Kampaania on lõppenud. Aitäh osalemast!

Kood
registreeritud!

Aitäh, auhinnaloos toimub homme kell 11:00

#CocaColaSuvi

Jaga Facebook'is

Coca-Cola kaubandusliku loterii „SUVI 2017” reeglid

Registreerimise number: HKK000157

 1. KORRALDAJA

  Coca-Cola kampaaniat „Suvi 2017” (edaspidi: kampaania) korraldab AS Coca-Cola HBC Eesti, registrikood 10345833, registrijärgne asukoht Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, Eesti, telefon 800 2635 (edaspidi: korraldaja). Kampaania toimub kooskõlas nende reeglitega (edaspidi: reeglid). Korraldajal on õigus muuta reegleid kehtivatest õigusaktidest tulenevate nõuete kohaselt.

 2. KAMPAANIAGA HÕLMATUD TOOTED

  Kampaania hõlmab järgmisi tooteid:

  Joogid Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange ja Sprite, mis on pooleliitristes plastpudelites, millel on kampaaniasilt ja -kork (edaspidi: kampaaniatoode), ning mida ostetakse Eesti territooriumil.

  Kampaaniatoodete kampaaniakorgid on valget värvi ja nendel on kujutatud Coca-Cola logo lennukit kujutavas graafikas ning tekst „Võida!” eesti, läti ja leedu keeles (edaspidi: kampaaniakork).Kõikidel kampaaniakorkidel on seespool ainulaadne kümnekohaline kood, mis koosneb numbritest ja tähtedest.

  Kork

  Korraldaja pakub kampaania raames kuni 2 225 000 kampaaniatoodet.

 3. OSALEMISÕIGUS

  Kampaanias saavad osaleda kõik üle 12-aastased füüsilised isikud(alaealised isikud saavad osaleda ja lunastada auhindu vaid koos vanematega) v.a korraldaja töötajad, kampaaniat läbi viiva reklaamiagentuuri töötajad ning muude korraldaja poolt otseselt või kaudselt kampaaniaga seoses palgatud juriidiliste isikute töötajad ja nende vahetud pereliikmed.

 4. KAMPAANIA KESTUS

  Kampaania „SUVI 2017” kestab: 20.04.2017–30.06.2017.

  Kampaaniatooteid müüakse kuni 29.06.2017 või kuni nende lõppemiseni (kui kampaaniatooted saavad otsa enne 29.06.2017).
  Kampaaniatooted võivad olla saadaval ka pärast kampaania lõppemist, kuid sellisel juhul ei anna need enam õigust kampaanias osaleda.

  Auhindu loositakse välja iga päev 21.04.2017 kuni 30.06.2017.

  Ainulaadset koodi saab registreerida kuni 29.06.2017 kella 23:59:59-ni.

  Auhindu saab lunastada kuni 14.07.2017.

 5. KAMPAANIA TERRITOORIUM

  Kampaania korraldatakse ja viiakse läbi Eesti territooriumil.

 6. KAMPAANIAS OSALEMISE REEGLID

  a) Kampaanias osalemiseks peab osaleja ostma kampaaniatoote ja registreerima kampaaniakorgi all oleva ainulaadse koodi Coca-Cola ametlikul veebilehel (www.coca-cola.ee).

  b) Võitjad peavad ainulaadse koodiga kampaaniakorgi kuni auhinna kättesaamiseni alles hoidma.

 7. AUHINNAD

  Kampaania auhinnafondi koguväärtus on 47 570 eurot.

  Kampaania auhinnad on järgmised:

   a) 71 tk kinkekaart reisibüroolt “TUMLARE DESTINATION MANAGEMENT” (www.tumlare.com). Iga kinkekaardi väärtus on 500 eurot;
   “TUMLARE DESTINATION MANAGEMENT” reisibüroo kinkekaardid kehtivad kuni 31.07.2018.
   Ühe kinkekaardi väärtus on 500 eurot;

   b) 71 tk 3-päeva pilet üritusele WEEKEND FESTIVAL BALTIC 2017.
   WEEKEND FESTIVAL BALTIC 2017 toimub Pärnus, Eestis, kuupäevadel 03.08.2017 – 05.08.2017.
   Ühe pileti väärtus on 95 eurot;

   c) 71 tk 3-päeva pilet üritusele POSITIVUS FESTIVAL 2017.
   POSITIVUS FESTIVAL 2017 toimub Salacgrīvas, Lätis, kuupäevadel 14.07.2017 kuni 16.07.2017.
   Ühe pileti väärtus on 75 eurot.

  (edaspidi koos nimetatud: auhinnad).

 1. AUHINDADE VÕITMISE JA KÄTTESAAMISE PÕHIMÕTTED

  Kampaaniatooteid saab osta Eesti territooriumil asuvatest jaemüügipunktidest.

  Kampaanias osalemiseks peab osaleja registreerima kampaaniakorgi all oleva ainulaadse koodi Coca-Cola ametlikul veebilehel www.coca-cola.ee.
  Registreerimise käigus peab osaleja täitma ankeedi, kus küsitakse tema ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi, mobiiltelefoni numbrit ja kampaaniakorgi ainulaadset koodi.

  Registreerimisega võtab osaleja endale kogu vastutuse selle eest, et registreerimisel avaldatud informatsioon on tõene ja täpne. Vigaste andmete esitamise eest vastutab osaleja ise. Ainulaadset koodi saab kasutada registreerimiseks ainult ühe korra.

  Iga päev, alates 21.04.2017 kuni 30.06.2017 (kaasaarvatud), loositakse välja 3 võitjat. Järgmised 3 võitjat loositakse loosimissüsteemi/-tarkvara abil välja järgmisel päeval kell 11:00. Võitja loositakse välja kõikide ainulaadsete kampaaniakoodide hulgast, mis registreeriti eelmisel päeval, ajavahemikul kell 00:00:00 kuni 23:59:59 Coca-Cola ametlikul veebilehel www.coca-cola.ee.

  Iga päev loositakse välja:

   a) 1 tk kinkekaart väärtuses 500 eurot reisibüroolt “TUMLARE DESTINATION MANAGEMENT”;

   b) 1 tk 3-päevane pilet üritusele WEEKEND FESTIVAL BALTIC 2017;

   c) 1 tk 3-päevane pilet üritusele POSITIVUS FESTIVAL 2017;

  Üks osaleja (üks telefoninumber) saab päevas võita ainult ühe auhinna.

  Igale võitjale saadetakse e-mailiga automaatne teavitus enda võidust, sellele e-maili aadressile, mille ta registreerimise käigus ankeedile märkis.

  Võitjate ees- ja perekonnanimed ning võiduga kampaaniakorgi koodi esimesed kolm numbrit või tähte avaldatakse iga päev alates 21. aprillist kell 11:00 Coca-Cola ametlikul veebilehel: www.coca-cola.ee.

  Auhindade kättesaamine:

  • Kinkekaardi väärtusega 500 eurot reisibüroolt “TUMLARE DESTINATION MANAGEMENT” saab võitja kätte isiklikult “TUMLARE DESTINATION MANAGEMENT” kontorist aadressil Lõõtsa 2B (5. korrus), Tallinn 11415, Eesti
   Auhinna kättesaamiseks peab võitja esitama isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart või autojuhiluba) ja kampaaniakorgi kuni 14.07.2017.
  • 3-päevane pilet üritusele WEEKEND FESTIVAL BALTIC 2017 või 3-päevane pilet üritusele POSITIVUS FESTIVAL 2017:
   Võitjale e-maili teel saadetav teavitus sisaldab unikaalset linki veebilehele, mis kutsub võitjat kinnitama auhinna saamist. Selleks peab võitja sisestama enda isikuandmed (isikukood ja isikut tõendava dokumendi number).
   Pärast kinnituse andmist ja isikuandmete sisestamist saab võitja laadida alla auhinna (elektroonilises formaadis pilet).
   Unikaalne link töötab kuni 14.07.2017.

