ priskyrė veiklos slapukų kategorijai, NEBUS naudojami:

· Prisiminti Jūsų pasirinkimams ar vartotojo vardui Jūsų esamai sesijai pasibaigus.

Kai kuriuos šių slapukų mūsų vardu tvarko kitos kompanijos, tačiau mes neleidžiame tokioms kompanijoms naudoti slapukų jokiems kitiems tikslams, išskyrus anksčiau išvardytuosius.

Laikoma, kad lankydamiesi mūsų svetainėje Jūs sutinkate su veiklos slapukų naudojimu. Jei juos išjungsite, negalėsime garantuoti sklandaus mūsų svetainės veikimo.

Toliau pateikiamas sąrašas trečiojo asmens slapukų, priskirtų veiklos slapukų kategorijai.

Slapuko pavadinimas

Slapuko rūšis

Slapuko galiojimas

Kategorija

Naudojimas

_utma

Išliekantis slapukas

2 metai

Potenciali

Google Analytics: Šie slapukai naudojami siekiant surinkti informaciją apie tinklapio lankytojų naršymo ypatumus. Naudojame šią informaciją, kuriant ataskaitas ir siekiant pagerinti tinklapį. Slapukai surenka informaciją anonimine forma, įskaitant ir tinklapio lankytojų skaičių, iš kur lankytojai atėjo bei kokiuose puslapiuose apsilankė.

_utmb

Išliekantis slapukas

30 minučių

Potenciali

Žr. aukščiau.

_utmc

Sesijos slapukas

 

Vidutinė

Žr. aukščiau.

_utmz

Išliekantis slapukas

6 mėnesiai

Potenciali

Žr. aukščiau.

uuid

Išliekantis slapukas

4 metai

Potenciali

Naudojama sekti jus, ką jūs naršote ir kur spaudžiate naršydami po tinklapius internete. Laikui bėgant, puslapiai, kaip xgraph.net, gali sudaryti jūsų internetinį profilį, kuriame dažniausiai atsispindi jūsų lankomi tinklapiai, paieškos, pirkiniai ir kiti veiksmai.

uvc

Išliekantis slapukas

1 diena, 9 valandos

Potenciali

Šiuos slapukus įtraukia trečiųjų šalių tiekėjas.  Leiskite naudoti šiuos slapukus, kad galėtumėte dalintis turiniu socialiniuose tinkluose ir elektroniniu paštu.

di

Išliekantis slapukas

2  metai

Potenciali

Žr. aukščiau.

dt

Išliekantis slapukas

30 dienų, 9 valandų

Potenciali

Žr. aukščiau.

loc

Išliekantis slapukas

2 mėnesiai, 28 dienos

Potenciali

Žr. aukščiau.

psc

Išliekantis slapukas

2 metai

Potenciali

Žr. aukščiau.

uid

Išliekantis slapukas

2 metai

Potenciali

Žr. aukščiau.

uit

Išliekantis slapukas

1 diena, 9 valandos

Potenciali

Žr. aukščiau.

uvc

Išliekantis slapukas

2 metai

Potenciali

Žr. aukščiau.

xtc

Išliekantis slapukas

2 metai

Potenciali

Žr. aukščiau.

CokeURLsession

Sesijos slapukas

 

Vidutinė

Šis slapukas atpažįsta jūsų unikalią sesiją viso naršymo po tinklapį metu.

X-Mapping-fjhppofk

Sesijos slapukas

 

Vidutinė

Naudojamas apkrovos balansavimui, t.y. prijungia lankytoją prie tam tikro serverio, kuris tiekia turinį.

JSESSIONID

Sesijos slapukas

 

Vidutinė

Šis slapukas atpažįsta jūsų unikalią sesiją viso naršymo po tinklapį metu.

mc

Išliekantis slapukas

5 metai

Potenciali

Sekimo slapukų programa, kuri taip pat gali parodyti reklamas iššokančiuose languose (pop-up).

ACOOKIE

Išliekantis slapukas

3 metai, 290 dienų

Potenciali

 

BID

Išliekantis slapukas

25 metai, 10 mėnesių

Potenciali

Slapukai atpažįsta jus, kaip ticketmaster.co.uk vartotoją. Slapukai taupo jūsų laiką išsaugodami jūsų kontaktinius duomenis.

BRAND

Sesijos slapukas

 

Vidutinė

Žr. aukščiau.

NDMA

Sesijos slapukas

 

Vidutinė

Žr. aukščiau.

SID

Sesijos slapukas

 

Vidutinė

Žr. aukščiau.

CFCLIENT_BDACMS

Išliekantis slapukas

30 metų

Potenciali

Nežinoma.

CFGLOBALS

Išliekantis slapukas

30 metų

Potenciali

Nežinoma.