  Kampaanias osalejaks registreerides annab osaleja nõusoleku töödelda oma isikuandmeid, mille ta korraldajale andis, võitjate ees- ja perekonnanimede avaldamiseks ning kampaania korraldamiseks (nt võitjatega ühendusevõtmiseks, auhindade kättetoimetamise korraldamiseks, kaebuste menetlemiseks jne). Osalejatel on andmesubjektide õigused kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

  Kui võitja ei ole saanud teavitavat e-maili või ei ole auhinda kätte saanud, peab ta seitsme päeva jooksul alates võitjate nimede avalikustamisest Coca-Cola ametlikul veebilehel
  võtma ühendust korraldaja klienditoega, kirjutades e-posti aadressile coca-cola@cokeweb.eu või helistades telefonil 800 2653. Sel juhul peavad võitjad esitama kampaaniakorgi, millel on ainulaadne võidukood, mis tõendab võitja õigust auhinnale. Kampaaniakork lükatakse tagasi, kui see ei ole loetav, on taasesitatud, kopeeritud, võltsitud, seda on muudetud, vigastatud või muul viisil mõjutatud või kui kampaaniakorgil on mehaanilisi või muid vigu (edaspidi:korkide puudused).

  Kampaania auhinnad, mis jäävad välja loosimata (nt kui päeva jooksul registreeritakse vähe koode), ja kampaania auhinnad, mida ei ole punktis 8 nimetatud aja jooksul kätte saadud, tagastatakse korraldajale.

 2. KORRALDAJA VASTUTUS

  Coca-Cola Company ega korraldaja ega nende esindajad ega agentuurid ei vastuta trükivigade ega kampaaniatoodete (sh kampaaniakorkide) puuduste eest. Kõik kampaanias osalemise ja auhindade lunastamisega seotud kulud kannavad osalejad ning korraldaja neid ei hüvita, kui reeglitest ei tulene teisiti. Korraldaja ja Coca-Cola Company ei vastuta auhindade tarnimata või andmata jätmise eest, kui selle põhjuseks on korkide puudused.

 3. KAEBUSTE LAHENDAMINE

  Kõik kampaaniaga seotud kaebused (eelkõige need, mis on seotud auhindade kättetoimetamise viisiga) tuleb esitada korraldajale kirjalikult 14. juuliks 2017 (postitempli kuupäev peab olema hiljemalt 14.07.2017) aadressil: Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, Eesti.

  Kirjalikus kaebuses tuleb märkida osaleja ees- ja perekonnanimi, täpne aadress ja telefoninumber (olemasolu korral) ning esitada kaebuse kirjeldus ja alused. Pärast tähtaja möödumist esitatud kaebused jäetakse läbi vaatamata.

  Korraldaja lahendab kaebuse 14 päeva jooksul pärast selle kättesaamist. Kaebuse vaatab läbi korraldaja määratud kolmest liikmest koosnev komisjon (edaspidi: komisjon). Komisjon analüüsib osalejate kaebusi nende reeglite ja kehtivate õigusaktide alusel.

  Kui kampaanias osalemist kinnitava tõendi kehtivuse või õigsuse suhtes on kahtlusi, teeb komisjon otsuse reeglite, kampaaniakorgi mudeli ja tuvastamist võimaldavate omaduste kohta olemas oleva teabe alusel.

  Komisjoni otsus osaleja esitatud kaebuse kohta on lõplik ja siduv. Komisjoni otsus võib olla seotud reeglite eesmärgi ja/või reeglitega hõlmamata asjadega.

  Korraldaja teavitab osalejat komisjoni otsusest tähitud posti teel. Korraldajal on õigus teavitada osalejat komisjoni otsusest ka telefoni teel.

 4. MUUD SÄTTED

  Teave kampaania reklaami kohta on mõeldud vaid infoks.

  Reeglitega reguleerimata küsimustes kohaldatakse Eesti seadusi. Reeglitega reguleerimata asjades võib korraldaja teha ühepoolse otsuse seaduste ja reeglite alusel.

  Kampaanias osalemisega kohustub osaleja järgima neid reegleid ja korraldaja lõplikke otsuseid, mis on kampaaniaga seotud. Auhind antakse vaid juhul, kui osaleja järgib reegleid.

  Kui reeglitest ei tulene teisiti, ei saa auhindu vahetada sularaha ega muude asjade vastu. Kasutamata või lunastamata auhindu ei hüvitata.

  Korraldajal on õigus tühistada kampaania ühepoolselt igal ajal, avaldades asjaomase teate reeglite punktis 1 kirjeldatud viisil, kui leiab aset reeglite oluline rikkumine või kuritarvitamine või ilmnevad vääramatu jõu asjaolud.

  Osalejad saavad täpsemat teavet kampaania kohta telefonil 800 2653 või veebilehel www.coca-cola.ee. Reeglite terviktekst on avaldatud aadressil www.coca-cola.ee.

Reeglid on kinnitanud AS Coca-Cola HBC Eesti juhatus.

Kasutustingimused

 1. Meie kodulehele pääsemiseks ja selle kasutamiseks peate nõustuma järgnevate tingimustega ning võtma arvesse kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi. Kodulehele pääsemise ja selle kasutamise kaudu nõustute Te ilma kitsenduste ja piiranguteta käesolevate kasutustingimustega ning kinnitate, et need on ülimuslikud kõigi varasemate lepingute suhtes, mis Teie ja The Coca-Cola Company vahel on sõlmitud. Kui Te käesolevate kasutustingimustega ilma kitsenduste ja piiranguteta ei nõustu, lahkuge kodulehelt.

 2. Autoriõigused. Kodulehe ja kogu selle sisu, sealhulgas kõikide tekstide ja piltide (edaspidi sisu) autoriõigused kuuluvad The Coca-Cola Company'le või teistele isikutele, kusjuures kõik vastavad õigused on kaitstud, kui ei ole näidatud teisiti. The Coca-Cola Company või mõne muu isiku registreeritud või registreerimata kaubamärgiks on ka see osa sisust, mis kujutab kaubamärki, logo või teenindusmärki. Selle lehekülje sisu kasutamine on omaniku kirjaliku loata rangelt keelatud, välja arvatud käesolevates kasutustingimustes lubatud viisidel. Samuti teatame Teile, et The Coca-Cola Company kaitseb kindlalt oma intellektuaalse omandi õigusi kogu seadusandluse ulatuses, kaasa arvatud kriminaalsüüdistuse esitamine.

 3. Teie õigused kodulehe kasutamisel. The Coca-Cola Company annab Teile loa kasutada kodulehte, kuid Teil ei ole lubatud selle sisu levitada, muuta, kopeerida, edastada, välja panna, taaskasutada, taasesitada, avaldada, litsentseerida, luua sellest tuletatud teoseid, üle kanda, müüa või muudel viisidel kasutada ilma The Coca-Cola Company kirjaliku loata; keelatud on kodulehte kasutada selleks, et panna sinna üles või edastada seadusi rikkuvaid, ähvardavaid, võltsitud, eksitavaid, solvavaid, ahistavaid, teotavaid, laimavaid, vulgaarseid, roppe, skandaalseid, ärritavaid, pornograafilisi, rüvetavaid või muid materjale, mis kujutavad endast tegusid või mis julgustavad tegudele, mida peetakse kriminaalseteks, mille eest saab võtta tsiviilvastutusele või mis rikuvad seadusi muul viisil. The Coca-Cola Company teeb täiel määral koostööd õiguskaitseasutustega ja täidab kohtute nõudeid, milles The Coca-Cola Company'l palutakse või kästakse esitada andmeid isikute kohta, kes on sellist teavet või materjale üles pannud või edastanud; keelatud on kasutada kodulehte oma äritegevuse reklaamimiseks või korraldamiseks.

 4. Konfidentsiaalsus. Teie poolt e-posti teel või muul viisil kodulehele edastatud isikuandmeid (nt nime, aadressi, telefoninumbrit ja e-posti aadressi) kasutab The Coca-Cola Company vastavalt kodulehe konfidentsiaalsuse põhimõtetele. Kõiki muid Teie poolt kodulehele edastatud teateid või materjale, nt küsimusi, kommentaare, ettepanekuid või muid sellelaadseid teateid, käsitletakse mittekonfidentsiaalsetena ja neid ei arvata omandiõigusega kaitstuks.

 5. Tagatistest loobumine. KOGU SISU VÕIDAKSE MUUTA JA SELLE EESMÄRK ON AINULT TUTVUSTAMINE, ILMA ET SELLELE ANTAKS MINGEID KONKREETSELT VÄLJENDATUD VÕI EELDATAVAID TAGATISI, SEALHULGAS EELDATAVAID KAUBANDUSLIKKE TAGATISI, SOBIVUSTAGATISI KONKREETSEL EESMÄRGIL KASUTAMISEKS JA TAGATISI MUUDATUSTE MITTETEGEMISE KOHTA. Meenutame, et mõnedes jurisdiktsioonides ei ole eeldatavate tagatiste välistamine lubatud, seega ei tarvitse mõned ülaltoodud välistavad tingimused Teie puhul kehtida. Piiramata eeltoodud tingimusi, ei taga ega kinnita The Coca-Cola Company seda, et sisu kasutamine Teie poolt ei riku kolmandate poolte õigusi ja et sisu on täpne, täielik või ajakohastatud. Samuti ei võta The Coca-Cola Company endale mingit vastutust ega kohustusi kodulehe aruteludes, jututubades, ülesriputatud teadetes, edastatud sõnumites, teadetetahvlitel ja muudes sellistes kohtades leiduvate seadusi rikkuvate, ähvardavate, võltsitud, eksitavate, solvavate, ahistavate, teotavate, laimavate, vulgaarsete, roppude, skandaalsete, ärritavate, pornograafiliste või rüvetavate ega muude materjalide eest, mis kujutavad endast tegusid või mis julgustavad tegudele, mida peetakse kriminaalseteks, mille eest saab võtta tsiviilvastutusele või mis rikuvad muul viisil seadusi.

 1. Kohustuste tekke välistamine. TE KASUTATE KODULEHTE OMAL VASTUTUSEL. THE COCA-COLA COMPANY EGA SELLE TÜTARETTEVÕTTED, FILIAALID, AMETNIKUD, DIREKTORID EGA ESINDAJAD JA MUUD POOLED, KES ON OSALENUD KODULEHE LOOMISEL, PRODUTSEERIMISEL VÕI EDASTAMISEL, EI OLE VASTUTAVAD SEOSES SELLE VÕI SISUGA TEKKIVATE EGA SEOSES KODULEHE VÕI SISU KASUTAMISEGA TEKKIVATE OTSESTE, KAUDSETE, KARISTATAVATE, JUHUSLIKE, NIMELT TEKITATUD, JÄRELMINA TEKKINUD EGA MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KAS LEPINGUTEST, ÕIGUSRIKKUMISTEST, OTSESTEST KOHUSTUSTEST VÕI MUUDEST ASJAOLUDEST, NING SEDA ISEGI JUHUL, KUI SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISEST ON ETTE TEATATUD. Meenutame, et mõnedes jurisdiktsioonides ei ole teatud kahjude eiramine lubatud, seega ei tarvitse mõned ülaltoodud välistavad tingimused Teie puhul kehtida.

 2. Lingid muudele kodulehtedele. Koduleht võib sisaldada linke kodulehtedele, mille omanik ega haldaja ei ole The Coca-Cola Company. Sellised lingid on seal üksnes teabe kasutajale käepärasemaks tegemiseks. The Coca-Cola Company ei kontrolli ega vastuta selliste kodulehtede, nende sisu, konfidentsiaalsuse põhimõtete ega turvalisuse eest. Piiramata eeltoodud tingimusi, loobub The Coca-Cola Company vastutusest eriti kodulehtede puhul, mis rikuvad kolmandate poolte intellektuaalse omandi õigusi; on ebatäpsed, ebatäielikud või eksitavad; ei vasta kaubanduslikele tingimustele või ei ole sobivad konkreetsel eesmärgil kasutamiseks; ei taga piisavat turvalisust; sisaldavad viirusi või muid hävitavaid elemente või on teotavad või laimavad. Samuti ei anna The Coca-Cola Company nende kodulehtede sisule ega nende kaudu saadaolevatele toodetele ja teenustele oma kinnitust. Kui teete lingi sellistele kodulehtedele või käesolevale kodulehele, siis teete seda omal riisikol ja ilma The Coca-Cola Company loata.

 3. Ekspordipiirangud. Käesoleva kodulehe tarkvara ja muud materjalid võivad langeda Ameerika Ühendriikide ekspordipiirangute alla. Ameerika Ühendriikide ekspordipiirangute seadused keelavad teatud tehniliste andmete ja tarkvara eksportimist teatud territooriumidele. Käesolevalt kodulehelt ei tohi tarkvara alla laadida ega eksportida Kuubale, Iraaki, Liibüasse, Põhja-Koreasse, Iraani, Sudaani ja Süüriasse (või nende riikide kodanikele või elanikele) ega muudesse riikidesse, mille suhtes kehtib Ameerika Ühendriikide kaubandusembargo, ja Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi spetsiaalselt tähistatud kodanike nimekirjas või Ameerika Ühendriikide kaubandusministeeriumi keelatud tellimuste tabelis toodud isikutele. The Coca-Cola Company ei anna kellelegi õigust käesoleva kodulehe tarkvara ja tehnilisi andmeid alla laadida või eksportida Ameerika Ühendriikide ekspordiseadustes keelustatud jurisdiktsioonidesse.

 4. Tingimuste muudatused. The Coca-Cola Company võib käesolevaid kasutustingimusi igal ajal ette teatamata muuta, ajakohastades neid. Need muudatused on Teile siduvad, seetõttu on soovitatav külastada käesolevat lehte teatud aja tagant, et kasutustingimused üle vaadata.

 5. Seadused ja pädevusala. Käesolevaid kasutustingimusi ja kodulehe kasutamist reguleerivad USA Georgia osariigi seadused, hoolimata selle õiguskorrast. Kõik vaidlused, mis tekivad seoses käesolevate kasutustingimuste ja/või kodulehega või mille oluliseks osaks on käesolevad kasutustingimused ja/või koduleht, kuuluvad USA Georgia osariigi Fultoni maakonnas asuvate üldise pädevusega kohtute ainupädevusse.

Konfidentsiaalsus

Üldosa

The Coca-Cola Company austab iga meie kodulehekülgi külastava inimese privaatsust. Käesolevate konfidentsiaalsuspõhimõtetega on kindlaks määratud see informatsioon, mida The Coca-Cola Company võib koguda ja kuidas me võime seda informatsiooni kasutada.

Isikuandmed

The Coca-Cola Company ei kogu oma kodulehtede kaudu informatsiooni, mis teeks võimalikuks Teie isiku tuvastamise (nt nimi, aadress, telefoninumber või e-posti aadress (edaspidi isikuandmed)), välja arvatud juhul, kui Te olete selle meile vabatahtlikult esitanud. Kui Te ei soovi oma isikuandmete kogumist, siis ärge esitage neid meile. Kui edastate meile oma isikuandmed, võime seda informatsiooni kasutada järgmistel viisidel, välja arvatud juhul, kui on näidatud teisiti: võime seda informatsiooni salvestada ja töödelda, et paremini mõista Teie vajadusi ja seda, kuidas saaksime oma tooteid ja teenuseid paremaks muuta; võime seda informatsiooni kasutada Teiega kontakteerumiseks (või võib seda töid teostav ettevõte või mõni muu kolmas isik, kes tegutseb reklaamikampaania läbiviimisel meie nimel); ja/või võime anda kolmandatele isikutele koondandmeid (st mitte andmeid üksikisikute kohta) selle kohta, kes on meie kodulehtede külastajad ja kasutajad. Me ei kavatse praegu ega ka tulevikus Teie isikuandmeid müüa, rentida ega turustada kolmandatele isikutele. Lapsevanemad peaksid tähelepanu pöörama sellele, et The Coca-Cola Company konfidentsiaalsuspõhimõtted puudutavad isikuandmete kasutamist. Informatsiooni, mida lapsed või muud isikud on jututubade, e-kirjavahetuse ja teadetetahvlite kasutamise käigus vabatahtlikult esitanud, võivad kolmandad isikud kasutada soovimatute kirjade saatmiseks. The Coca-Cola Company soovitab kõigil lapsevanematel õpetada lastele isikuandmete ohutut ja vastutustundlikku kasutamist internetis.

Lisamärkus lapsevanematele

Käesolev koduleht kuulub The Coca-Cola Company avalike kodulehtede hulka. Aeg-ajalt kasutatakse mõnel konkreetsel kodulehel teistsuguseid konfidentsiaalsuspõhimõtteid kui avalikel kodulehtedel tavaliselt, sel juhul kehtivad laste andmete konfidentsiaalsusega seotud erisätted.