CFID

Išliekantis slapukas

30 metų

Potenciali

Nežinoma.

CFTOKEN

Išliekantis slapukas

30 metų

Potenciali

Nežinoma.

ASPSESSIONIDACRBCQRR

Sesijos slapukas

 

Vidutinė

Šis slapukas atpažįsta jūsų unikalią sesiją viso naršymo po tinklapį metu.

icl_current_language

Išliekantis slapukas

1 diena, 9 valandos

Potenciali

Naudojamas išsaugoti jūsų naršymo kalbos pasirinkimą, kad jums nereikėtų kas kartą keitalioti kalbos nustatymų.

2f73a5bbb927ec872d678cc9cfe7ffd0

Sesijos slapukas

 

Vidutinė

 

PHPSESSID

Sesijos slapuas

 

Vidutinė

Šis slapukas atpažįsta jūsų unikalią sesiją viso naršymo po tinklapį metu.

CMPS

Sesijos slapukas

 

Vidutinė

Gali būti naudojami siekiant individualizuoti ir pagerinti vartotojo naršymo patirtį, taupyti laiką.

_canary

Išliekantis slapukas

5 mėnesiai, 3 savaitės

Potenciali

Twitter gauna prisijungimų duomenis iš apsilankymų svetainėse, kurios naudoja mūsų socialinius priedėlius (social widgets), tokius kaip mūsų “Tweet” ir “Follow” mygtukai. Šie duomenys gali apimti informaciją, tokią kaip IP adresai, naršyklės tipas, lankyti tinklapiai, slapukai ir kiti veiksmai, plačiau aptarti šiose privatumo nuostatose: https://twitter.com/privacy.

VISITOR_INFO1_LIVE

Išliekantis slapukas

7 mėnesiai, 3 savaitės

Potenciali

Kartais mes naudojame YouTube, kad įkelti video turinį. Lankydamiesi mūsų tinklapyje, kuriame patalpintas YouTube vaizdo įrašas, YouTube sukuria mažiausiai 3 slapukus: VISITOR_INFO1_LIVE, use_hitbox, ir PREF. Mūsų tinklapiuose talpinami vaizdo įrašai iš YouTube. To pasekoje, lankydamiesi viename iš puslapių, galite susidurti su slapukais iš YouTube, kurių mes nekontroliuojame. Daugiau informacijos apie YouTube slapukus rasite čia: www.google.com/policies/

 

3. Funkciniai slapukai

Bendrovė „Coca-Cola“ naudoja funkcinius slapukus siekdama:

· Prisiminti Jūsų pasirinktus nustatymus, tokius kaip pageidaujama kalba, išplanavimas, šrifto dydis, spalvos ir kiti nustatymai;

· Prisiminti, ar mes jau prašėme jūsų užpildyti apklausą;

· Parodyti jums, kada esate prisijungęs tinklapyje (jei aktualu);

· Dalytis informacija su savo partneriais, teikiančiais paslaugas svetainėje. Informacija, kuria dalijamės, yra naudojamai išskirtinai paslaugai, prekei ar funkcijai teikti ir jokiam kitam tikslui.

Slapukai, kuriuos bendrovė „Coca-Cola“ priskyrė funkcinių slapukų kategorijai, nebus naudojami:

· Nukreipti jus į reklamas mūsų ar kitose svetainėse.

Kai kuriuos šių slapukų mūsų vardu tvarko tretieji asmenys – tokiu atveju mes neleidžiame trečiajam asmeniui naudoti slapukų jokiems kitiems tikslams išskyrus anksčiau išvardytuosius.

Jūs galite nuspręsti, ar šie slapukai gali būti naudojami, tačiau juos išjungus, tai gali reikšti, kad mes ne visuomet galėsime Jums suteikti kai kurias paslaugas. Taip pat įmanoma, kad juos išjungus, mes negalėsime prisiminti, kad Jūs nepageidavote tam tikros paslaugos.

4. Tiksliniai slapukai

Nepaisant to, jog mes kartais naudojame tikslinius slapukus, mes nenaudojame jokių reklaminių slapukų.

 

Bendrovė “Coca-Cola” naudoja tikslinius slapukus siekdama:

 • Prisijungti prie socialinių tinklų, tokių kaip Facebook. Tada jie gali panaudoti surinktą informaciją reklaminiais tikslais.

Jūs galite nuspręsti, ar šie slapukai gali būti naudojami, tačiau juos išjungus, tai gali reikšti, kad mes ne visuomet galėsime Jums suteikti kai kurias paslaugas. Visi šie slapukai yra administruojami kitų kompanijų, taigi jūs taip pat galite naudoti jų įrankius, kad išjungti slapukus.