Lapsed

The Coca-Cola Company ei kogu isikuandmeid inimestelt, kes on nooremad kui 13 aastat. Ettevõte on pannud vastavates kohtades spetsiaalselt välja juhendid lastele, et nad ei edastaks sellist teavet meie kodulehtede kaudu, ja/või astunud samme, et saada lapsevanematelt nõusolek sellise teabe esitamiseks. Lapsevanemad peaksid tähelepanu pöörama sellele, et The Coca-Cola Company konfidentsiaalsuspõhimõtted puudutavad isikuandmete kasutamist, kuid informatsiooni, mida lapsed või muud isikud on jututubade,e-kirjavahetuse ja teadetetahvlite või muu sarnase kasutamise käigus vabatahtlikult esitanud, võivad kolmandad isikud kasutada soovimatute kirjade saatmiseks. The Coca-Cola Company soovitab kõigil lapsevanematel õpetada lastele isikuandmete ohutut ja vastutustundlikku kasutamist internetis.

Automaatselt kogutav lisateave

Teatud juhtudel võime automaatselt (st ilma vastava registreerimiseta) koguda meie kodulehe avajatelt tehnilist teavet, mida ei saa isikutega seostada. Selliseks teabeks on näiteks see, millist sirvijat Te kasutate, milline on Teie arvuti operatsioonisüsteem ja mis on selle kodulehe domeeninimi, kust Te meie kodulehele tulite.

Teie arvutisse automaatselt tekkiv informatsioon - küpsised (cookies)

Kui Te vaatate meie kodulehti, saame salvestada Teie arvutisse teatud informatsiooni. Selline informatsioon salvestatakse "küpsise" või samalaadse failina ja see informatsioon võib meid mitmel viisil aidata. Küpsised on meile abiks näiteks kodulehtede Teie huvidele ja eelistustele vastavamaks muutmisel. Enamiku sirvijatega on võimalik küpsised arvuti kõvakettalt kustutada, blokeerida nende loomine või saada hoiatus enne küpsise salvestamist. Nende võimaluste kohta leiate täpsemat teavet oma sirvija juhendist või abimenüüst.

Küpsiste poliitika

Coca-Cola soovib paigutada teie arvutisse küpsised, mis aitaksid meil parandada teie kasutuskogemust meie veebisaitidel. Küpsiseid on võimalik ka blokeerida (vt allpool, kuidas seda teha).

EL-i uued õigusaktid nõuavad, et teavitaksime teid küpsiste kasutamisest. Antud teksti koostas Coca-Cola, et selgitada, kuidas me küpsiseid kasutame.

Meie arvates on oluline kaitsta teie privaatsust ja anda avalikult teada, kuidas me teie andmeid kasutame. Selle teabe eesmärk on teid teavitada ja aidata teil nautida meie veebisaite.

Mis on küpsised?

Küpsis on lihtsalt pisike tekstifail, mis sisaldab andmekilde ja mis salvestatakse sel ajal, kui külastate mõnda veebisaiti. Selle otstarve on aidata veebisaitidel meeles pidada, mida olete varem teinud. See võib hõlmata teavet selle kohta, kas klõpsasite konkreetsetel linkidel või lehekülgedel, logisite oma profiili sisse või lugesite kuude või isegi aastate eest saidil olevaid lehekülgi.

Küpsiseid on eri tüüpi ja ilma nendeta ei saaks veebisaidid toimida viisil, millega olete harjunud.

Näiteks sisselogimisel on küpsised vajalikud selleks, et veebisait saaks kuvada teie profiili, vastasel juhul edastaks veebisait iga kord teate, et on uuesti vaja sisse logida, justkui ei mäletaks see, kes te olete.

Coca-Cola veebisait kasutab konkreetseid küpsiseid eesmärgiga anda teile parim võimalik kasutuskogemus ja tagada, et veebisait töötaks efektiivselt (võimaldades liikuda lehelt lehele). Me kasutame üksnes niisuguseid küpsiseid, mida peame vajalikuks ja kasulikuks.

Uute eeskirjade järgimiseks oleme täpselt välja toonud sellel veebisaidil kasutatud küpsised, et saaksite otsustada, kas olete sellega rahul või pigem kustutaksite olemasolevad küpsised või isegi keelaksite üldse küpsiste kasutamise meie veebisaitide vaatamisel.

Mis tüüpi küpsiseid Coca-Cola veebisaidid kasutavad?
 1. Tingimata vajalikud küpsised

  Need on olulised küpsised, mis võimaldavad teil veebisaidil ringi liikuda ja kasutada selle funktsioone, näiteks siseneda turvaaladele. Ilma nendeta ei oleks registreerimine või sisselogimine võimalik. Need küpsised ei kogu teie kohta mingisugust teavet, mida võiks kasutada turustamiseks või selleks, et meelde jätta, kus te Internetis käinud olete.

 2. Toimivusküpsised

  Need koguvad teavet selle kohta, kuidas te veebisaiti kasutate, näiteks millistele lehekülgedele liigute kõige sagedamini ja kas saate tõrketeateid. Need ei kogu teie isikut tuvastavaid andmeid – kogu teave on anonüümne. Seda kasutatakse üksnes veebisaidi töö parandamiseks.

 3. Funktsiooniküpsised

  Need jätavad meelde teie tehtud valikud (näiteks kasutajanimi, keel, regioon) ja pakuvad personaalseid funktsioone. Need võivad meelde jätta muudatused, mille olete saidil teinud, nagu näiteks teksti suurus, kirjastiil ja teised omadused, mida veebisaitidel muuta saab. Küpsised võivad pakkuda ka teenuseid, mida soovinud olete, nagu näiteks video vaatamine või blogi kommenteerimine. Nende abil kogutava teabe saab muuta anonüümseks. Need ei saa jälgida muid veebisaite, mida külastate.

 4. Suunamisküpsised

  Need toimetavad kohale teile ja teie huvidele vastavaid asjakohaseid reklaame või teateid. Vaatamata sellele ei kasuta me küpsiseid toodete või teenuste reklaamimiseks, nagu allpool seletatud. Mõnikord on suunamisküpsised seotud muude saitidega, näiteks Facebookiga, kui olete nõustunud nende küpsiste kasutamisega teistel lehtedel näiteks lehe „laikimisega“ vastavalt nende lehtede küpsiste poliitikale.

Nende nelja küpsisekategooria raames jagatakse küpsised ajutisteks („seansiküpsised”) ja pikemaajalisteks („püsiküpsised”).

Seansiküpsised seovad ainult teie ühe seansi jooksul tehtud toiminguid. See „seanss” algab veebisaidi avamisega ja lõppeb, kui veebisait suletakse. Siis kustutatakse küpsis jäädavalt.

Püsiküpsis on selline, mis jääb teie telefoni või arvutisse konkreetseks ajavahemikuks. Need aktiveeritakse automaatselt, kui külastate konkreetset veebisaiti.

Veel üks erinevus seisneb selles, kas küpsis on „esimese isiku” või „kolmanda isiku” oma. Esimese isiku küpsise seab veebisait, mida külastate, kolmanda isiku küpsise seab aga keegi teine. Coca-Cola lubab alati üksnes niisuguseid kolmanda isiku küpsiseid, mis on saanud kaubamärgi heakskiidu.

Coca-Cola veebisaidi küpsiste liigitus
Tingimata vajalikud küpsised

Coca-Cola kasutab tingimata vajalikke küpsiseid järgmisel otstarbel:

 • mäletamaks teavet, mida olete sisestanud, liikudes erinevatel lehtedel ühe veebibrauseri sessiooni ajal;
 • tuvastamaks, et olete veebisaidile Coca-Cola sisse loginud;
 • tagamaks, et loote meie veebisaidil ühenduse õige teenusega, kui muudame mingil viisil selle toimimist.

Küpsiseid, mille Coca-Cola liigitab tingimata vajalikuks, EI kasutata:

 • sellise teabe kogumiseks, mida saaks kasutada teile toodete või teenuste reklaamimiseks;
 • teie eelistuste või kasutajanime meeldejätmiseks praegusest külastusest kauemaks.

Meie saidi kasutamine tähendab, et te nõustute tingimata vajalike küpsiste kasutamisega. Kui tõkestate need küpsised, ei saa me tagada teile turvet ega prognoosida, kuidas veebisait teie puhul toimib.

Järgneb loend Coca-Cola loodud küpsistest, mis on veebisaidil tingimata vajalikuks liigitatud.

ASP.NET_SessionId

Seansiküpsis

 

Madal

Teie külastus

See küpsis tuvastab teie unikaalse sessiooni kogu lehe külastuse vältel.

WT_FPC

Püsiküpsis

10 aastat

Keskmine

Analüüs

See küpsis külastab veebitrende ja seda kasutatakse sessiooni ja kasutaja meelespidamiseks.

__utma

Püsiküpsis

2 aastat

Keskmine

Analüüs

Google'i analüüs: kasutatakse teabe kogumiseks külastajate veebikasutuse kohta. Küpsised koguvad teavet anonüümselt. Samuti kogutakse teavet selle kohta, kui suur on lehel olevate külastajate arv, kust veebisaidile tuldi ja milliseid lehti on külastatud.

__utmb

Püsiküpsis

30 minutit

Keskmine

Analüüs

Sama, nagu ülalpool.

__utmc

Seansiküpsis

 

Madal

Analüüs

Sama, nagu ülalpool.

__utmz

Püsiküpsis

6 kuud

Keskmine

Analüüs

Sama, nagu ülalpool.

Toimivusküpsised

Coca-Cola kasutab toimivusküpsiseid järgmisel otstarbel:

 • statistiliste andmete saamiseks meie veebisaidi kasutusviiside kohta;
 • abiks veebisaidi parandamisel, nende abil mõõdetakse ilmnevaid tõrkeid;
 • meie veebisaidi erinevate kujunduste katsetamiseks.

Küpsiseid, mille Coca-Cola liigitab toimivusküpsisteks, EI kasutata teie eelistuste või kasutajanime meeldejätmiseks pärast praegust külastust.

Osa küpsistest haldavad meie eest teised ettevõtted, kuid me ei luba neil ettevõtetel kasutada küpsiseid muudel eesmärkidel kui ülal loetletud.

Meie saidi kasutamine tähendab, et te nõustute toimivusküpsiste kasutamisega. Kui tõkestate need küpsised, ei saa me tagada, kuidas meie veebisait teie puhul toimib.

Järgneb toimivusküpsisteks liigitatud kolmanda isiku küpsiste loend.

__utma

Püsiküpsis

2 aastat

Potentsiaalne

Analüüs

Google'i analüüs: kasutatakse teabe kogumiseks külastajate veebikasutuse kohta. Kasutame teavet raportite koostamiseks ning veebisaidi parandamiseks. Küpsised koguvad teavet anonüümselt. Samuti kogutakse teavet selle kohta, kui suur on lehel olevate külastajate arv, kust veebisaidile tuldi ja milliseid lehti on külastatud.

__utmb

Püsiküpsis

30 minutit

Potentsiaalne

Analüüs

Sama, nagu ülalpool.

__utmc

Seansiküpsis

 

Keskmine

Analüüs

Sama, nagu ülalpool.

__utmz

Püsiküpsis

6 kuud

Potentsiaalne

Analüüs

Sama, nagu ülalpool.

uuid

Püsiküpsis

4 aastat

Potentsiaalne

Sotsiaal-võrgustik

Seda kasutatakse, et jälgida teie tegevust, millele lehelt lehele minnes klikite. Aja jooksul võivad veebisaidid nagu xgraph.net aidata teil luua onlain-profiili vastavalt sellele, milliseid saite külastate, mida otsingumootoritest otsite, mida ostate, ja muule käitumisele.

uvc

Püsiküpsis

1 päev, 9 tundi

Potentsiaalne

Sotsiaal-võrgustik

Need küpsised lisatakse kolmanda isiku poolt. Lisage see, et võimaldada kasutajatel jagada sotsiaal-võrgustiku ja e-mailide kaudu teavet.

di

Püsiküpsis

2 aastat

Potentsiaalne

Sotsiaal-võrgustik

Sama, nagu ülalpool.

dt

Püsiküpsis

30 päeva, 9 tundi

Potentsiaalne

Sotsiaal-võrgustik

Sama, nagu ülalpool.

loc

Püsiküpsis

2 kuud, 28 päeva

Potentsiaalne

Sotsiaal-võrgustik

Sama, nagu ülalpool.

psc

Püsiküpsis

2 aastat

Potentsiaalne

Sotsiaal-võrgustik

Sama, nagu ülalpool.

uid

Püsiküpsis

2 aastat

Potentsiaalne

Sotsiaal-võrgustik

Sama, nagu ülalpool.

uit

Püsiküpsis

1 päev, 9 tundi

Potentsiaalne

Sotsiaal-võrgustik

Sama, nagu ülalpool.

uvc

Püsiküpsis

2 aastat

Potentsiaalne

Sotsiaal-võrgustik

Sama, nagu ülalpool.

xtc

Püsiküpsis

2 aastat

Potentsiaalne

Sotsiaal-võrgustik

Sama, nagu ülalpool.

CokeURLsession

Seansiküpsis

 

Keskmine

Teie külastus

See küpsis tuvastab teie unikaalse sessiooni kogu lehe külastuse vältel.

 

Seansiküpsis

 

Keskmine

Teie külastus

Kasutatakse koormuse tasakaalustamiseks, s.t see seob külastaja konkreetse serveriga (koos mitme varunduse/koormuse tasakaalustajaga), mis teabe saatis.

JSESSIONID

Seansiküpsis

 

Keskmine

Teie külastus

See küpsis tuvastab teie unikaalse sessiooni kogu lehe külastuse vältel.

mc

Püsiküpsis

5 aastat

Potentsiaalne

Analüüs

Jälitusküpsise programm, mis kuvab ka hüpikreklaame.

ACOOKIE

Püsiküpsis

3 aastat, 290 päeva

Potentsiaalne

Analüüs

 

BID

Püsiküpsis

25 aastat, 10 kuud

Potentsiaalne

Teie külastus

Küpsised tuvastavad veebisaidil ticketmaster.co.uk teie kasutaja. Küpsised säästavad teile aega, säilitades teie kontaktandmed.

BRAND

Seansiküpsis

 

Keskmine

Teie külastus

Küpsised tuvastavad veebisaidil ticketmaster.co.uk teie kasutaja. Küpsised säästavad teile aega, säilitades teie kontaktandmed.

NDMA

Seansiküpsis

 

Keskmine

Teie külastus

Sama, nagu ülalpool.

SID

Seansiküpsis

 

Keskmine

Teie külastus

Sama, nagu ülalpool.

CFCLIENT_BDACMS

Püsiküpsis

30 aastat

Potentsiaalne

Teie külastus

Teadmata.

CFGLOBALS

Püsiküpsis

30 aastat

Potentsiaalne

Teie külastus

Teadmata.

CFID

Püsiküpsis

30 aastat

Potentsiaalne

Teie külastus

Teadmata.

CFTOKEN

Püsiküpsis

30 aastat

Potentsiaalne

Teie külastus

Teadmata.

ASPSESSIONIDACRBCQRR

Seansiküpsis

 

Keskmine

Teie külastus

See küpsis tuvastab teie unikaalse sessiooni kogu lehe külastuse vältel.

icl_currentm_language

Püsiküpsis

1 päev, 9 tundi

Potentsiaalne

Teie külastus

Kasutatakse selle keele säilitamiseks, milles veebisaiti külastate, mistõttu ei pea igakord keeleseadeid muutma.

2f73a5bbb927ec87-2d678cc9cfe7ffd0

Seansiküpsis

 

Keskmine

Teie külastus

 

PHPSESSID

Seansiküpsis

 

Keskmine

Teie külastus

See küpsis tuvastab teie unikaalse sessiooni kogu lehe külastuse vältel.

CMPS

Seansiküpsis

 

Keskmine

Teie külastus

Makseteenuste ühendamine: võib kasutada küpsiseid, et isikupärastada oma kogemust kasutajana, säästab aega.

_canary

Püsiküpsis

5 kuud, 3 nädalat

Potentsiaalne

Analüüs

Twitter saab logimise andmeid veebisaidi külastustelt, mis kasutavad meie sotsiaalmeedia tööriistu, nagu näiteks Tweet ja Follow nupud. Need logimise andmed võivad sisaldada teavet IP-aadressi, brauseri tüübi, viitava veebisaidi, külastatud lehtede, küpsiste ja teiste tööriistade kasutamiste kohta, nagu on välja toodud meie privaatsuspoliitikas: https://twitter.com/privacy.