 

Slapukų naikinimas

Jei nusprendžiate, kad Jūs nepageidaujate slapukų naudojimo šioje svetainėje, Jūs galite juos lengvai pašalinti iš  Jūsų naršyklėje esančio slapukų aplanko.  Jūs taipogi galite pasirinkti nustatymus savo naršyklėje, kurie blokuotų slapukus arba siųstų įspėjimą prieš išsaugant slapuką Jūsų kompiuteryje.

Kadangi egzistuoja daugybė skirtingų naršyklių, mes nepateikiame instrukcijų visoms naršyklėms, bet galite apsilankyti All About Cookies, kur rasite daugiau informacijos.

Jei naudojate naršyklę Windows Explorer, atlikite šiuos veiksmus:

· Atsidarykite naršyklę Windows Explorer

· Pasirinkite "Search” (“Ieškoti”) mygtuką įrankių juostoje

· Paieškos laukelyje įveskite žodį “cookie” (slapukas) “Folders and Files” (“Aplankų ir failų“) paieškoje

· Pasirinkite "My Computer” (“Mano kompiuteris”) "Look In" ("Žiūrėti") išsiskleidusioje meniu

· Paspauskite “Search Now” (“Ieškoti dabar”) mygtuką

· Pasirinkite ir atsidarykite rastus aplankus

· Paspauskite, siekiant pažymėti norimą slapuko failą

· Paspaukite “Delete” ("Trinti") mygtuką, norėdami ištrinti konkretų slapuko failą.

Jei nenaudojate naršyklės Windows Explorer, paspauskite "Help“ („Pagalba")  savo „Start“ („Pradžios“) meniu ir ieškokite „slapukų", kur galėtumėte rasti informacijos kaip surasti slapukų aplanką.

Tai padarius, Jūs galbūt nebegalėsite naudotis kai kuriomis paslaugomis mūsų svetainėje, arba kitose svetainėse.

 

Jeigu turite kokių nors klausimų apie tai, kaip mes naudojame slapukus, prašome susisiekti su mumis el. paštu ccgb_cic_team@coca-cola.com.

Google Analytics

Bendrovės “Coca-Cola” tinklapiai naudoja Google Analytics, interneto duomenų analizės paslaugą, kurią suteikia trečioji šalis (“Google”). Google įdiegia slapukus, aprašytus aukščiau esančiose lentelėse, siekdama pagelbėti mums analizuojant šio tinklapio naudojimą. Šių slapukų surinkta informacija, susijusi su šio tinklapio naudojimu, jūsų naršyklės bus perduota ir saugoma bendrovės Google, jos serveriuose Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse. Google naudos šią informaciją mūsų vardu, kad galėtų įvertinti, kaip jūs naudojote mūsų tinklapį, taip pat užpildyti tinklapio aktyvumo ataskaitas ir suteikti mums kitų paslaugų, susijusių su tinklapio aktyvumu bei interneto naudojimu. IP adresai, kuriuos išsaugos Google, nebus niekaip susieti su kita Google saugoma informacija. Jūs galite išjungti ar užblokuoti Google slapukus, pasirinkdami tam tikrus nustatymus savo naršyklėje. Jeigu nuspręsite tai padaryti, jūs galite prarasti galimybę visokeriopai naudotis visomis šio tinklapio galimybėmis. Galite parsisiųsti ir įdiegti Google Analytics slapukų išjungimo priedėlį čia: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

IP adresai

IP adresas yra numeris, kurio pagalba yra atpažįstamas kompiuteris ar kitas įrenginys, naudojamas prisijungiant prie interneto. Dažniausiai, serveris automatiškai surenka IP adresus ir naudoja juos administruojant svetainę. IP adresai dažniausiai yra naudojami kartu su slapukais, kad “atsiminti” kompiuterį arba kitus prietaisus, naudojamus prisijungiant į šį tinklapį. Ši svetainė naudoja IP adresus kartu su slapukais.

Papildoma informacija

Norėdami daugiau informacijos apie slapukus, galite apsilankyti žemiau išvardintuose Interneto puslapiuose:

Naudingos informacijos apie slapukus galima rasti:
http://www.allaboutcookies.org

Internet Advertising Bureau

Instrukcijos dėl privatumo internete ir elgesio reklamos, kuriamos Interneto reklamos pramonėje:

http://www.youronlinechoices.eu

„Coca-Cola“ žaidimas „Vasara 2018“. DŪK (dažniausiai užduodami klausimai)

...
...
...
Užduoti klausimą

Nugalėtojai

Kontaktai

Kontakti

El. paštas: coca-cola@cokeweb.eu
DUK

Coca-Cola Balti Jookide AS

Mustamäe tee 16
Tallina 10617 Estija
Tel: +372 6817 100
Faks.: +372 6817 101

Viešųjų ryšių ir komunikacijos vadovė:

Nele Normak
Mob. Tel.: +372 58 651 441
El. paštas: nnormak@coca-cola.com