VISITOR_INFO1_LIVE

Püsiküpsis

7 kuud, 3 nädalat

Potentsiaalne

Meedia

Me võime kasutada YouTube'i videote esitamiseks. Kui te külastate meie saidil olevaid lehti, mis sisaldavad YouTube'i videot, loob YouTube vähemalt kolm küpsist: VISITOR_INFO1_LIVE, use_hitbox ja PREF. Meie veebisaidid sisaldavad videosid YouTube'ilt. Selle tulemusena võite mõnda nendest lehtedest külastades kokku puutuda YouTube'i küpsistega, mille üle meil kontrolli pole. Rohkema teabe saamiseks YouTube'i küpsiste kasutamise kohta, külastage veebisaiti:www.google.com/policies/

Funktsiooniküpsised

Coca-Cola kasutab funktsiooniküpsiseid järgmistel otstarvetel:

 • kohaldatud seadistuste, nagu küljendus, teksti suurus, eelistuste ja värvide meelespidamiseks;
 • mäletamaks, kas oleme teilt juba küsinud küsitluse täitmise kohta;
 • teabe jagamiseks meie partneritele, kes pakuvad veebisaidil teenust. Jagatavat teavet kasutatakse üksnes teenuse osutamiseks või toote või funktsiooni pakkumiseks ning mitte ühelgi muul otstarbel.

Küpsiseid, mille Coca-Cola liigitab funktsiooniküpsisteks, EI kasutata teile reklaami edastamiseks ei meie veebisaidil ega muudel veebisaitidel.

Osa küpsistest haldavad meie eest kolmandad isikud – sel juhul ei luba me kolmandal isikul kasutada küpsiseid muudel eesmärkidel kui ülal loetletud.

Te võite otsustada, kas neid küpsiseid kasutatakse või mitte, kuid nende tõkestamine tähendab, et me ei saa pakkuda teile kõiki teenuseid. On ka võimalik, et nende tõkestamise tõttu ei ole meil võimalik meeles pidada, et te ei soovinud konkreetset teenust.

Suunamisküpsised

Kuigi me kasutame mõnikord suunamisküpsiseid, ei kasuta me mingit sorti reklaamiküpsiseid.

Coca-Cola kasutab suunamisküpsiseid järgmistel otstarvetel:

 • sotsiaalvõrgustikega, nagu Facebook, sidumiseks. Seal võidakse kasutada teavet reklaamide teile suunamiseks.

Te võite otsustada, kas neid küpsiseid kasutatakse või mitte, kuid nende tõkestamine tähendab, et me ei saa pakkuda teile kõiki teenuseid. Kõiki neid küpsiseid haldavad teised ettevõtted, mille tööriistu te nende tõkestamiseks kasutada saate.

Küpsiste kustutamine

Kui otsustate, et te pole rahul küpsiste kasutamisega sellel veebisaidil, saate need hõlpsalt oma brauseri küpsiste kaustast kustutada. Samuti saate seadistada oma brauseri küpsiseid tõkestama või saatma hoiatusteate, enne kui küpsis teie arvutisse salvestatakse.

Kuna erinevaid brausereid on palju, pole me siin esitanud juhtnööre nende kõigi tarbeks, kuid rohkema teabe saamiseks võite vaadata veebisaiti „All About Cookies” („Kogu teave küpsiste kohta”).

Kui kasutate Windows Explorerit, siis toimige järgmiselt.

 • Klõpsake valikul „Windows Explorer”.
 • Valige tööriistaribalt nupp „Search” („Otsi”).
 • Otsinguväljal sisestage kaustade ja failide otsimiseks ette nähtud väljale tekst „cookie” („küpsis”).
 • Valige rippmenüüst „Looki In” („Otsi kohast”) „My Computer” („Minu arvuti”).
 • Klõpsake nupul „Search Now” („Otsi kohe”).
 • Valige ja avage toodud kaustad.
 • Klõpsake soovitud küpsisefailil, et see valida.
 • Küpsisefaili kustutamiseks klõpsake nupul „Delete” („Kustuta”).

Kui te ei kasuta Windows Explorerit, siis klõpsake menüüs „Start” valikul „Help” („Spikker”) ja otsige mõistet „cookies” või „küpsised”, et saada teada, kuidas kaust üles leida.

Kui te seda teete, on võimalik, et te ei saa kasutada kõiki meie veebisaidi või teiste veebisaitide teenuseid.

Võtke ühendust Coca-Colaga

Kui teil on küsimusi meie küpsiste kasutamise kohta, saatke meile e-mail aadressil ccgb_cic_team@coca-cola.com.

Google'i analüüs

See veebisait kasutab Google'i analüüsi, mis on kolmanda ettevõtte („Google“) poolt pakutav veebianalüüsi teenus. Google paigaldab ülalpool vastavas tabelis kirjeldatud küpsised, et aidata analüüsida, kuidas veebisaiti kasutatakse. Küpsiste kohta saadud teave seoses veebisaidi kasutamisega saadetakse teie brauseri poolt Google'i serveritele Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides, kus seda ka salvestatakse. Google kasutab seda teavet teie veebisaidi kasutamise hindamiseks, koostades raporteid veebisaidi tegevuse kohta ja pakkudes teisi teenuseid seoses veebisaidi ja Interneti kasutamisega. Google analüüsi kaudu saadud IP-aadressi ei seostata teiste Google'i hallatavate andmetega. Võite otsustada Google'i küpsised blokeerida, viies läbi vastavad seadistused oma brauseris. Seda tehes ei pruugi te saada veebi täies mahus kasutada. Võite omale alla laadida ja paigaldada Google Analytics Opt-out Browser Add-on, mis on saadaval veebisaidil: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

IP-aadress

IP-aadress on number, mis tuvastab arvuti või muu seadme, mida kasutatakse Internetile ligipääsemiseks. Tavaliselt kogub veebiserver automaatselt IP-aadressid ning kasutab neid veebisaidi haldamiseks. IP-aadresse kasutatakse tavaliselt koos küpsistega eesmärgiga jätta meelde arvutid või teised seadmed, mida veebisaidile ligipääsemiseks kasutatakse.

Antud veebisait kasutab IP-aadresse koos küpsistega.

Lisateave

Kui soovite küpsiste kohta lisateavet, võite vaadata ükskõik millist alltoodud lehekülgedest.

Kasulikku teavet küpsiste kohta leiate aadressilt http://www.allaboutcookies.org/

Interneti-reklaamitööstuse koostatud huvipõhise reklaami ja võrguprivaatsuse juhend: http://www.youronlinechoices.eu/

Coca-Cola SUVI 2017 korduma kippuvad küsimused

TOODE
Küsimus: Millised tooted osalevad Coca-Cola SUVI 2017 kampaanias?
Vastus: Coca-Cola SUVI 2017 kampaanias osalevad Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange ja Sprite, mis on 0,5-liitristes pudelites. Kõikidel kampaaniatoodetel on valge kork, kus on peal lennukisümbol ning kiri “Võida!”.
Küsimus: Kust ma leian kampaaniakoodi?
Vastus: Kampaaniakood asub kampaania pudelikorgi all. Kood on 10-kohaline numbrite ja tähtede kombinatsioon.
KorkKork
AUHINNAD
Küsimus: Milliseid auhindu on mul võimalik võita Coca-Cola SUVI 2017 kampaaniaga?
Vastus: Iga päev on Sul võimalik võita 500€-ne kinkekaart reisibüroolt “Tumlare Destination Management”, 3-päevane pääse WEEKEND FESTIVAL BALTIC 2017-le või 3-päevane pääse POSITIVUS FESTIVAL 2017-le.
Küsimus: Kas ma saan auhinda vahetada teise auhinna vastu?
Vastus: Ei, auhindu ei ole võimalik vahetada raha või teiste esemete vastu.
Küsimus: Kas ma saan auhinda vahetada raha vastu?
Vastus: Ei, auhindu ei ole võimalik vahetada raha või teiste esemete vastu.
Küsimus: Ma võitsin reisibüroo kinkekaardi. Kas ma saan selle kehtivusaega pikendada?
Vastus: Kinkekaardi kehtivusaeg on kuni 31.07.2018 ja seda ei ole võimalik pikendada. Lisaks ei ole võidetud kinkekaardiga võimalik osta uut kinkekaarti.
Küsimus: Kuidas jõuab minuni info, et olen auhinna võitnud?
Vastus: Võidust teavitatakse Sind e-maili teel, mille sisestasid kampaaniakoodi registreerimisel. Võitjate eesnimed, perekonnanimed ja võitnud kampaaniakorkide 10-kohalisest kombinatsioonist esimesed kolm numbrit/tähte lisame iga päev alates 21. aprillist kell 11:00 Coca-Cola ametlikule kodulehele: www.coca-cola.ee, lingi “Võitjad” alla.
Küsimus: Ma võitsin festivalipileti. Kuidas ma selle kätte saan?
Vastus: Võidu korral saadetakse Sulle sellekohane teade e-mailile, mille sisestasid kampaaniakoodi registreerimisel.
Festivalipiletid saadetakse Sulle e-maili teel unikaalse lingina. Pileti kinnitamiseks on Sul vaja sisestada oma isikukood ja ID-kaardi number. Seejärel saad festivalipileti endale elektrooniliselt alla laadida. Piletit saab alla laadida vaid ühe korra!
Küsimus: Ma võitsin 500€-se reisibüroo kinkekaardi. Kuidas ma selle kätte saan?
Vastus: Võidu korral saadame sulle sellekohase teate e-mailile, mille sisestasid kampaaniakoodi registreerimisel.
Reisibüroo kinkekaardi, väärtusega 500€ saab kätte kuni 14. juulini 2017a. „Tumlare Destination Management” kontorist aadressil Lõõtsa 2B (viies korrus), Tallinn. Lahtiolekuajad on E-R 9.00 – 17.00 (riigipühadel suletud). Kontakttelefon: 53345249.
Auhinna kättesaamiseks tuleb esitada enda nii enda isikuttõendav dokument (pass, ID-kaart või juhiluba) kui ka võitnud kampaaniakork.
Küsimus: Ma võitsin reisibüroo kinkekaardi. Millal ma saan reisida?
Vastus: Võidetud kinkekaart, mis on reisibüroost kätte saadud kehtib kuni 31.07.2018. Reis tuleb broneerida kinkekaardi kehtivusperioodil.
KAMPAANIATINGIMUSED
Küsimus: Mis on kampaaniaperiood?
Vastus: Kampaania kestab perioodil 20.aprill – 30.juuni 2017a. Sul on võimalik oma unikaalne kampaaniakood sisestada alates 20. aprillist kell 00:00:01 kuni 29. juunini 2017a. kell 23:59:59. Loosimised toimuvad iga päev alates 21. aprillist kuni 30. juunini.
Küsimus: Kuidas ma saan kampaanias osaleda?
Vastus: Kampaanias osalemiseks on Sul vaja osta 0,5-liitrises plastikpudelis Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange või Sprite tooteid ja registreerida korgi all olev unikaalne kampaaniakood koos oma kontaktandmetega Coca-Cola ametlikul veebilehel www.coca-cola.ee.
Võida iga päev!
Küsimus: Mitu korda on mul võimalik võita?
Vastus: Kampaaniaperioodil võid Sa loosimises osaleda nii palju, kui soovid.
Üks osaleja (üks telefoninumber) saab päevas võita ainult ühe auhinna.
Igal Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange ja Sprite 0,5-liitrisel pudelilkorgil on üks unikaalne kampaaniakood. Kampaaniakoodi saab kasutada vaid ühe korra.
Küsimus: Ma ei saanud e-maili teavitust auhinna kättesaamise kohta.
Vastus: Palun võta meie Klienditoega 7 päeva jooksul ühendust (coca-cola@cokeweb.eu) ja anna meile edasi oma kontaktandmed ning võidu kampaaniakorgi 10-kohaline kood.
Küsimus: Minu veebibrauser jooksis enne viimast registreerimissammu kokku.
Vastus: Palun võta meie Klienditoega 7 päeva jooksul ühendust (coca-cola@cokeweb.eu) ja anna meile edasi oma kontaktandmed ning võidu kampaaniakorgi 10-kohaline kood.
Küsimus: Mida teha, kui ma kaotasin kampaania pudelikorgi ära?
Vastus: Auhinna kättesaamiseks on vajalik esitada võitnud kampaaniakork, kus on näha unikaalne 10-kohaline kood.
Küsimus: Ma ei laadinud festivalipiletit õigeaegselt alla. Kas mul on veel võimalik auhind kätte saada?
Vastus: Festivalipileti allalaadimiseks saadetud unikaalne link töötab kuni 14.07.2017. Kui Sa ei laadinud piletit selle aja jooksul alla, siis palun võta ühendust meie Klienditoega (coca-cola@cokeweb.eu) ja anna meile edasi oma kontaktandmed ning võidu kampaaniakorgi 10-kohaline kood.
Küsimus: Ma võitsin festivalipileti, aga minu e-mailile saadetud unikaalne link ei tööta.
Vastus: Palun võta ühendust meie Klienditoega (coca-cola@cokeweb.eu) ja anna meile edasi oma kontaktandmed ning võidu kampaaniakorgi 10-kohaline kood.
Esita küsimus

Võitjad

21.04.2017

Eduard Kovbasnjuk

Johanna Padari

ken tubli

 

NJ9XXXXXXX

W4HXXXXXXX

HMHXXXXXXX

22.04.2017

Elena Vierumaeki

SIGRID SAAR

Airika Tamm

 

4H3XXXXXXX

BVGXXXXXXX

K39XXXXXXX

23.04.2017

Siire Leiger

Marika Kutškova

Tarmo Pajumägi

 

BAMXXXXXXX

KUSXXXXXXX

TKAXXXXXXX

24.04.2017

ELAR LIHTEN

Magnus Laas

MERJE KASK

 

EDKXXXXXXX

VRYXXXXXXX

7SFXXXXXXX

25.04.2017

Janno Nõmme

Luive-Kai Kändmaa

VALDUR KOHANDI

 

GPEXXXXXXX

A74XXXXXXX

NZ7XXXXXXX

26.04.2017

merike niinemägi

Keiu Anderson

Kaisa Pajusalu

 

CDZXXXXXXX

YPCXXXXXXX

FAZXXXXXXX

27.04.2017

kätlin mõek

Andrei Mitt

KRISTI VANATALO

 

2VSXXXXXXX

VSWXXXXXXX

FLTXXXXXXX

28.04.2017

Marika Nisu

Leena Kondratjeva

Keithy Tulik

 

6CPXXXXXXX

Y9RXXXXXXX

U8YXXXXXXX

29.04.2017

Kristofer Pais

Evelin Juganson

Margot Kass

 

R5BXXXXXXX

RCAXXXXXXX

7P2XXXXXXX

30.04.2017

Siim Karnö

Kati Muhel

Jannely Järvalt

 

SGUXXXXXXX

N7VXXXXXXX

8T9XXXXXXX

01.05.2017

GARMEN GRÜNBERG

Ilmar Ilinõh

Martti Raavel

 

74RXXXXXXX

WNMXXXXXXX

RSRXXXXXXX

02.05.2017

eduard kassin

Romek Hanson

Ilja Rõženkov

 

DZWXXXXXXX

URPXXXXXXX

XRNXXXXXXX

03.05.2017

Merily Kliimar

ANNIKA MIHKELSON

Aleksandr Žuk

 

DPYXXXXXXX

58KXXXXXXX

56CXXXXXXX

04.05.2017

Allan Osbek

Ene Metsniit

Rasmus Osa

 

ZR4XXXXXXX

2U4XXXXXXX

UZMXXXXXXX

05.05.2017

Ljubov Küpper

Andrei Novoseltsev

Lennart Aavik

 

LFRXXXXXXX

BURXXXXXXX

6HSXXXXXXX

06.05.2017

Ragnar Käpp

Margus Sirel

Martin Krass

 

BPVXXXXXXX

FSZXXXXXXX

P5WXXXXXXX

07.05.2017

Kati Mumme

Marina Skljarenko

Kelly Õunapuu

 

EK5XXXXXXX

6VXXXXXXXX

7UBXXXXXXX

08.05.2017

Annabel Vares

URMO TUUL

Katariina Lahesaar

 

ZCJXXXXXXX

4FJXXXXXXX

JD5XXXXXXX

09.05.2017

Stivo Lond

Kermo Kingu

Eduard Novohatski

 

LJWXXXXXXX

7TZXXXXXXX

C8NXXXXXXX

10.05.2017

Kelian Kuuskyll

Annika Täht

Antti Aalmaa

 

S4YXXXXXXX

BEGXXXXXXX

YEPXXXXXXX

11.05.2017

Käty Tarkpea

Margit Harutši

Piret Märtson

 

BVFXXXXXXX

JY9XXXXXXX

XPLXXXXXXX

12.05.2017

Ketlin Sööt

Kersti Liivamäe

ivika mooses

 

TNSXXXXXXX

BN3XXXXXXX

FKVXXXXXXX

13.05.2017

KADRI MERISTE

Piret Pütsep

Toomas Tamm

 

AR6XXXXXXX

4ZJXXXXXXX

GAUXXXXXXX

14.05.2017

Denis Nilov

Henrik Peinar

Evelyn Lill

 

7GVXXXXXXX

TDAXXXXXXX

V3WXXXXXXX

15.05.2017

MARCOS MATHIAS VEIDE

Andrei Linask

Henrik Peinar

 

M8GXXXXXXX

P4UXXXXXXX

N3CXXXXXXX

16.05.2017

Anu Altpere

Jaanika Maisa

Aale Kiigske

 

EBLXXXXXXX

M9KXXXXXXX

S8HXXXXXXX

17.05.2017

Moonika Treier

Peeter Lind

ANNELI ORGUSAAR

 

MVGXXXXXXX

AWMXXXXXXX

UP2XXXXXXX

18.05.2017

Victoria Frolova

Triin Avikainen

Maia Limbach

 

CDSXXXXXXX

MC2XXXXXXX

HSWXXXXXXX

19.05.2017

Allan Leiaru

Chatlin Päästel

Karl-Christofer Veske

 

X56XXXXXXX

EFTXXXXXXX

6HTXXXXXXX

20.05.2017

Tea Valdre

Renate Põlder

Natalja Rosental

 

PGEXXXXXXX

WFNXXXXXXX

PYVXXXXXXX

21.05.2017

Karoliina Lankots

Kristel Orula

Mario Kunder

 

48XXXXXXXX

7GFXXXXXXX

JTWXXXXXXX

22.05.2017

Kätrin Türin

Reino Kudinov

Nika Kot

 

FSCXXXXXXX

TAGXXXXXXX

XNJXXXXXXX

23.05.2017

Herko Rumask

Ahto Paaret

Kristel Karu

 

GF8XXXXXXX

3MPXXXXXXX

N5DXXXXXXX

24.05.2017

kalli kimmel

Andres Pilemann

kevin oman

 

484XXXXXXX

TKTXXXXXXX

N57XXXXXXX

25.05.2017

Birgit Vassila

Eduard Andronov

Annely Talirand

 

53MXXXXXXX

F2TXXXXXXX

L8FXXXXXXX

26.05.2017

Liia Kööbi

Tarmo Teder

Kelly Vähter

 

LFDXXXXXXX

C4UXXXXXXX

M26XXXXXXX

27.05.2017

MARGE PÕLD

Egert Kalda

Juho Kontus

 

34HXXXXXXX

ZYLXXXXXXX

CZ2XXXXXXX

28.05.2017

Kaidi Herman

Ivo Laan

Tarmo Piik

 

ALYXXXXXXX

EPLXXXXXXX

YEWXXXXXXX

29.05.2017

Helena Muuga

Kuldar Kongo

Anneli Luberg

 

BP8XXXXXXX

CX6XXXXXXX

GLMXXXXXXX

30.05.2017

Teele Sukk

Lii Maksimov

Herman Heuer

 

ZCWXXXXXXX

8PYXXXXXXX

Y36XXXXXXX

31.05.2017

Erik Ilin

Kaili Pärlin

Merle Tiide

 

A87XXXXXXX

6X5XXXXXXX

2PCXXXXXXX

01.06.2017

Jane Jürgenson

Pille Looring

Andres Rääk

 

DCRXXXXXXX

6LUXXXXXXX

W96XXXXXXX

02.06.2017

Tatjana Mihhailenko

Natalja Pikun

Marul Paist

 

2J6XXXXXXX

TXFXXXXXXX

SKSXXXXXXX

03.06.2017

Villu Jõgi

Alvar Laid

Liis Vokk

 

JV5XXXXXXX

8YXXXXXXXX

KNKXXXXXXX

04.06.2017

Ahti Sutt

MADIKEN MUSTONEN

Piret Märtson

 

NJ6XXXXXXX

LYAXXXXXXX

GZ7XXXXXXX

05.06.2017

Toomas Karja

Rando Kuuse

Gloria šarina

 

VPBXXXXXXX

W83XXXXXXX

MK4XXXXXXX

06.06.2017

Elke Kappak

andreas tamm

Jüri Gagarin

 

R48XXXXXXX

VX3XXXXXXX

5C4XXXXXXX

07.06.2017

Aive Rei

Sarah Vanaveski

Kirsti Kadakas

 

85ZXXXXXXX

ZPBXXXXXXX

EGBXXXXXXX

08.06.2017

Denis Bazõlev

Jaana Mihailišina

Toomas Põdra

 

E5ZXXXXXXX

DC3XXXXXXX

YXHXXXXXXX

09.06.2017

Roman Kohtitski

Janek Jaanisk

Andre Aiamaa

 

UE3XXXXXXX

JG9XXXXXXX

NBHXXXXXXX

10.06.2017

Terje Teder

kätlin lindmäe

Anita Vares

 

XRLXXXXXXX

BK5XXXXXXX

383XXXXXXX

11.06.2017

Keirin Pärn

Veronika Kovalenko

Stanislav Jazepov

 

LKYXXXXXXX

AKDXXXXXXX

HDZXXXXXXX

12.06.2017

Laidy Liiva

Üllar Koor

Cevin suurhallik

 

R6YXXXXXXX

5KCXXXXXXX

CFKXXXXXXX

13.06.2017

Veronika Poduzova

Lauri Lilja

Stepan Pidvysotskiy

 

BXWXXXXXXX

BXGXXXXXXX

6HNXXXXXXX

14.06.2017

Helina Talviste

Roman Nikolajev

kaido mikk

 

M5KXXXXXXX

WY6XXXXXXX

SHDXXXXXXX

15.06.2017

Laura Liivet

Britt-Lauen Oltsmann

Keit Väliste

 

38NXXXXXXX

U4SXXXXXXX

CJ3XXXXXXX

16.06.2017

nikolai Zõbin

Kristjan Tooming

KRISTINA VILLERS

 

SL8XXXXXXX

X79XXXXXXX

FXRXXXXXXX

17.06.2017

Mikk Maasik

Fatima Aru

MERILIN LIIV

 

LTJXXXXXXX

MH5XXXXXXX

BY8XXXXXXX

18.06.2017

Magnar Liier

Jolandra Kraav

Reelika Jõuram

 

E4RXXXXXXX

RZSXXXXXXX

NHTXXXXXXX

19.06.2017

Nele Dvorjaninov

Martin Saaremägi

KRISTIINA LISSA

 

RURXXXXXXX

RTSXXXXXXX

S58XXXXXXX

20.06.2017

Anneli Vända

Silja Tamm

Indro Maalman

 

EF5XXXXXXX

ULMXXXXXXX

W9PXXXXXXX

21.06.2017

Daniel Mägila

Kerttu Treial

Tanel Künnapas

 

H7GXXXXXXX

8LFXXXXXXX

RASXXXXXXX

22.06.2017

Agne Joalanda Jõgis

Mihhail Prussakov

ARTJOM JEROHHIN

 

WA3XXXXXXX

XCUXXXXXXX

9T4XXXXXXX

23.06.2017

Kertu Linnik

Artjom Jerohhin

Irina Emets

 

65GXXXXXXX

5X9XXXXXXX

EFXXXXXXXX

24.06.2017

sander õispuu

Mirell Reimann

Heigo Orgusaar

 

T9SXXXXXXX

C9ZXXXXXXX

7WRXXXXXXX

25.06.2017

Aleksandra Koivonen

heldur pajumägi

Priit Ilves

 

J4HXXXXXXX

A8DXXXXXXX

BCTXXXXXXX

26.06.2017

IVAR LAAN

Hedi Tamm

Merlin miller

 

96SXXXXXXX

5W9XXXXXXX

XY9XXXXXXX

27.06.2017

LIINA NADEL

anneli virolainen

Arina Aleksandra Koivonen

 

SRXXXXXXXX

BF3XXXXXXX

UPHXXXXXXX

28.06.2017

Tuuli Silber

Helena Heinpalu

Annika Lond

 

NFXXXXXXXX

3J4XXXXXXX

UERXXXXXXX

29.06.2017

Karoliina Leok

EVELI ALJASTE

Kertu Jürima

 

8KJXXXXXXX

A4WXXXXXXX

7K3XXXXXXX

30.06.2017

Liia Järvelaht

keit väliste

egert virkunen

 

PRHXXXXXXX

YEFXXXXXXX

VDEXXXXXXX

Kontakt

Coca-Cola Balti Jookide AS

Mustamäe tee 16
10617 Tallinn, Eesti
Telefon: +372 6817 100
Faks: +372 6817 101

Ajakirjanike päringud

Nele Normak
Mobiil: +372 58 651 441
E-post: nnormak@coca-cola.com